داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

کون دادن من در اصفهان

سلام
نیما هستم ۳۵ ساله متاهل اهل خوزستان
قد ۱۷۰ وزنم ۱۲۰ سینهام درشت شده بودن به خاطر چاق بودنم
رفته بودیم اصفهان برای مسافرت تابستونی
رفتم تو تلگرام ی چنل سرچ کردم اومد بالا خوشگلای گی اصفهان
اضافه شدم به چنل درخواست فاعل سن بالا دادم
چند دقیقه ای گذشت ی نفر پیام داد سلام ۵۰ ساله هستم
باش چت کردم درخواست عکس کردم ازش
عکس خودش رو با کروات تو ی عروسی فرستاد بد نبود
منم براش عکس فرستادم اونم خوشش اومد
سایز کیرش رو پرسیدم گفت ۲۱ تا ۲۲ سانته
گفتم الکی میگه درخواست کردم عکس کیرش رو بفرسته
وقتی فرستاد قند تو دلم آب شد ی کیر درشت و کلفت واقعی داشت
ساعت ۳ بعدازظهر بود تو هتل تنها بودم
نوشت مکان دارم ساعت ۵ میام دنبالت
سریع رفتم دوش گرفتم و با اینکه بدنم کم مو بود خودم رو شیو کردم
خودم رو خوش عطر و بو کردم و آماده ی سکس داغ شدم
ساعت ۵ منو جلوی هتل سوار سمند سفیدش کرد
بردم خونه اش و خودش رفت دوش گرفت برای من هم میوه و آجیل گذاشت گفت از خودت پذیرایی کن تا برگردم از حموم
اومد از حمام بیرون من روی مبل نشسته بودم روبروم ایستاد و حوله رو باز کرد دوست داشتم کیرش رو تا ته بکنم تو دهنم
خوش تراش و درشت بود خیلی وقت بود کرم کون دادن گرفته بودم ولی به خاطر ی سری مسائل نمیتونستم توی شهرمون کون بدم
کیر رو با دستم روانه دهنم کردم تو ابرها بودم چشمهامو بسته بودم و داشتم براش دارکوبی ساک میزدم
ی حس خوبی تمام وجودم رو به جوش آورده بود
گفتم بریم رو تخت خواب
رو تخت خوابش من رو لخت کرد و شروع کرد به قربون صدقه کونم و رونهام رفتن سوراخم رو انگشت میکرد و از سفیدی سوراخ کونم لذت میبرد
بد جور داغ شده بودم و شهوت به من غلبه کرده بود فقط تو فکر این بودم که هر جور شده باید کیرش رو بکنه تو کونم و آبش رو بریزه داخلم
شهوتم اینقدر بالا زده بود که اصلا فکر کاندوم و بیماری های ناشی از سکس رو بیخیال شده بودم و فقط به چکیدن آب کیرش تا قطره آخر تو سوراخ کونم بودم
روی کمر خوابوندم شروع کرد با سینهام بازی کردن و ازم لب میگرفت
به خاطر بوی سیگارش ازش خواستم لب گرفتن رو بیخیال بشه
شروع کرد به خوردن نوک سینهام دیگه تو فضا بودم که دیدم رفت وازلین رو آورد زد به سوراخ کونم پاهامو داد بالا و سر کیرش رو تنظیم کرد به سوراخم
ی حس خاصی داشتم که نمیشه توصیفش کرد
فشار داد بد جور درد داشتم ولی به هر قیمتی شده بود باید تحمل میکردم تا کیرش تا ته بره داخل کونم
از درد به خودم می پیچیدم ولی تحمل میکردم
خودش متوجه شد و شروع کرد با انگشت سوراخم رو چرب کردن انگشتش رو میکرد تو کونم تا ی ذره جا باز کنه
بهش گفتم تو بخواب بزار من بشینم روی کیرت اون هم قبول کرد
نشستم روی کیرش و آروم آروم با اینکه درد داشتم کیرش رو کردم تو کونم بهش گفتم چند دقیقه صبر کن بعد شروع کن به تلمبه زدن
ولی این پوزیشن فانتزی کون دادن من نبود و اصلا دوستش نداشتم
تونستم همونجور دراز بکشم و اون پاهام رو روی شونهاش بزاره
آروم آروم شروع کرد تلمبه زدن سوراخم داغ شد بود و درد شدیدی داشتم بادستهاش سینهام رو میمالید و محکم شروع کرد تلمبه زدن
دل درد شدید گرفته بودم ولی اون اصلا انگار قصد ارضا شدن نداشت
نزدیک ربع ساعت پشت سر هم تلمبه زد که دیدم سینهام رو محکم فشار داد و احساس کردم آب داغش تو کونم خالی شد گذاشتم به حال خودش باشه تا نزدیک چند دقیقه کیرش رو در نیاورد و فقط تندتند نفس میزد
چشاش رو باز کرد و بهم گفت تو بهتر از یه زن امروز منو ارضا کردی خیلی وقت بود این همه آب رو یکجا نریخته بودم
با دستمال کاغذی خودش و منو تقریبا تمیز کرد رفتیم با هم تو حمام منو لیف زد خودش هم ی دوش دیگه گرفت
منو بعد از ی کم تعارف و تمجید رسوند جلوی هتل شمارش رو هم بهم داد شاید سال دیگه هم مهمان خونه اش بشم
ببخشید طولانی نوشتم

نوشته: نیما

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها