داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

هوس اینترنتی 88

می دونستم کارش طوریه که میره و این جا پیش من نمی مونه . واین حرفایی رو که از هیجان داره می زنه از حال و هوای زمان سکسه . برای منم هیجان پیدا می شد .مهم این بود که سیاستموحفظ کنم و بتونم شوهرمو دور بزنم بدون این که خودش متوجه شه و این که به هیچ وجه در آن واحد دو تا دوست پسر نداشته باشم و متوجه بدن خودمم باشم که زخمی نشه .. -اوووووووووخخخخخخخ بردی جونم .. کسسسسسم کسسسسسسم کسسسسسسسم ببین چه جوری صدات می زنه .. چرا این قدر شل شدی .. کاری نکن عوضت کنما .. سفت وایسا .. مردونه منو بکن و اون جانانه داشت منو می گایید . پهلو ها مو نگه داشته.. به چشام خیره شده بود . رو من خم شد ومنم آغوششو با آغوش گرم خودم جواب دادم . دستامو دور کمرش حلقه زدم . چه ناز منو می بوسید . متوجه بودم که با تمام احساسش داره لبامو می مکه .. طناز هر بار که می رفت زیر کیر یکی یه حالت پروازی بهش دست می داد و هر بار هم فکر می کرد که بیشتر از دفعه قبل اوج گرفته ..  اوج هوس برای من اوجی بود که نمی تونستم بگم اندازه اش چقدره . واسه همین بود که هر بار فکر می کردم قوی تر از اون حالت قبله . -اووووووووهههههههه طناز .. طناز کیرم .. کمرم .. بدنم .. -نههههههه زوده زوده .. این قدر زود شل نشو -میذارم بمونه میذارم کیرم بمونه .. -باشه ولی اگه کیرت رو بکشی بیرون و ار گاسمم نکرده ولم کنی منم طوری تنبیهت می کنم که از مرد بودن خودت پشیمون شی . طناز با کسی شوخی نداره .. چقدر کیف می کردم مث موم اونو تو دستای خودم داشتم . در واقع زیر کیر اون بودم داغ داغ و هیجان زده اما با همه اینا این من بودم که برای اون داشتم کری می خوندم . لباشو به لبام چسبوندم با این حال تا اونجابی که می شد کمرشو می آورد بالا و طوری کیرشو می کرد توی کسم که بهم حداکثر لذتو بده.. با این که داشت منو می بوسید ولی گاه آروم لبامو از کناره ها یه حرکتی می دادم و واسش حرف می زدم -آخخخخخخخخخخ خالی کن خالی کن .. خودت رو ول کن .. کیرت رو ول کن توی کسم .. بذار هر جور که عشقشه حال کنه .. فقط درش نیار .. بذار بمونه . منم می خوام . منم کمرم سنگین شده .. کیرت رو می خواد بازم می خواد تا فردا هم اونو بکنی بازم سیر نمیشه .. ببین کیرم تو رو صدات می کنه .. طوری با حرفام و عشوه گریهام وسوسه و افسونش کرده بودم که حس کردم لبامو داره با فشار بیشتری میک می زنه و دیگه دونستم که لبای کیرش  داره محکم تر کسمو می بوسه . کیرش با چند پرش داخل کس آبشو خالی کرد ..-آهههههههه طناز طناز  -جوووووووون جووووووون به سینه هام دست بزن . اونجا رو فراموش نکن . ببین چه جوری تو رو می خواد صدات می زنه .. چنگش بگیر . کیرت رو بیرون نکش .. دوستت دارم . دوستت دارم . رهام نکن .. جوووووووون .. چقدر تشنه ام بود بر دیا . دلم می خواست کیرشو بذاره تو دهنم .. براش ساک بزنم .. دو دل بودم . بد فکری هم نبود . شاید این جوری دوباره شق ترش می کردم و راحت تر می تونست کسمو بخوره و با هاش حال کنه . -بردیا کیرت رو بذار تو دهنم و  بعد از ساک زده شدن دوباره فرو کن توی کسم .. آخخخخخخخخخخ بیاااااا بیاااااااااا کسسسسسسم دهنم .. سینه هام .. نافم .. شونه هام .. رون پام .. همه جام داره صدات می زنه . بیا و ببین چه جوری دارم واسه تو می سوزم . بیا .. اون کیرشو گذاشت توی دهنم . مزه منی و کس منو می داد . ولی با همه اینا با لذت اونو خوردم و ساکش زدم . نذاشتم قطره ای حروم شه . دستش رو سر من بود و خیلی آروم با موهای سرم بازی می کرد . کیرش خیلی زو د دوباره شق شد . -حالا بکنش تو کسم . دیگه هم نباید بهانه داشته باشی و تا اونجایی که من دلم می خواد باید منو بکنی . دیگه حسی ندارم . حتی اگه صدای در رو شنیدی و دیدی که شوهرم داره میاد نباید کیرت رو بکشی بیرون . دیگه داشتم اغراق می گفتم ولی هوس من تا به اندازه ای بود که نمی تونستم جلو خودمو بگیرم . شایدم داشتم راستشو می گفتم و خودمم خبر نداشتم تا این حد حشری شده بودم . -دوستت دارم دوستت دارم . منو بکن .. منو بکن .. من بدون تو چیکار کنم .. این حرفا رو بهش می زدم و اونم با سرعت منو می گایید . هر چی بیشتر منو می کرد منم بیشتر حریص می شدم . چقدر دلم می خواست این حالت ادامه داشته باشه و تموم نشه …. ادامه دارد … نویسنده …. ایرانی

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها