داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

گاییدن زری زن همسایه

زری زن همسایه که ۳۰سالی داشت، بدک نبود سفید بود و کونش چشم من عزب رو گرفته بود، شوهرش راننده ترانزیت بود یه زن دیگرم توی شمال داشت تقریبا هر ۲۰روز یکبار پیداش میشد، خونه ی ما هردو ۲طبقه و بهم از پشت بوم راه داشت، هروقت میشد از روی بند شورت زری رو بر می‌داشتم روش جق میزدم، ۱۶سالم بودو طبقه دوم پاتوقم، بعضی از وقتا که در پشت بومش باز بود یواشکی میرفتم توی خونشون، تقریبا همه ی شورت و کرستش هاشو به کیرم مالیده بودم، یبار که رفته بودم تو دیدم صداش با یکی میاد فهمیدم که داره آه و آوه میکنه، اول فکر کردم شوهرش اومده گفتم برم فیلم سکس ببینم رفتم جلوتر لای در باز بود ، دیدم یه یارو است، زری خانم هم بله، فکری به ذهنم رسید سریع رفتم گوشی موبایلم رو آوردم ازشون فیلم گرفتم، کوتاه ترسیدم دیده بشم، برگشتم، فردا دیدم تو پشت بومه، منو دید احوال پرسی کرد و گفتم آقا مجتبی اومده گفت نه چطور، گفتم دیدم صدای ناله ات میاد ، یهو ۴تایی اومد که خفه شو بی‌تربیت و… گفتم وایسا تند نرو، فیلمشو آوردم صداشو شنید که آخ و آوخ میکنه، شل شد رنگش پرید، گفت ببخش صدامو بالا بردم آخه دیگه نمیتونستم تحمل کنم و… گفتم مشکلی نیست شما از این کارا داری بمن بگو و خندیدم، گفت فکر نمیکنی برات زوده، گفتم بفکر خودت باش، رفت تو، فردا رفتم حموم و ظهر که خونه خلوت بود، از پشت بوم رفتم خونشون، دراز کشیده بود. صداش کردم، گفت ترسیدم، تویی قربونت برم بیا ، بیا پیشم، نشستم پیشش، تو کف سینه هاش بودم، گفتم الوعده وفا، خیلی هولی گفتم دیگه، گفت بلدی بکنی، گفتم پای کار یاد میگیرم، زودی پیراهنش رو در آورد، یه شورت و کرست موند، دراز کشید، گفت بیا، خشکم زده بود، تاحالا زن لخت ندیده بودم، بغلش خوابیدم یکم لباشو بوسیدم، لباسم رو در آوردم و شلوارم و شورتمم در اوردم، اونم لخت شد، اصلا نمی دونستم از کجا شروع کنم، مثل فیلما رفتم لای پاهاش کیرمم که بدک نبود رو گذاشتم لای کوس بزرگش، داغ بود و عرق کرده، افتادم روش ک سبنهای سفیدش رو بخورم آبم اومد لای کوسش، میخندید، خجالت میکشیدم، زودی گفتم هنوز مونده، همینجور کیرم ک کوچیک شده بود رو میمالیدم لای کوسش و سینه هاشو میخوردم، حالی میداد، کیره راست شد و کردم تو کوسش، یکم جابجا شدو گفت نه بدم نیست، چندتا یی تلمبه زدم و گفت بذار من بنشینم رو کیرت، تاق باز شدم، اومد روم و کیرم و گرفت و نشست تا تهش رفت تو ، بالا پایین می‌کرد خودش رو، نمیفمیدم که اما ظاهرا آبش اومد، بلند شد کنارم نشست کیرم رو کرد تو دهنش و میخورد، نزدیک بود خایه هامم بخوره، تخمامو فشار میداد، آبم اومد همچنین میک میزد ، جونم در اومده بود، بی حال کنار هم بودیم، نیم ساعتی گذشت، گفت بریم حموم، اونجا بدنش رو کفی میکرد، دوباره راست کردم، خندش گرفته بود، اومدیم بیرون خوابید دوباره رفتم لاپاش ایندفعه خوب تلمبه میزدم اونم خوشش اومده بود، هی لب میداد و قربون صدقه م میرفت، حرفای سکسی میزد، جرم بدم… ۳۰تایی تلمبه زدم آبم داشت میومد پاهاشو قفل کرده بود رو کمرم، خایم داشت میرفت تو کوسش، آبم ته کوسش خالی شد، بدنم لش شده بود تو ۱ساعت ۳تا کمر آب خالی کرده بودم، بی شرف تازه میگفت بازم منو بکن، البته این سکس ادامه داره

نوشته: حسن

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها