داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

کون دادن من تو اردوی مدرسه

سلام این داستان گی هستش و اگه از گی خوشتون نمیاد نخونید و خواهش میکنم و خواهش میکنم فحش ندید
این داستان چند سال پیشمه که 15 سالم بود اسمم پارساست(اسما واقعی نیست)
یه پسر قدبلندی تو کلاسمون بود به اسم ارمین خیلی دلم میخواست به کیرش دست بزنم بارها توی کلاس ورزش کیرشو از زیر لباس ورزشیش دید میزدم
یا بهش نزدیک میشدم و کونمو میزدم به کیرش میترسیدم اگه کاری کنم ابروم بره بدنش خیلی خوب بود و برای من خیلی جذاب.
یه روز مدرسه ما رو برد اردو و به خودم گفتم این بهترین فرصته میدونستم ارمین گردن کلفته و زود عصبانی میشه واسه همین انگشتمو کردم تو کونشو فرار کردم دیدم داره پشت سر من میدوئه و خیلی عصبانیه
از قصد بردمش یه جای دور و الکی خودمو انداختم زمین یهو روم پریدو کلی بهم فحش داد بهد دستما گرفت و منو برگردوند منم واسه این که یه وقت بد نشه الکی تقلا میکردم بهد این که منو برگردوند از رو شلوار هی به کونم سیلی میزد منم خیلی خوشم اومده بود بعد یهو انگشتشو کرد تو کونمو گفت جوونن(از رو شلوار) یه دفعه دیگه ازین گه خوریا بکنی به جای انگشت میکنمت
تا اینو گفت دلم قیلی ویلی شد به محض این که از روم بلند شد دوباره انگشتش کردم و گفتم کونشو نداری منو بکنی. دوست داشتم زودتر کیرشو با تمام وجودم حس میکردم.
خیلی عصبانی شد دوباره روم پرید و وحشیانه منو برگردوند دستاما گرفت رو دراز کشید داغی کیرشو حس میکردم به نظر کیر گنده ای میومد کیرشو رو کون من تنظیم کرد میمالید بهش واقعا حس خیلی خوبی بود دلمو زدم به دریا و گفتم محکم تر، میخوامش یهو از کردن من دست برداشت گفت واقعا؟ منم سرمو تکون دادم نمیدونستم چی میشد
منو برگردوند و دست منو برداشت برد سمت کیرش دستمو گذاشت و اروم رو کیرش حرکت میداد عجب کیری بوود چون شلوار ورزشی پوشیده بود کیر شق گندش زده بود بیرون کمکم دستشو از رو دستم برداشت و من شروع کردم تند تند مالیدن کیرش ارمین منو بلند کرد و گفت بیا بریم دستشویی قبل این که بلند شم یخورده دیگه کیر ارزوهامو مالش دادم و بعد منو برد تو دستشویی اردو گفت برگرد میخوام بکنم منم گفتم ارمین کیرگندم اولین بارمه درد میاد بزار ساک بزنم
گفت باشه دستشو گذاشت رو شونه هام منو هل داد پایین دستمو گذاشتم رو کیرش و تند تند مالیدمش یه آه آه مردونه میکرد که حسابی حشریم میکرد شلوارو شرتشو کشیدم پایین و کیر گندش خورد تو صورتم دهنم باز موند یه کیر گنده ی خوشگل خوش تراش
پشماشم زده بود یه کیر حدود 18 یا 19 سانتی. ارمین بدنشو تکون داد تا کیرش چپو راست بشه و گفت بخور دیگه کونیه من منم شروع کردم ساک زدنبا زبونم با سر کیرش بازی کردم تو فیلما یاد گرفته بودم اروم اروم سر کیرشو لیس میزدم بعد کیرشو گردم تو دهنم تند تند ساک زدم طوری که بعد ها گفت انگار پوست کیرش داره کنده میشه البته. دوسه جا دندون گرفتم ولی باز خیلی خوب بود یهو دوتا دستشو گذاشت رو سرم و رو کیرش فشار داد میدونستم الان ابش میاد همه ی ابشو تو دهنم خالی کرد منم خوردم مزه ی بدی نداشت شلوارشو پوشید و یه دستی به کونم کشید و گفت اماده باش که دفعه ی دیگه میکنمت توی خیلی دیگه
از فرصتا براش ساک زدم و بالاخره بهش کون دادم البته هنو در ارتباطیم امید وارم خوشتون اومده باشه داستان کاملا واقعی بود و خواهشا فحش ندید
نوشته: پارسا

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها