داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

گناه درماني قسمت آخر


جعبه شیرینی و دسته گل از دستش بر زمین افتاد نمیدانست آنچه را که می بیند در خواب است یا بیداری;;/;; خود را نیشگون گرفت دردش آمد فهمید که بیدار است.خانه اش فاحشه خانه شده بود و پری مامان این جنده خانه بود نمیتوانست این صحنه ها را ببیند.آخر چراااااا;;/;; او که برای این زن کم نگذاشته بود;/; مثل ابر بهار اشک میریخت و از خدا آرزوی مرگ میکرد.همه به او خیانت کرده بودند همه به او پشت کرده بودند.کاش همه زنی به او نارو میزدند ولی پریش همان پری مهربان و با وفا میماند.پس این همه دعا و عبادت همه کشک بود;;/;; سرش را بالا گرفت از ارتفاع سه چهار متر با آنان فاصله داشت راحت صدایشان را میشنید و بدنهای لختشان را میدید.پری منوچهر جواد مینا جعفر غضنفر لخت لخت در وسط پذیرایی با هم حال میکردند.آخه آدم قحطی بود که غضنفر و جعفر و که شب و روز بوی عرق میدادن توی جمع خودشون وارد کردن;;/;; مادر از پسر…پسر از مادر…عمه از برادر زاده…اینها از هم خجالت نمیکشن;;/;; سرش وقتی سوت کشید که صحنه جیب تری را دید واااااااااای خداااااااااااای مننننننننننن نهههههههههه حتی سگهای وفادار خانه هم بمن خیانت کرده اند معلوم نیست چند ماه وقت صرف کرده تا به اینها آموزش با خودشو یاد داده این کوس و کون چیه که حتی سگها رو هم از راه بدر میکنه;;;/;;; پری قوز کرده بود پاپی طاقباز دراز کشیده و کوس پری را میکرد و جو هم از پشت کیرش را به مقعد تنگ و چسبان زن فرو کرده بود.جمشید حتی در فیلمهای سکس حیوان با زن چنین صحنه هایی را ندیده بود.پری همچین ناله میکرد و فریاد میزد که انگار دو کیر کلفت در حال کردن اویند.جووووووو بکننننننننن پاپیییییییییی بکننننننن همه داشتند کف میزدند و کیف میکردند چند دقیقه بعد جمشید از کاندوم کشیدن بر روی کیر سگها تعجب کرد ;/; سگها در حال کردن آن بدن زیبا و بلورین بودند و جمشید در حال گریست و حسرت خوردن و نفرین فرستادن بر خود و زندگی.راستی بین پری و منیژه چه تفاوتی وجود داشت ;;;/;;; فقط اسمها منیژه سال جوانتر بود وگرنه از همه لحاظ پری سر تر بود.همچین محو بدن پری شده بود که گویی او نبوده که بیست سال تمام با این اندام ور میرفته و از تمام تار و پودش لذت میبرده است.سگها که کارشان تمام شد پری به سراغ ادمها رفت جو و پاپی را به خارج هدایت کردند تا راحت تر باشند.همه از استعداد و استادی پری تعریف میکردند و به نوعی قصد خایه مالی داشتند.پری به حالت سگی دو زانو بر روی زمین نشست و گفت میخوام یه مسابقه ای بین شما چهار تا مرد بذارم که با کیرتون از فاصله چند متری به نوبت بطرفم یورش ببرین و با همون سرعت و با یک ضربه کوسمو هدف بگیرین.هر دو نفری که از ده ضربه امتیاز بیشتری آوردن اولین نفرایی هستن که میتونن با کوس و کونم حال کنن البته ناراحت نشین تا فردا غروب اگه هم حالی بمونه تا فردا شب هم با هم حال میکنیم.مینا جون تو هم داور باش که کسی خطا نکنه فامیل بازی رو هم بذار کنار اینقدر منوچو تشویقش نکن. میتونین کیرو توی دست بگرین میتونین هم مستقیم حمله کنین من توصیه میکنم که ته کیرتونو دست داشته باشین اینطوری بهتر و راحت تره.غضنفر لب به سخن گشود و گفت ببخشید این همون پنالتی کشیه;;/;; پری در جواب گفت نه این بیشتر شبیه بازی گلفه که توی ایران کمتر رایجه.کیر را در دست گرفته و به نوبت بطرف کوس پری حمله میکردند.مینا هم به هر کیری که وارد کوس میشد یک امتیاز میداد.اگر ضربه اول به تیر دروازه یعنی لبه های کوس برخورد میکرد طرف حق نداشت از ریباند استفاده کند و این وظیفه داور بود که مراقب امتیازات باشد.هر کیری که به کوس پری میرسید لذت فوق العاده ای به او میداد و برعکس ضربه هایی که گل نمیشدند درد شدیدی در او ایجاد میکردند که نزدیک بود مسابقه را تعطیل کند اما غیرتش اجازه نداد. سرانجام ضربات دهگانه هر یک از شرکت کنندگان به پایان رسید.منوچهر با و جعفر با امتیاز مقامهای اول و دوم را کسب کردند و اولین بکن های پری شدند.جواد امتیاز و غضنفر ناشی هم امتیاز کسب کرده و قرار شد که اول سر وقت مینا بروند.مینا هم شرط کرده بود در صورتی این شرایط را خواهد پذیرفت که اول یک لز درست و حسابی با پری داشته باشد.جمشید همین یکی را کم داشت.قبلا هر وقت فیلم سکسی میدید به صحنه های همجنس بازی که میرسید کانال را عوض میکرد ولی حالا زنش او را رو سفید کرده و با خواهرش دو نفری کووووووس و کوووووون هم را می لیسیدند.تعجب میکرد که این همه کیر مصنوعی را از کجا آورده بودند;/; چه حالی میکردند انگاری که تمام کیرهای دنیا در حال کردن آن دو نفر هستند.وقتی کمرشان را سبک کردند هر یک به سراغ تن از مردها رفتند و یاد آوری کردند که سکس چهار به یک و سه به یک هم خواهند داشت و این تازه شروع کار است.پری در حالیکه کیر جواد بغض کرده را می بوسید به او گفت پسرم ناراحت ناراحت نباش از اولم قرار نبود که تو همش تو منو بکنی.- حالا نمیشه من افتتاح کنم.- اولش که جو و پاپی افتتاح کردن.- اون فرق میکرد.- من نمیخوام پیش منوچهر و جعفر کم بیارم واسم افت داره.- پسرم فردا شب وقتیکه اینها همه رفتن من و تو تنها میمونیم اونوقت تو شب تا صبح میتونی مامانتو درست و حسابی بکنی کیر جواد و بوسید و گفت حالا برو پیش عمه مینا ناراحت میشه اگه تو خودتو اینجوری نشون بدی احترام بزرگترو داشته باش سعی کن پیش این غضنفر پیر پاتال که همش با قرص خودشو سر پا داره کم نیاری معلوم نیست امشب مینا چطور از دست مسعود و مونا در رفته و این دو نفر هم چه عذر و بهونه ای واسه زن و بچه شون آوردند.عملیات با رمز امیر سکسی آغاز شد.پری مثل یک جنده سابقه دار هنر نمایی میکرد دو کیری که کلفت تر و درازتر بودند در وهله اول نصیبش شده و او در آسمانها سیر میکرد.- ووووااااااااایییییییی بکنیننننننننن منو بخوریننننننننن کوووووووووسمو بخورین سینه هاااااااااام همه جای من برای شماست دو تایی بجان کون آبدارش افتاده بودن.با اینکه در عرض چند ماه سکس فراوانی داشت ولی کونش نه تنها همان زیبایی اولیه را داشت بلکه خوش استیلتر هم شده بود.پری هر بلایی که مینوانست بر سر کیر منوچهر و جعفر درآورد آنها را مجبور کرد که در پای نرده چوبی بایستند و کیرشان را بطرف بالا بگیرند خودش زا به آخرین پله قبل از پا گرد میرساند و از نرده چوبی سر میخورد و درست در آخرین نقطه کوسش به سر کیر منوچهر یا جعفر که به نوبت آنجا می ایستادند میخورد و دو طرف آنچنان هنرمندانه و استادانه هدف میگرفتند که کیررررر تا تهههههههه کووووووووووس میرفت و پری آه ه ه ه ه بلندی میکشید.کمر و پای پری را گرفته و دو نفری بر روی پله می کشاندندش و همانجا بار دیگر دو کیر در آن واحد در بدنش بود از آنطرف جواد و غضنفر بیشتر محو تماشای بغل دستی های خود بودند تا اینکه سرشان بکار خودشان گرم باشد.پری دست خود را بر روی قفسه سینه اش قرار داد و در حالیکه فریاد میزدجووووووووون اوومد اوومد اوووووووووومد آب گرم و داغ خود را تخلیه کرد ;خ دلم رفت چه حالی داد.منوچهر و جعفر هم امان نداده ودر جا منی را در کوس و کون پری ریختند.منوچهر در آخرین لحظات کون پری را میگایید و جعفر کوسش را.از آنطرف هم به هر جان کندنی بود آب کوس مینا را هم از جایش حرکت دادند هر نفر حسابی سبک شده بودند حالا می بایست جای خود را عوض میکردند یعنی بکن ها جا بجا میشدند.پری که لذت سکس در تمام وجودش مانده بود و میخواست به نشئگی قویتری برسد گفت مینا جون میتونم یه خواهش ازت بکنم یکی به طلبت میذارم.مینا که متوجه طلب شده بود گفت تو صد تا خواهش ازم بکن.- اگه ممکنه جواد و چند دقیقهای بفرست اینور و تو فعلا با غضنفر مشغول باش من کار دارم.جواد مثل گرگهای گرسنه بجان مادرش افتاده بود و از آن بالا جمشید بر سر خود میکوفت که بچه مومنش هم تو زرد دراومده.جواد هار شده بود به دو نفر دیگر فرصت نمیداد که به پر و پای مادرشان بپیچند تمام تن مادرش را می لیسید و مثل آب میوه هر جای بدن پری را که میخورد و می لیسید هورت میکشید.کیرش را از کوس به کون و از کون وارد کوس میکرد.- جواد جون وقت زیاد داریم قبل از اینکه منوچ و جعفر برن طرف مینا میخوام یه سکس نفره داشته باشیم یعنی باید طوری عمل کنیم که سه تا کیر در آن واحد بره توی سوراخم من توی فیلمها دیدم شدنیه بسته به طرز دراز کشیدن و پهلو کردن ما داره یه خورده سخته ولی باید ردیف کنیم.مگه میشد روی حرف پری حرف آورد;/; چند لحظه بعد دو کیر منوچهر و جواد در کوس و کیر جعفر در کون پری جای داشتند کیر پسردایی و پسرعمه با هم داخل کوس پری تلاقی میکرد و حسابی سر حالش آورده بود.ضربه های سریع و شدید بیشتر از ناحیه جعفر وارد میامد که در حال کون کردن بود سه کیر خیلی سریع کار خود را انجام دادند و بار دیگر کمر پری را سبک کردند اینبار آب کیر فراونتری نصیب پری شده بود.سه کیر با هم آبشان را به سوراخهای پری رخته و او از اینکه لذت برده و توانسته یکجا سه مرد را راضی کرده و به اوج هوسشان برساندر احساس غرور و آرامش میکرد.غضنفر بطرف اربابش آمد و منوچهر و جعفر بطرف مینا رفتند تا طعم واقعی کیرررررررر را به او بچشانند.جمشید جایی و نایی برای رفتن نداشت معلوم نبود این همه آب کمر از کجا گیر می آوردند که تند و تند داخل کوس و کون مینا و پری میریختند حتی دیده بود که جواد وغضنفر به در خواست مینا دو کیر را با هم به دهانش فرو کرده و در حالیکه مینا هر دو کیر را ساک میزد آبشان را کشید و همه را تا قطره آخر خورد درحالیکه یک ربع قبلش شاهد بود که این دو نفر کوس و کون خواهرش را سرشار از منی کرده اند.من از این غضنفر کمترم ;/; خاک توی سرت جمشید که فکر میکردی داری به یه دختر ساله حال میدی هر چی سرت بیا حقته یعنی تا این حد;;/;; زن من سهمیه من شریک زندگی منو دارن مثل نون و حلوا پیش من تقسیم میکنن و من بخاطر حفظ ابرو جیکم در نیاد;/; تف بر این زندگی تف بر این دنیا آدم اگه نمیره خیلی چیزها می بینه.پری آنقدر حشری شده بود که هر چهار نفر را طلبید.مینا هم بیکار ننشست و نفری آمدند تا خارش پری را بگیرند یکی کون را میخورد یکی کوس را می لیسید دو تا از کیرها که کلفت تر و درازتر بود یعنی مال جعفر و منوچهر به ترتیب در کوس و کون پری قرار داشتند کیر جواد تو دهن مامانش بود غضنفر هم با سینه های پری ور میرفت و گاهی هم کونشو چنگ میزد و مثل سگ بو میکشید.مینا هم با همه جای پری و اون چهار تا مرد ور میرفت و هیجانشونو زیادتر میکرد گاهی وقتها هم کیر مصنوعی را به کمک کیر جعفر میفرستاد و همین باعث میشد که کیر منوچهر بیشتر داغ کنه پنج نفره از پری لذت میبردند و پری هم به هر پنج تای آنها حال میداد تا اینکه بار دیگر پری به سینه ها و قفسه سینه خود چنگ انداخت و در حالیکه فریاد میزد سووووووووختم .قلبم از جا وایستاد بیرون بکشید تمام بدنش به لرزه افتاد و لذت و خوشی خاص و فراوانی در تمام ذرات تنش احساس کرد و خود را از دست آنان خلاص نمود و فرمان داد که هر چهار نفر آنها آب کیرشان را روی بدن او خالی کنند.او تنوع میخواست و هیچکس را یارای مخالفت با او نبود.اطاعت امر شد و در حالیکه مینا کوس پری را می لیسید و بار دیگر اتش هوس را در او شعله ور میکرد چهار مرد حریص آب کیرررررر خود را بر روی صورت سینه و شکم پری خالی کردند زن هوسباز با انگشتان خود این آبها را از سر و صورت خود برداشته و به دهان فرو میبرد و با لذت انگشتان خود را می لیسید گویی که آب حیات مینوشد.هر پنج نفر در کنار هم دراز کشیدند و ساعتی استراحت کردند. کیر غضنفر کمی شل شده بود اما قصد نداشت تا دو سه ساعت دیگر قرص بخورد میخواست زمان را طوری تنظیم کند که کم نیاورد دو تا تخت دو نفره را از اتاقها به درون هال آوردند.عملیات تپه اغاز شده بود کون مینا و پری را بر روی تخت قرار داده و وحشیانه میگاییدند.دیگر هر کی به هر کی شده بود.مردها فقط کوس یا کون میخواستند و زنها کیررررررر فرقی نمیکرد که مال کی باشد شرم و حیایی هم که از اول وجود نداشت.حساب اینکه چند بار به ارگاسم رسیده اند از دست جمشید خارج شد زنها را بر روی تخت دراز میکردند دستهایشان را بدرخواست خود آنان به تخت میبستند و با سرعت و حریصانه آنها را میکردند طوریکه حرکت نمیتوانستند بکنند فریادهای گوش فلک کن زنان و ناله های آرام تر مردان جمشید را عصبانیتر میکرد.در حالت دست بسته فقط یک مرد در آن واحد میتوانست زن را بکند پی در پی جا عوض می کردند و تا ساعتها مشغول بودند شش هفت ساعت بود که مشغول بودند هنوز گرم گرم بودند زنها برای مردها ساک میزدند و مردها هم دست از کوووووون لیسی و کووووووس لیسی خود بر نمیداشتند.تا اینکه پری و مینا هر دو بر روی شکم و بر روی تخت دراز کشیده و در حالیکه کونشان رو به مردان بود ز آنها تقاضای ماساژ کردند که هر کی هر جا رو بماله شده بود ولی غضنفر فقط کون پری را میمالید با آنکه قرص دوم را نخورده بود ولی تماشای کون خوش ترکیب و برجسته و تپل و سفید و گوشتالود پری حسابی کیرش را شق کرده بود زنان در زیر ماساژ مردان خمار شدند و لحظاتی بعد هر نفر بر روی دو تخت دو نفره ای که در کنار هم قرار داده بودند به خوابی عمیق فرو رفتند و جمشید هم پلکهای خسته اش را بر روی هم گذاشت چند ساعت بعد که ساعت از صبح هم گذشته بود همه از خواب بیدار شدند.صبحانه ای خوردند و قرار گذاشتند که برنامه بعدی خود را در حمام جا دار اجرا نمایند غضنفر که قرص دومش را بعد از صبحانه بالا انداخته بود گفت خانم یادتون باشه که من لیف و کیسه خوب بلدم بکشم.- یادمه غضنفر جون مطمئن باش بی فیض نمیذارمت بعد از فعالیت دیشب یک حمام داغ و حسابی میچسبه جمشید هم که دیگر بیدار شده بود فقط صدای آنها را می شنید دیگر نمیتوانست چیزی ببیند صدای ناله های پری و مینا بگوش میرسید که مدام طلب کیررررررررر میکردند صدای جواد را میشنید که میگفت عمه اینجوری خوبه ;/; مینا با عشوه گری میگفت هر جور بذاری توششششش خوبه لحظاتی بعد صدای پری را میشنید که منوچهر و جواد در حال گاییدنش بودند صدای ناله های او را.- وووا;;ایییییی کجاااااااایی جمشید که ببینی منوچهرررررر داره زندایی اااااااااشو میکنهههههههههه جواد داره مامانشووووووو میگاددددددد کارگرهای خونه کوووووووووس و کوووووووون زنتو حواله کردن و هر جوری که بخوان دارن میکننش کجاااااااایی که ببینی زنت داااااااااره پروازززززز میکنه کجاااااایی تا ببینی پری تو داره پر میکشه کاشکی زود تر از اینها بمن خیانت میکردی تا مزه کوووووووووس دادن به این و اونو بفهمم من کیرررررررررهای باحال رو خیلی دوستتتتتت دارممممممم کیرررررررررر کیررررررررر جوووووووووون فقط کیررررررررر خیلی بمن حال میده اوووووووف لحظاتی بعد لیف زدن و دستمالی کردن غضنفر را تصور میکرد.-بمال غضنفر کوووووووسمو بمااااااااال چقدر وقتی با لیف و صابون روی کووووووسم دست میکشی بمن حال میده وااااییییییی حالا لیفو بنداز فقط با دستات من بمالممممممم طبع شعرش هم گل کرده بود منو بمال بزن تو خال بکن تو چال من کیر میخوام سیر سیر میخوام جوون میخوام هم پیر میخوام از داخلش من شیر میخوام امروز هر کی هر جور که دوست داره باید منو بکنه جررررررررر بدهههههههه نمیخوام ناراضی از این در خارج شین جواد که هیچی بعدا هم میتونم حسابی حالشو جا بیارم اما شما بقیه همه مهمان منید احترام مهمان بر من واجب است میهمان حبیب خداست و سفره من برای همه شما پهن پهن است پس تا میتونین بخوریننننننننن و بکنیننننننننننن سیر سیر بشیننننننن و برینننننن ووووووااااااایییییی جمشید دیگر تاب و توانی نداشت شیرینی و گل را گذاشت و آرام راه خروج را در پیش گرفت نمیدانست چه کار کند هم دوست داشت به زندان محکوم شود و هم دوست داشت ازاد شود کاری از دستش ساخته نبود نمیدانست چه باید بکند بیش از هشتاد در صد دار و ندارش را به پری بخشیده بود او روی منیژه را سفید کرده بود بخاطر حفظ آبرو قصد مچ گیری هم نداشت چه میکرد;/; چه میگفت ;/; میرفت جار میزد که پسرش زن او یعنی مادر خود را گاییده است ;;/;; میگفت که زنش در آن واحد با چهار نفر از نزدیکان و دور و وریهایش آمیزش داشته است ;/; میگفت که سگهای خانه اش کوس و کون همسر او را گاییده اند;;/;; نههههههههه اصلا نمیشد بخاطر این قاچاق نکرده کم آبرویش نرفته بود و اگر این موضوع هم برملا میشد چگونه میتوانست سر بلند کند;/; زندگی با یک خیانت کار را هم نمیتوانست تحمل کن دوست نداشت سوار ماشین شود میخواست به زندان برگردد در همین افکار بود که خود را نزدیک پارک ملت دید حداقل ده کیلومتری با زندان فاصله داشت ولی باز هم دوست داشت پیاده برود شاید اعصابش کمی ارام گیرد.آزادی برایش زندان شده بود هر چند میدانست در زندان هم دلش خواهد گرفت ولی در آن لحظات میخواست از این دنیای کثیف فاصله گیرد زندان را دنیایی دیگر میدانست به سه راه آب و برق رسیده بود پاهایش خسته شده بودند اما همچنان میرفت نمیدانست که در جستجوی چیست رها از زندان نمیدانست که آزادی کجاست ;/; پایان نویسنده ایرانی با تشکر فراوان از دوست عزیزم جناب ایرانی

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها