داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

گی بازی تو آشپزخانه پادگان

سلام اسم من سعید هست
من اولین سرباز سر دوشی پادگانمون بودم که هم سرباز نیروی انسانی بودم هم ارشد آسایشگاه و هم ارشد قرارگاه ،چون که سرباز غیر بومی بودم همیشه داخل پادگان بودم ،من پایه خدمتی مهر ۱۴۰۰هستم و تو تبریز خدمت کردم این داستان من دوستم جلیل پایه خدمتی آذر ماه همون ساله ،خلاصه من دیر خدمت رفته بودم و سنم از همه کسایی که امده بودن خدمت بیشتر بود یعنی از اکثر بچه ها ۴،۵سال بزرگتر بودم ،من بابچه ها رابطه ای خوبی داشتم و اکثر اوقات با بچه مینشستیم صحبت میکردیم ،همون طور که اکثر خدمت رفته ها میدونن ،شوخی ها دستی با هم معموله هر کی از بغل هر کی میگذره یه دستی میندازه ،،،
خدمت که میری اولین چیزی که یاد میگیری ماساژه همه رو تخت ها دراز میکشن بچه میوفتن رو هم دیگه و همدیگر رو ماساژ میدن و بعد ماساژ هم به هم میمالن ،،،
من توی این کار از همه وارد تر بودم . همه رو ماساژ میدادم بعد ماساژم میمالیدم الیته اول ها به شوخی بود اما بعداً ها دیگه یکم حال خوشی هم دسنت میداد به آدم به هر حال ماه ها گذشت من و جلیل که بچه خلخال بود باهم دوست شده بودیم ،پسر خوب و موجهی بود چهره مهربونی داشت من عادت داشتم هر شب تو آسایشگاه تو تخت یکی میرفتم و انگولکش میکردم ،از جلیل بیشتر خوشم میومد اون پاسدار بود یک شب درمیان تو آسایشگاه می خوابید ،اون شبهایی که تو آسایشگاه میخوابید میرفتم تو تختش با هم ور میرفتیم ،هی بهش میگفتم جلیل یه دور به من بده دیگه ،یه دور بدی چی میشه ،بچه خوب به حرف بزرگ نر ها گوش میده ،من از تو پایه ترم و…از این جور چیزا کلا هر موقع اون رو میدیدم حرفم همین بود…
گذشت و گذشت یع شب دیگه خیلی بهش اصرار کردم در عین ناباوری
گفت باشه بریم اما کجا ،جایی هست که بریم ،منم فکر کردم گفتم بعد خاموشی فقط آشپزخانه هست که کسی اونجا نیست ،تا ساعت یک شب معاون شیفت بود که از سربازا بود و مشکلی نداشتیم رفتم از همپایه خدمتیم رامین که سرباز آشپز خانه بود کلید رو گرفتم من اول رفتم و بعدشم جلیل آمد ،رفتیم تو اتاق استراحت که تخت داشت جلو پنجره هاش پر گل و گیاه بود ،،،
دل تو دلم نبود واقعا باورم نمیشد که جلیل قبول کرده دراز کشیدیم دستممو کردم تو شلوارش از پشت کون سفید و نرمشو میمالیدم اونم با کیرم ور میرفت همشم می‌گفت نسبت به قد وهیکلت کیر بزرگی داری
هیچی دیگه یه ۱۰ دقیقه ای از هم لب میگرفتیم و همدیگر رو میمالیدم بعدش گفتم بچرخ اونم به شکم خوابید شلوارش رو کشیدم پایین قلبم داشت از جا در میومد ،واقعا باورم نمیشد همون جوری دراز کشیدم روش یکم که آروم شدم بلند شدم
یه تف گنده و آبدار انداختم لای کونش با سر کیرم بالا پایین میکردم جلیلم خوشش آمده بود و حال میکرد خودمو انداختم روش جلیل رو بغل کرده بودمو تلمبه میزدم واه واه چه حالی میداد یعنی کیف دنیارو داشتم میبردم بعد چند دقیقه آبم اومد ریختم لای کونش که لذتم تکمیل تکمیل شه همون جور روش خوابیدم تا آروم شم بعد بلند شدیم رو همه جا رو مرتب کردیم رفتیم آسایشگاه خوابیدیم واقعاً شبی بود که هیچ وقت فراموش نمی کنم
شلوغ بازی دوم مون هم تو حموم بود که اگه دوست داشته باشین بعدا براتون تعریف میکنم …
ارادت

نوشته: سعید

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها