داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

وقتی جر خوردن رو به معنای واقعی تجربه کردم

سلام ایام به کام
اسمه من محمد هستش و بیست و سه سال سن دارم
چند وقت پیش که درسم تموم شد بخاطر بی کاری رفتم تو اژانس، بخاطر قدمت و کیفیت سرویس دهی اژانس درامدمم خوب بود. بعد چند ماه کار کردن و پسنداز تصمیم گرفتم یه تایلند برم یه حالی به خودم بدم ، باید بگم که من عاشق گی هستم و رابطه هم داشتم به صورت دو طرفه ولی فانتزیم سکس با یه دوجنسه یا به قولی شیمیل بود.
یه جورایی به خاطر اینکه تایلند شیمیل زیاد داره اونجا رو انتخاب کردم خلاصه ما پا داد و رفتیم تایلند پاتایا که بودم از رزرویشن هتل ادرس کلابه دوجنسها رو گرفتم بعدش با تاکسی رفتم اونجا وقتی رسیدم انگار به بهشتم رسیده بودم بعد یه ابجو خوری دیدم دوتا شیمیل که یکیشون دو رگه بود و تقریبا سیاه پوست بود حسابی تو نخمن منم از خدا خواسته رفتم پیششون و دست و پا شکسته باهاشون حرف زدم بعد از اشنایی ازم خواستن باهاشون برم
وقتی رسیدیم به خونشون بهم گفتن باید دوش بگیریم ، حمام کردیم و کار شروع شد اون تایلندیه کیرش راحت بیست و پنج سانت بود ولی کلفت نبود بدنه خوبیم نداشت ولی اون سیاه کیرش وحشتناک بود نمیدونم شاید بالایه سی سانت بود و کلفتیش انقدر بود که موقع ساک زدن حس خفگی داشتم .
قرار بود سه طرفه بزنیم من شروع کردم برا تایلندیه ساک زدن اونم چشماش و بست و دراز کشید سیاه پوستم لایه پام خوابید و ساک میزد ولی یا سوراخمم بازی میکرد بعد چند دقیقه عوض کردیم تایلندیه شروع کرد ساک زدن برا من و سوراخ لیسی من داگ استایل بودم سیاه پوسته جوری کیرش و عقب جلو میکرد تو دهنم که حالت تهوع گرفته بودم تو همین حال سر کیر اون یکی و حس کردم رو سوراخم که تا حسم تموم نشده بود تا ته کرد تو درد داشت ولی نه خیلی چند لحظه مکس کرد بعد شروع کرد تلنبه زدن خوب میکرد زیر کیرش خوشحال بودم و لذت میبردم ولی کیره اون سیاه راه تنفسم و یجورایی بسته بود بعد چند دقیقه کیر
ش و دراورد خواست بشینم رو کیرش و خودم بالا پایین کنم منم کاری که میخواست و کردم کیرش بهم حال میداد ولی ابش زود اومد کیرش و دراورد از سوراخم کاندمش و کشید بیرون ازم خواست براش ساک بزنم منم عاشق اینجاشم و سریع و با ولع شروع کردم ساک زدن که اونم اب کیر تو کاندم و ریخت رو صورتم کارش که تموم شد سیاه با یه کیر خفن کاندوم کشیده جلوم بود ازش خواستم که همش و فرو نکنه اونم قبول کرد
داگ استایل رفتیم که شروع کنه هر کاری میکرد سر کیرش نمیرفت تو سوراخم با هر زحمتی بود فرو کرد تمامه بدنم لرزید شروع کرد به تلنبه زدن ولی کله کیرش و جا نمیکرد کم کم داشت بهم حال میداد ولی دردشم شدید بود خوب داشت میکردبعد چند دقیقه ‌حالت و عوض کردیم من خوابیدم پام و گذاشت رو شونش دوباره شروع کرد اینبار محکم تر میکرد و ازم لب میگرفت داشتم دیوونه میشدم از یه ور دردش زیاد بود از یه ور عالی داشت میکرد از تکونایه بدنش معلوم بود داره ارضا میشه اونجا بود که تا اخر فرو کرد منم بلند داد زدم ولی فایده نداشت ابش داشت میومد و حسابی داشت حال میکرد یهو کشید بیرون کاندوم
ی که خونی شده بود و دراورد کرد تو دهنم تو اون لحظه درد سوزش شهوت لذت همش قاطی بود سر کیرش دهنم بود که ابش اومد خیلیم زیاد بود ابش تا حالا چنین کیر و اب کیری ندیده بودم بهم گفتن هرزه خوبی بودم براشون خودمم راضی بودم ولی واقعا داغون شدم زیر کیرشون نزدیک یک ساعت طول کشید تا بتونم بلند شم سه روز تو پاتایا کاره من کون دادن به این دو تا بود هر دفه از قبلش بهتر میکردنم حتی رابطه میسترس و اسلیوم تجربه کردم که اگه خواستید تعریف میکنم
منتظر کامنتا هستم

نوشته: Tshunter

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها