داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

وقتی سه نفر شدیم (۲)

…قبل

سلام دوستان تو قسمت قبلی فقط منو دوستم آیدین بودیم که لاپایی آب همو آوردیم ولی وقتی اون گذاشته بود لای کونم خیلی به من حال داده بود.
از فرداش تو مدرسه بیشتر با آیدین میچرخیدیم ولی حرفی در مورد اون روز نمیزدیم،خیلی دوست داشتم دوباره بهم بگه بریم خونشون دوباره همون برنامه،حقیقت کیرش خیلی حال داده بود بهم مخصوصا وقتی کیرشو از رو شلوار و بعدم شورت میذاشت لای کونمو فشار میداد،دوست داشتم دوباره همونجوری بزاره لای کونمو بماله کیرشو به سوراخم ولی روم نمیشد خودم بهش بگم،تا اینکه یه روز تو مدرسه که دو زنگ اول دینی بود زنگ آخرم ورزش اومد پیشم بهم گفت امین پایه ای بعد مدرسه بریم خونمون؟من که از خدا خواسته بودم گفتم آره بریم ولی دیگه نیا پیشم بعد مدرسه خودم میام سمت خونتون که تابلو نشیم،گفت اکی فقط امروز سه نفریم،قاطی کردم گفتم دیوس چرا گفتی به کسی مگه قرار نبود کسی نفهمه؟به کی گفتی؟من نمیام،که گفت بابا شهرامه من همیشه باهاش میریم خونمون حال میکنیم پایه اس.من که دیدم شهرام بچه مثبته از طرفیم سفید و خوشگله قبول کردم و یکمم قر زدم که چرا گفتی بهش ازین حرفا.
تا زنگ آخر دلم همش شور میزد واسه خودم برنامه ریختم که رفتم اونجا پیشنهاد بدم نوبتی یه نفر بخوابه دو نفر با کونش ور برن آبشون اومد نفر بعدی با کون اونا حال کنه آبشو بیاره،نقشمم این بود خودم نفر اول بخوابم خیلی دوست داشتم کیرشون مالیده بشه به کونم،خلاصه زنگ آخرم تموم شد و از مدرسه زدیم بیرون دیدم آیدین با شهرام دارن میرن منم تنها رفتم سمت خونشون،خلاصه رسیدیم دم در خونه وقتی با شهرام چشم تو چشم شدم با خنده گفت امین تو هم اینکاره بودی زودتر میومدی دیگه گفتم این آیدین از راه به درم کرد،آیدین درو باز کرد رفتیم تو راه پله شهرام دستشو گذاشت لای کونمو که دستشو پس زدم گفتم بزار بریم تو ضایعس اینجا،رسیدیم تو خونه یکم نشستیم آیدین کامپیوترو روشن کرد فیلم بزاره که من خودم پیشنهادو دادم که آقا تک بیاریم به هرکس افتاد اون میخوابه دو نفر آبشونو با کونش میارن بعدش اون نفر با کون دونفر حال میکنه که شهرام گفت خوبه آیدینم قبول کرد،تک آوردیم شهرام افتاد،من ناراحت بودم که چرا شهرام افتاده ولی ولی به روم نیاوردم تا شهرام گفت آقا قبول نیست شما هماهنگ بودینو ازین حرفا،دیدم بهترین فرصته گفتم من بخوابم اول بعدش دوتایی میخابید من آبمو بیارم سریع قبول کرد،دیگه حرفی نزدمو سریع خودم خابیدم،آیدین خندید گفت ای دیوس اونروز حال داد بهت میخوای بازم؟گفتم میبینی که قبول نمیکنه اول بخوابه اونم دیگه چیزی نگفت،به شکم خوابیدم جفتشون اومدن چپ و راستم خوابیدن شروع کردن کیرشونو مالیدن به لپای جونم از بغل،سریع حشری شدم،با دستشون کونمو میمالیدن انگشت میکردن،شهرام کیرش بزرگتر از آیدین بود با اینکه هیکلش از جفتمون کوچیکتر بود،وای خیلی خوب بود،صدای نفسامو میشنیدم سرمو کرده بودم تو بالش فقط حال میکردم،شهرام دمر کرد منو رو به آیدین شدم پشت به شهرام کیرشو گذاشت رو کونمو فشار میداد لای کونم آیدینم ازینور کیرشو فشار میداد لای پامو زیر تخمام،دوتایی فقط میمالیدن کیرشونو بهم،خودم دست انداختم شلوارمو فقط دراوردم،حالا بهتر کیرشونو حس میکردم اونا هم شلوارشونو دراوردنو همگی شرت پامون بود نوبتی منو میچرخوندنو کیرشونو میمالیدن به کونم تا دیگه طاقتم تموم شد خودم دوباره شرتمو دادم تا زیر کونم پایین دست کردم کیراشونو از زیر شرت گرفتم دراوردم اونا هم دیگه بدجور حشری شده بودن شهرام که همش میگفت عجب کونی داری امین،یکم همونجوری مالیدن تا آیدین منو به شکم خوابوند اومد روم توف انداخت رو کونم کیرشو کذاشت لای کونم مالیدن،شهرام هم اومد بالا سرم میگفت بزار کیرمو بمالم رو لپت اول نمیزاشتم اما آیدین که داشت هی سوراخمو با کیرش میمالید دیگه شل شده بودم ازینور شهرام با کیرش از گردنم شروع کرد به مالیدن تا دیگه داشت میمالید کیرشو به صورتم،واااااای عین مرده ها شده بودم دلم میخاست بخورم براش اما دوست نداشتم خودم شروع کنم،آیدین داشت آروم کیرشو فشار میداد به سوراخم،ناخداگاه خودم کونمو فشار میدادم به کیرش از بس حشری بودم،ازینورم دیگه صورتمو داده بودم سمت کیر شهرام میمالید کیرشو رو صورتم کم کم مثلا حواسش نیست میمالید به لبام،دیگه احساس کردم آیدین فشارشو رو سوراخم داره بیشتر میکنه اما بخدا قدرت اینکه بگم نکن رو نداشتم،من دوست داشتم کیرشو حس کنم تو کونم،دوست داشتم آب جفتشونو بریزم تو کونم،تا اینکه آیدین یه کوچولو فشار بیشتر کرد رو سوراخمو آه و نالش بیشتر شد منم یکم لبامو باز کردم سر کیر شهرامو یکم خیس کردم اونم یه جوون گفت و رفت سراغ کونم،کیر شهرام خیلی خوب بود،سفید نرم تپل،گذاشت لای کونم که با آبکیر آیدین که لیز شده بود شروع کرد مالیدن دیگه حالا چون آیدین رفته بود کیرشو بشوره تنها بودیم،دست بردم کیر شهرام رو گرفتم گذاشتم رو سوراخم گفتم آروم فشار بده سرش بره توش،یه جوووون گفت آروم فشار داد یکم درد داشتم تا اینکه سرش یهو رفت تو کونم واااااای داشتم جر میخوردم انگار،خیلی تخمی بود لحظهای که رفت توش،بلند گفتم در بیار جرخورد کونم اونم چون خودم گفته بودم بکن توش با دستش کیرشو گرفته بود فقط میگفت خوب میشه بخدا یکم تحمل کنم منم زیرش مثل سگ ناله میکردم،به صدای ما دوباره آیدین اومد صحنه رو دید پشماش ریخته بود دید شهرام کرده تو کونم،دوباره حشری شد گفت دیوس منم کون میخوام،با ناله گفتم دارم جر میخورم پاشو شهرام لاپایی بزن جون مادرت،مگه بیخیال میشد،شهرام گفت بزار همینجور بمونه بخدا یه دقیقه ای آبم میاد،منم دیدم دیگه بعد این چند دقیقه زجر یکم بهتره اونم خداییش تکون نمیده بیشتر نمیده تو کونم قبول کردم،ولی خوب یکم میکشید بیرون دوباره سر کیرشو میکرد تو کونم تا یدفه آبشو ریخت تو کونم،تا بلند شد دوباره آیدین شرتشو دراورد التماس که سرشو میکنم و کیر من از مال این کوچیکتره خلاصه خابیدم اومد تا گذاشت رو کونم یه فشار راحت سه چهار سانت از کیرش رفت تو کونم،یکم ناله کردم که بیشتر نکن جر میخورم،دیگه شروع کرد به عقب جلو کردن،به دو دقیقه نرسید که آبشو ریخت تو کونم ولی خداییش کردن آیدین چون کیرش کوچکتر بود یکم حال داد بهم ولی پشیمون بودم چون خیلی درد کشیدم،من بعدش نشستم تا کیرمو گذاشتم رو کون شهرام آبم اومد و انگار بیهوش شدم،ببخشید یکم طولانی شد،بازم ادامشو میزارم.

نوشته: امین

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها