داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

کوس دادنم توی عروسی


من ترانه ام سالمه و ساله که ازدواج کردم یه شب عروسیه یکی از اقوام شوهرم بود.خیلیم عروس ناز بود.شوهرمم سینا که سالشه.خلاصه من یه آرایش غلیظ اما سنگین و زیبا کردم.یه لباس آبی آسمانی با یقه ی نیمه باز و تا یکم بالاتر از زانو پوشیدم.شدم عین باربی.موهامم که تازه های لایت کرده بودم.من و شوهرم رفتیم به این عروسی که تو یه باغ خیلیی بزرگ و زیبا بود و این عروسی از اول قاطی بود.شوهرم با خیلی از مردا مشغول مشروب شدن و منم بهد از یه نیم ساعتی احوال پرسی و غیبت مجبور به رقص شدم.رقصم خیلی خوبه و کلاس رفتم.شروع کردیم به رقص یه آهنگ بندری بود منم کونمو خیلی تکون میدادم با یه قر وحشتناک و مردکش.آهنگ که تموم شد یه آهنگ ملایم شروع شد که تانگو بود.سری یه پسر خیلی قد بلند و یکمم چهار شونه با یه مدل مو تو مایه های دیکاپریو اومد جلو و گفت افتخار رقص میدین;یه کم هول شدم راستش خجالت میکشیدم اما میخواستم برقصم.یه نگاه به شوهرم کردم دیدم اصلا حواسش نیست و مسته مسته.منم گفتم با کمال میل.گفت من سروشم منم گفتم من ترانه ام.خلاصه آهنگ شروع شد و ما هم شروع کردیم.وسط آهنگ وقتی منو با دست چرخوند آروم کیرشو به کونم چسبوند و چند لحظه فشار داد ومالید.راستش حشری شدم ولی حرفی نزدم.آخر آهنگ بود که دیدم دستشو قلاب کرد رو باسنم و منو از جلو چسبوند به خودش برای یه لحظه اما همون یه لحظه کافی بود تا گرمی کیرش رو کوسم بشینه و منم یه لبخند بهش بزنم.آهنگ که تموم شد سروش گفت ترانه خانوم میشه وقتتونو چند لحظه بمن بدین;منم گفتم الان باید برم پیشه شوهرم.گفت پس من اول اون راهرو به سمت پاکینگ وامیستم.رفتم پیش شوهرم دیدم داره زنها رو دید میزنه و مسته مسته.اطرافو نگاه کردم دیدم سروش همون جاست که گفته.رفتم طرفش بهش گفتم خوب بفرمایین;;;گفت اینجا که تابلوست بریم جلو ماشینه من.رفتیم دیدم ماشینش آخر پارکینگ یه جای تاریکه اما وای یه B.M.W X داشت که فکم افتاد.همونجوری محو ماشین بودم که صدام زد ترانه…تا برگشتم دیدم محکم بغلم کردو لباشم گذاشت رو لبام.منم که داشتم میمردم با دست هلش دادم اونور.دیدم از ترس داره میمیره شروع کرد به بهونه تراشی که آره ببخشید من از اول که دیدمت عاشقت شدوم و تو خیلی خوشگلی و به کسی نگو غلط کردم.منم بهش گفتم عزیزم منکه حرفی نزدم فقط اینجا تابلو بود بریم تو ماشین.واییییی کف کرده بود اصلا هنگ بود.رفتم طرف ماشین که دیدم درو باز کرد و اومد تو ماشین.عقب رفتیم.یهو لبامو گاز زد.یه دستشم رو سینه هام بود و اون دستش لای کوسم.گفتم عزیزم زیاد وقت نداریم زود باش.زیپشو باز کردم وایییییییییی چه کیررررررررر سفید و باحالییییییییییی.شروع کردم به ساک زدن اونم کونمو انگشت میکرد.بعد – دقیقه گفت بسه.لباسمو زد بالا و شرتمو داد کنار و یه دقیقه کوسمو خورد.اوووووووف حال کردمممممممممم.بعد نشست و اون کیرررررر زن کشش رو تا دسته و یه جا کرد تو کووووووووس تنگممممممم وایییییییییییییی آخخخخخخخخخخخخ چه کیررررررررری داری .جررررررر خوردممممممممم من جنده توامممممممممم.جوووووووون.تلمبه ها شروع شد.توی همین گیر و دار سینه هامم دراورد و لیسش زد.یه دقیقه که تلمبه زد من با کلی لرزش اورگاسم شدم و بی حس افتادم.سروش گفت من کونتم میخوام جرررررر بدممممممم.گفتم امشب وقت نیست.خلاصه یه دقیقه بعد تلمبه هاش محکمتر شد و معلوم شد داره آبش میاد.گفت ترانهههههههه آبمممممممممم.گفتم عزیزم میخورمش.کیرشو بیرون کشید و من تا ته کردم تو دهنم که ابش اومد.بعد کلی لب گرفت و شمارم رو گرفت و رفتیم توی مجلس.پایان

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها