داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

گایش جیگر

سلام من شهرام هستم و 22 سالمه . این خاطره واقعیه و مال پاییز امساله
این خاطره سکس با یه دختر مدرسه ای 16 سالس . اسمش زیبا بود و توی کتابخونه باهاش آشنا شدم و بعد چند ماه اس ام اس بازی و صحبت بالاخره یه روز کیرمو تو ماشین دادم دستش و ماجرای ما تو سکس شروع شد.
زیبا دختر شیطونی بود ولی کلا ساده بود . مهر ماه بود که یه روز بردمش خونمون . قبلا همه چی آماده کرده بودم . از روغن مخصوص تا تخت خواب.
وقتی رسیدیم خونه زیبا مانتو شو درآورد . یه کم تپل بود . نشستیم رو مبل . من گفتم بهش آوردمت آینجا حال کنیم نه حرف بزنیم . چیزی نگفت یعنی نمی دونست چی بگه . من دستمو انداختم پشتش و اون یکی دستم لباشو لمس کردم . هیچوقت نتونسته بودم لباشو راحت بوس کنم . شروع کردم لب گرفتن ازش . ناشی بود ولی زود از حرکات لب من تقلید کرد . لباش خیلی داغ بود . نمی تونستم از لباش دل بکنم .
سینه ها شو با دستم گرفتم . یه لبخندی زد ولی بدنش میلرزید . فکر کنم ترسیده بود . دستمو از بالای تاپش کردم تو سینش و یکی از سینه هاشو در اوردم بیرون . نوک سینشو بازی میدادم . حرارت بدنش یسشتر میشد هر لحظه . زیاد وقت نداشتم . تاپشو در آوردم . وقتی تاپشو در آوردم از خجالت سرخ شد . سوتینشو دادم بالا و از رو سرش دراوردم سینه هاشو گرفتن دستم و شروع کردم به خوردن . دیگه صدای نالش در اومده بود . ازش پرسیدم پسر دیگه ای بهش دست زده گفت … فقط یه بار پسر داییش تو شمال بزور شلوارشو داده پائئین از پشت کردتش . وقتی داشت تعریف میکرد پسر داییش چیکار کرده حشرم بیشتر میشد .
یکی از دستامو بردم رو کسش خودشو جمع کرد . بهش گفتم نگران نباش فقط میخواکم بهش حال بدم . کسشو کامل از رو شلوار گرفته بودم و فشار میدادم . شلوارش خیس شده بود . دستشو برد رو کیرم و فشار میداد . زیپمو باز کزدم و شلوارمو در اوردم
کیرمو دادم دستش . راستش تو سکس این قسمت از همه بیشتر دوست دارم . بلندش کردم بردمش تو اتاق خواب . اونجا کاملا لختش کردم و خودمم لخت شدم .
یهو گفت میخوای چیکار کنی . گفتم میخوام بکنمت . اون کاری که همه دوستا میکنن . ترسیده بود . خوابوندمش رو تخت و دوباره شروع کردم به خوردن بدنش . دوباره بدنش داشت گرم میشد . کیرمو میمالیدم به کسش خوشش میومد . اومدم بالا جلو صورتش نشستم . کیرمو به لبش فشار میددم . این کارو بلد بود آخه چند بار تو ماشین برام ساک زده بود . ولی نمی دونست این دفعه فرق میکنه . آروم برام ساک میزد . اومدم رو صورتش یه بالش گذاشتم زیر سرش بیاد بالا . کیرمو کردم تو دهنش
شروع کردم عقب جلو کردن کم کم سرعتمو بیشتر کردم . اشکش دراومده بود یه بار کیرمو در اوردم گفت شهرام دارم خفه میشم . راستش حشر بدجور زده بود با صدای بلند گفتم خفه شو بخور . بیچاره ترسید دوباره شروع کردم تلمبه زدن تو دهنش
بعد چند دقیقه برش گردوندم دیگه زیاد وقت ندنشتم سریع رفتم سراغ کونش . میدونم نامردیه ولی به نظر من دختر رو باید توری بکنی تا اشکش دراد اونجوری وقتی که درد قطع شد بیشتر حال میکنه
کمی کرم با انگشت کردم تو سوراخ کونش کمی هم به کیرم زدم .یه بالش گذاشتم زیر شکمشو کیرمو کردم تو کونش . نمیرفت تو. کمی عقب جلو کردم نوکش رفت داخل . بازم کمی عقب جلو کردم و یهو کیرمو فشار دادم و هم زمان بدنشو سفت نگه داشتم از زیرم در نره . یه جیغ بنفش زد و بعدش فقط گیره میکرد . کیرمو کمی فشار دادم داخل تر و شروع کردم تلمه زدن فقط التماش میکرد نکنمش
راستش هیکلش خیلی از من کوچیکتر بود و نمیتونست تکون بخوره . ولی چون تپل بود کون گونده ای داشت
همه کیرمو میکردم تو . الماس مبکرد نکنمش تو گوشش گفتن من باید بکنمت اگه میخوای کوستو بکنم درد نداره.
دیگه فقط گریه میکرد . من بهش نگفم ولی قبل از اینکه بکمنش ژل تاخیری زده بودم حدود بیست دقیقه کردمش تقریبا اخرا دیگه دردش قطع شده بود ولی انقدر گریه کرد ه بود که دیگه حال نداشت . برش گردوندم و کیرمو دوباره کردم تو دهنش از ترس اینکه دوباره نکنمش یه جوری میخورد که انگار داره سوسیس میخوره وقتی آبم اومد کیرمو در آوردم از دهنش ابمو خلی کردم رو صورتش و کیرمو میمالیدم رو صورتش . میدونستم دیگه اگه بره پیداش نمیکنم . بردمش تو حموم و شستمش اصلا حرف نمیزد . اونجا کیرمو دادم دوباره بخوره رو زانو نشسته بود جلوم وقتی کیرم دوبتره شق شد زیر دوش پاشو دادم بالا دوباره گذاشتم کونش خدایی این دفعه چنان حالی بهم داد که 5 دقیقه نشده ابم اومد خالی کردم توکونش . دیگه صلا وقت نداشتم
اومدیم بیرون لباس پوشیدیم . گفتم صبر کن برسونمت یهو یکی زد تو گوشم محکم و از در تند رفت بیرون.
تا یه چند وقتی ازش خبری نبود تا که فهمیدم با رفیقم دوست شده و ماجرا دوباره شروع شد که تو خاطره های بعدی میگم اگه
از این خاطره خوشتون بیاد
سعی کردم عین اتفاق رو بگم ممکنه کمی بیمزه شده باشه و از خالی بندی بهتره
اگر خواستین تو نظرا بگین تا بگم رفیقم باهاش چیکار کرد

نوشته: شهرام

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها