داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

کون دادن بهترین لذت دنیاست

سلام
این داستان بر میگرده به وقتی که من فهمیدم به همجنس خودم بیشتر علاقه نشون میدم . وقتی که ۱۵ یا ۱۶ سالم بود فیلم سوپر زیاد نگاه میکردم . ولی خیلی دوست داشتم که ببینم که وقتی یک چیزی میره داخل کون ادم چه حسی داره .تا اینکه بکونم ، اولین بار رفتم حمام . و خودمو مالشت میدادم که به فکرم رسید که مثل فیلم ها انگشت کنم داخل سوراخم . با تف انگشتمو خیس کردم وشروع کردم ارام فرو کردن داخل سوراخم که یواش یواش رفت تو یه حس عجیبی داشت که تا حالا تجریه نکرده بودم .داخلش گرم بود یه جور گوشت الود بود . خیلی جالب بود تجربه جدیدی بود .بعد خودمو شوشتم امدم بیرون …

بعد چند روز فکرش داشت دیونم میکرد که اینبار بیشتر این کارو ادامه بدم . یک روز که خونمون خالی شد . رفتم خودمو داخل دستشویی خالی کردم . و با انگشت داخل سورخمو خالی کردم . . . بعد از توی یخچال یه خیار پیدا کردم سایزم خیلی بزرگ نبود . کرم زدم به انگشتم کردم داخل سوراخم خیلی خوب بود .انگشتمیو داخل سوراخم میچرخوندم تا همه چیز داخل سوراخ مو حس کنم ،خیلی خوب بود بعد چند دقیقه دوتا انگشتمو با هم کردم تو همین جور عقب جلو میکردم . بعد چند دقیقه داشتم از حشر میمردم که رفتم سرو وقت خیار اروم کردم داخل یکم درد داشت ولی زود دردش کم شد . شروع کردم به عقبو جلو کردن داخل سوراخl همین جور مثل فیلم ها اه اه اه میکردم . خیلی حال میداد حدود نیم ساعت همین کارو کردم .بعد از داخل سوراخم در اوردم که یه مایه چسب مثل اب منی از کونم ریخت بیرون . با دستم جمعش کردم و باهاش جلق زدم خیلی سر لزج بود .من ابم دیر میومد چون تازه یه سال بود ابم میومد . حسابی جق زدم که ابم امد . . .

یه چند سالی همین جور گbشت . که این اخری ها با بتری اب معدنی خودم ارضا میکردم میکردم داخل سوراخم . تا حالا به هیچ کس نداده بودمو نکرده بودم .هیچ کس نمیدونست که با خودم چه کار میکنم .
تا یه روز دوستم به من گفت داخل bitalk یه نفر بهم پیام داده گفته که گی هستو طلبه کیر پسره . منم فرستو از دست ندادمو به دوستم گفتم بهش بگه بیاد تا بکونیمش .تا یه ۲ سه روز دیگه گفت داره میاد منم رفتم خونه دوستم .بهش نگفته بود که ۲ نفر هستیم .وقتی امد یه پسر ۲۳ ساله خوش تیپ بود .که دعوتش کرد بیاد داخل او که امد تا منو دید جا خورد .ولی چیزی نگفت . نشتیم با هم حرف زدن .هیچ کدوممون روش نمیشد بهش حرف بزنه که لخت بشه .که خودش گفت بچه ها شروع کنیم .ما هم از خدا خاسته شلوار وشورتمو در اوردم سریع رفت سر وقت کیرم شروع کرد به ساک زدن .وای چه حالی داشت منم زیر گردنشو میخوردمو اونم
حشری تر میشد … دوستم شلوار‌و شرتشو در اورد . داد که برای اونم ساک بزنه همین جور که روی زانوش نشته بود و ساک میزد منم شروع کردم سوراخ کونشو لیس زدن . نمی خاستم دوستم بفهمه که من گی هستم . بعد اروم کیرمو گزاشتم تو سوراخش اروم کردم داخل چیزی نگفت منم تا ته فرو کردم شروع کردم به تلبه زدن خیلی جالب شده بود داشت برا دوستم ساک میزد منم از پشت میکردمش . مثل فیلم های سوپر بود .بعد دوستم گفت نوبت منه منم رفتم کنار شروع کرد به کردنش . که ابش امد ریخت تو کونش .بعد رفت که دوش بگیره منم خودمو اونو تنها دیدم .دمرو خوابیده بود منم رفتمو کردم داخل سوراخش .

پر اب منی بود ولی من توجهی نکردمو از پشت کردم داخل سوراخش . همین جور که تلمبه میزم در گوشش گفتم منم کیر میخام .یه لحظه قفل کرد . بعد گفت مگه تو هم سوراخت بازه .گفتم اره . من فقط کیرتو میخام . اونم گفت پس بخاب من که دیدم هر وقت ممکنه دوستم بیاد بهش گفتم این سری نه بعدا بهت زنگ میزنم بیا خونمون . اونم قبول کردو . شروع کرد به جق زدن برام منم ابمو ریختم رو صورتش .بعد رفت صورتشو شستو رفت .
همون شب داخل برنامه line خیلی در باره اون روز حرف زدیم عکس از کونم کیرم براش میفرستادم . خیلی حشری شده بود . قرار گزاشتیم که تا ۳ روز دیگه بیاد خونمیون .
سه روز بعد یهم زنگ زد که دارم میام ، منم که اولین بار بود که به یک نفر میخاستم بدم .خیلی استرس داشتم .رفتم حموم حسابی خودمو تمیز کردم . واقا کونم شده بود مثل یه زن جنده .کلا بدنم بی مو هست .سفید . از حموم امدم بیرون یه شرت قرمز رنگ خشکل پام کردمو . اماده شدم تا بیاد .

گوشیم زنگ خورد علی جون بود .گفت من در خونه تون هستم قلبم داشت از جاش در میو مد .در رو زدم گفتم بیا تو .
تا دیدمش اروم شدم نمیدونم چرا .فکر کنم بخاتر اینکه هر دوتامون میخاستیم یه حالی به هم بدیم . رفتیم نشستیم روی مبل . از عکس هاییی که براش فرستاده بودم تعریف میکرد که چه بدنی داریوو کیرت چه خوبه کیرم ۱۸ سانت هست . که یه دفعه با دستش کیرمو گرفت من که دیدم این قدر حشری شده .رفت سراغ لب هاش ازش لب گرفتم خیلی خوب بود اون کیرمو میما لید هم لب میگرفتیم . با زبون هم بازی میکریم . که یواش یواش شلوارو شرتمو در اوردم

همین که چشمش افتاد به کونم نمیدونم چش شد … کیرمو ول کرد منو سگی نشوند شروع کرد به لیس زدن سوراخ کونم وای چه حالی داشت یه چیز گرم داشت سوراخمو خیس میکرد . خیلی خوب بود ربع ساعت این کارو میکرد که داشتم دیونه میشدم . بعد لباساشو در اورد . گفتم حیف هست سریع ابمون بیاد رفتم لیدو کایین دندوون اوردم زدم به کیر هر دوتامون تا اینکه اسر کنه یه ۱۰ دقیقه ای تول میکشید که روی تخت دراز کشیدیمو از هم لب میگرفتیم . تا اینکه کیرم بی حس شد . رفتیم کیرامونو شستیم برگشتیم .بعد شروع کرد به ساک زدن برام خیلی خوب ساک میزد با زبونش وسط قاش کیرمو میخورد .که واقعا ادمو یه جوری می کنه
همین جور ساک میزد .کیرم خیس خیس شده بود . که بلند شد گفت نوبت تو هست برام ساک بزن . منم تا به حالا این کارو نکرده بودم ولی بهش نگفته بودم . اول سر کیرشو با زبون لیس زدم بعد یواش یواش کیرشو کردم داخل دهنم . یه مزه عجیبی داشت .اب دهن ادم ، چسب ناک میشه .همین جور سرمو بالا پایین میکردم . که به مزه کیرش آدت کردم خیلی خوب بود کیرشو تا ته میکردم داخل دهنمو در میاوردم . عالییی بود . بعد گفت بسه دیگه روی کمر بخاب .خوابیدمو یه تف زد به کیرمو اروم نشست روی کیرم یواش یواش کیرم میرفت تو سوراخش . …

که تا اخر رفت بعد بالا پایین میشد .کیر بی حس بود چیزی احساس نمیکردم بهش گفتم فکر نکنم داخل باشه گفت تا اخر داخله دارم جر میخورم بعد سرعتشو زیاد کرد .که خستش شد .از روی کیرم بلند شد رفت رو به شکم خوابید . منم کردم داخل سوراخش یواش یواش تلمبه میزدم که تمام کیرمو احساس کنه . که گفت سریع بکن کیر میخام جرم بده
منم با تمام قدرتی که داشتم میکردم تو کونش که دیگه از پشونیم عرق میچکید .اونم مثل جنده ها از حال رفته بود فقط میگفت بکن دارم جر میخورم .کیرتو میخام و …… از این حرفا .که دیدم خیلی خستم شده اخه ۴۰ دقیقه داشتم بهش حال میدادم . بعد کشیدم بیرون اب کونش پاشید بیرون . من که میدونستم که خیلی لیز هست با دستام کشیدم در سوراخ خودم بهش گفتم حالا دیگه نوبت تو هست که کونمو بگایی . اون پاشود منم سگی نشستم ارون کیرشو گزاشت سر سوراخ کونم . کونم لزج بود چون ابی که از کونش ریخته بود بیرون زده بودم در سوراخم .
یه کم فشار داد که درد گرفت بهش گفتم اروم تر گوش نداد یه فشارقوی تر داد تا ته رفت تو یه اهی از ته دل کشیدم . چشمم سیاهی رفت . ولو شدم رو تخت . که علی گفت الان درد داره ولی بعدش خوب میشه .نمیودنم چکارش کرده بودم که این کارو با من کرد .

کیرشو تا ۳۰ ثانیه تو کونم بود که دردش کم شود . اروم کیرشو در اورد و باز کرد داخل .خیلی حس خوبی بود .دیگه درد نداشت داشتم حال میکردم . اروم اروم سرعتشو زیاد کرد داخل سوراخم گرمای کیرشو احساس میکردم . کیرش خیلی گرم بود داخل سوراخم گرم شده بود .کیرشو که بالا پایین میکرد داخل شکمم احساس میکردم . تازه فهمیده بودم که کیر یه چیز دیگست . همین جور برام تلمبه میزد منم مثل خودش داشتم از حال کردن میمردم که .همش اه اه اه اه میکردم با هر تلمبه اکه میزد یه اه از ته دل میکشیدم . مثل بچه کونها دیونه شده بودم . بهش میگفتم علی منو بکوون . من فقط کیر میخام .کیر میخام . تا ته بکون . ج
رم بده لامسب .اونم حشری تر میشد سریع تر میزد . که دیگه ولوو شدم . اونم کیرشو در اورد . گزاشت روی صورتم گفت عزیزم کیرمو تمیز کن . کیرش پر آب کون بود . من از حال رفته بودم داشتم نفس نفس میزدم که کیرشو کردم تو دهنم . مزه جدیدی میداد یه کم شور بود اب کونم که رو کیرش بود یه مزه دیگه میداد همین جور که افتاده بودم کیرشو تو دهنم عقبو جلو میکرد . منم تمام ابارو قورت دادم بعد بلند شدمو بهش گفتم ساک بزن عزیزم . کیرم نیمه شق شده بود.روبه کمر خابوندمشو پاهاشو انداختم روی کولم کیرمو گزاشتم روی سوراخشو یه تلمه سریع زدم .

پاهاش رو کولم سفت شد فهمیدم دردش گرفت. تو دلم گفتم اینم از انتقام .شروع کردم به کردنش . همین جور که براش تلمبه میزدم رفتم و ازش لب گرفتم خیلی خوب بود . هم میکردم هم لب میگرفت اونم اه اه میکرد که دیدم داره یواش یواش ابم میاد .سریع زدنو شروع کردم بعد ۳ دقیقه تا اخر کیرمو کردم داخل که دردشم امد ابم با فشار ریختم داخل کونش همینجور که ابم میومد بیشتر فشار میدادم که ابمو همشو ریختم داخل کونش کیرمو در اوردم اب از کونش میریخت بیرون با دستمال تمیزش کردم . علی بلند شد گفت حالا نوبت منه منم دیگه حس دادن برام نمونده بود ولی بهش‌گفتم بیا رو شکم خوابیدم گفتم بکون . کیرش
و گزاشت لای قاش کونم فشار میداد ولی سوراخمو پیدا نمیکرد . گفتم این جور بهت حال نمیده خابوندمشو کیرشو گزاشتم روی سوراخم . بر عکس نشستم کونم طرف صورتش بود . نشستم رو کیرش تا ته رفت داخل یه اهی کشید که فهمیدم خیلی حال کرد . همین جور روی کیرش بالا پایین میکردم . نمیدونم چرا ولی درد داشت فکر کنم به خاطر اینکه ابم امده بود درد میگرفت .

کونمو که کیرش داخل سوراخم بود قر میدادم مثل فیلم های سوپر . علی هم هی میگفت همین جوری خوبه دوست دارم بادست محکم میزد رو کونم که صداش خیلی زیاد بود . گفتم یواش تر عزیزم .اونم حرف گوش نمیداد محکم تر میزد . خودمون باشیم خیلی حال میداد .کونم قرمز شده بود. مثل جنده ها رو کیرش بالا پایین میشدم. که گفت بسه بلند شو ساک بزن .منم اونو خابوندمو شروع کردم ساک زدن براش خیلی مزش خوب بود . هم مزه کیر میداد .هم اب کون . ۱۵ دقیقه براش ساک میزم تخماشو میکردم داخل دهنم .بعد بلند شد منم زانو زده بودم گفت همین جوری ساک بزن . منم سرعتو زیاد تر کردم دیدیم سرمو سفت گرفت تا کیرشو از دهkم در نیارم . یدفعه دیدم اه بلند کشیدو داخل دهنم احساس گرما کردم.ابشو داشت خالی میکرد تو دهنم .
نوشته: تشنه کیر

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها