داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

هرچه از دوست رسد نیکوست

سلام
من آرتام ام این داستانی که مینویسم مربوط میشه به چند سال پیش که ۱۴ سالم بود
از خودم بگم که من یه آدم درونگرام که دوستای زیادی هم ندارم بدنمم یه بدن سبزه معمولیه که خیلی روی مو حساسم و همیشه بدن شیو شده ای دارم.
یه همسایه داشتیم که یه پسر داشتن به اسم علی که چهار سال از من بزرگتر بود ولی چون پسر خوبی به نظر میومد باهاش دوست شده بودم و اکثر وقتا رو باهم بودیم
پدرم مهندس راه و شهر سازیه هر چند وقت یه بار به خاطر کارش به بیرون از شهر سفر میکنه و هر بار یه هفته ده روزی نمیبینمیش
تابستون بود بابام سر کار بود و مادرمم رفته بود خونه مادر بزرگم‌و گفته بود تا شب نمیام اگه دوست داشتی توام بیام ولی اگه نیومدی غذا تو یخچال هست گرم کن بخور منم چون میونه خوبی با داییم نداشته و پیش مادربزرگم زندگی می کرد نرفتم
ساعت ۲ بعد از ظهر بود که علی زنگ زد بریم بیرون من چون اصلا هوای گرم دوست ندارم بهش گفتم گرمه تو بیا خونمون کسی نیست تنهام میشینیم یه فیلمی نگاه میکنیم بهتر از بیرون رفتنه
با کلی اصرار قبول کرد چون دوست داشت بریم بیرون
من اون روز شب قبلش تازه شیو کرده بودم و از صاف بودن بدنم لذت میبردم و یه شلوارک با یه رکابی گشاد تنم بود
اینم بگم که اصلا انتظار این اتفاقاتی که قراره بیفته رو نداشتم نه من نه علی
علی قیافه ی ورزشکاری داشت چون حرفه ای بدنسازی و فوتبال کا میکرد
داشتیم فیلم نگاه میکردیم که دیدم علی داره نگام میکنه همین که دید فهمیدم سرش رو دزدید
با خنده گفتم چیه چرا نگاه میکنی گفت هیچی فقط خودت مو نداری یا شیو میکنی که انقدر پات صاف و بدون مو به نظر میرسه
گفتم نه بابا دو هفته یه بار را کرم مو بر شیو میکنم و از مو بدم میاد و این چیزا
گفت میشه ببینم چجوری بدنت رو شیو کردی اگه خوبه منم از موبر تو بخرم
منم همین جوری عادی بدون هیچ فکر بدی رکابیم رو دادم بالا و شلوارکمو کشیدم پایین یه شورت هفتی پام بود که نمیذاشت کامل لخت بشم
گفتم بیا دستت رو بکش رو رونم ببین چ خوب صاف میکنه اولش خجالت کشید وقتی دستش رو گذاشت رو رونم یه احساس عجیبی بهم دست داد یه لحظه هردومون خشکمون زد و بهم زل زدیم قبلن چند باری سایت های پورن نگاه کرده بودم بعضی وقتا فیلم های گی میومد بالا و یه باری دیده بودم با خودم گفتم یعنی میشه من علی باهم رابطه داشته باشیم ؟ تو فکر بودم و همینجوری داشتم به علی نگاه میکردم که یهویی دستش رو تکون داد برد سمت باسنم و یه هویی گونه رو اروم بوس کرد احساس عجیبی داشتم همراه با یکم ترس گه علی یهو اروم منو بغل کرد و کونم رو میمالید ازم پرسید کسی نمیاد منم گفتم نه تا شب تنهام
همینجوری ممو میمالید منم تو بغلش شل شده بودم و کمی احساس لذت میکردم رکابیم رو در آوردم گفتم تو هم لباساتو دربیار
عجب بدنی داشت عجب گرمای دلپذیری به بدنم میداد وقتی پوست به پوست میشدیم
رفتیم تو اتاقم دراز کشیدم رو تخت علی اومد رو اروم اروم از هم لب میگرفتیم و علی گردنم رو مک میزد انگار خیلی وقته داره از این کارا میکنم خیلی بلد بود
روم رو گردم اونور و علی رفت سراغ شورتم و اونو اروم کشید پایین و اطراف سوراخم رو لیس میزد و با دستش سوراخ کونمو میمالید خیلی احساس خوبی داشتم انگار دنیا رو بهم داده بودن گفتم بسه و با خجالت و کمرویی اروم گفتم شورتت داره پاره میشه ها اونم با یه لبخند ملیح گوشه لبش رو کشید شورتش رو داد پایین وای عجب چیزی بود با اینکه پاش مو داشت ولی کیر و دور کیر و بیضه هاش کامل شیو بود انگار ناقلا آماده همچین چیزی بود
وقتی کیرش رو دیدم نرسیدم اولین بار بود از نزدیک کیر به این کلفتی و درازی میدیدم با خودم گفتم کارم ساخته س فکر کنم ۱۸ سانتی میشد
بگذریم گفت بهش دراز بکشه و کیرش رو با دستم گرفتم و میمالوندم که گفت بزار دهنت سرش رو با زبون لیس میزدم که یهو سرم رو گرفت و کیرش رو کرد دهنم با اینکه شور بود ولی مزه خوبی میداد چند دقیقه ای فقط براش ساک میزدم و بیضه هاش رو میخوردم که بلند شد و تو دهنم تلمبه میزد و هر از گاهی میومد پایین یه لب ازم میگرفت بازم تلمبه کارش که تموم شد دوباره اومد سوراخ کون و رونم هی مرتب بوس میکرد و لیس میزد منم انگار تو یه دنیای دیگه سیر میکردم و لذت میبردم تا اینکه وقت اصل کاری رسید چون اولین بارم بود گفت سگی وایسه که جا باز کنه من که نمیدونستم ولی اون بلد بود کیرش رو میمالوند به چاک باسنم و وقتی گرمی کیرش به سوراخم خورد دیگه طاقت نیاوردم گفتم زود باش اونم اروم و به تدریج کرد تو کونم سوراخم تنگ بود و داخل نمیرفت اولش خیلی درد داشت قشنگ سرخ سرخ شده بودم ولی کم کم بهش عادت کردم و اون سرعتش رو زیاد تر میکرد گفتم علی تا ته ببر وقتی برد انگار دوباره دنیا رو بهم دادن چه احساس خوبی بود کونم جا باز کرده بود و من نهایت لذت رو میبردم گفت پوزیشن رو عوض کنیم
خوابید گفت بشین روش
اروم نشستم و یه لذت تمام نشدنی
وقتی که لب گرفتن هم همراه کردن شد نگم براتون که خیلی خوب بود که علی گفت داره ابم میاد بکنم توش یا میخوری گفتم بکن دهنم
کیرش رو در اوردم و دوباره براش ساک زدم تا ابش اومد انقدر زیاد و تلخ بود که کامل دهنم پر شد
رفتم کون و دهنم شستم برگشتم پیشش و لختی یه ساعت با هم خوابیدم
ممنون از علی بابت این حس خوبی که بهم داد و بعد اون ماجرا یکی دو بار دیگه باهم سکس کردیم ولی اون دیگه عروسی کرد و واسه همیشه رابطمون تموم شد

نوشته: آرتام

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها