داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

نادر و نازنین 79

پیامهای تلفنی نازنین
-نادر رسیدی مگه ;;; ای داد بر من . الهی بمیرم من
-منم از خونه دارم در میام عاشقتم
-فکر کنم با هم برسیم عشقم
-عشقم دنیای من رسیدم خونه
-ببخشید بیمارستانم نادرجان خدارو شکر امید وارم جات راحت باشه عشقم بی نهایت بابت همه چیز ازت ممنونم همه چیز زحمت اومدنت رفتنت تموم چیز هایی که برام آوردی و عاشقتم
-بابا کارش تموم شد نفسم . دارم میرم خونه دوستت دارمو بد جوری دلتنگتم
عشقم خوابه ;
-نادرم نرسیدی ;
-نادرجان نگران شدم کجایی عشقم ;
-عشقم خوابیده یعنی دوباره ;
-نادر; نگرانم تو رو خدا ی چیزی بگو
-وای هیچ پیامی نرسیده نادر مردمو زنده شدم بخدا .میتونی بحرفی ;
-هر وقت تونستی بزنگ
-نازنین عاشقته نفسم بی اندازه دوستت دارم
-به کارت برس عشقم من دارم مسی رو میخوابونم و عصری ی چرتی خوابیدم نمیخواد تماس بگیری درد سر بشه برات هر وقت اومدی چت بگو بیام دوستت دارم
-وقت کردی ایمیلتو چک کن عشقم من بیدارم زندگیمو دوست دارم
-اومدم معذرت
-کنارت دراز میکشمو دستمو میبرم سمت گوشت و با هاش بازی میکنم پامو …….. میچسبم بهت . تو گوشت هم آروم میگم به خاطر همه محبتهات ممنونم دوساتت دارم عشقم با آرامش کامل چشامو میبندمو کنارت دراز می کشم میخوابم
-دوستت دارم
-نازنینت همین الان رسیده مدرسه عشقم عشقتم دلش تو رو میخواد بد مدل تا وقتی ندیدی کسی رو تحمل ندیدنش راحته ولی وقتی میبینیش دلت براهمه چیزش تنگ میشه
-آره عشقم تو دفترم صبح دلم دستاتو می خواست که دور گردنم بچرخه بره تا پایین و گرماشو حس کنم .
-بگو که برا نازنینت حریصی نادر
-هنوز اون نبض زدنها رو …. ناااادر
-میبینم همو نادرمن میخوام اون چیزی که دیروز…….
-نادر میخوام هوست همیشه برا من باشه . چه لذتی داره برام وقتی میدونم میتونم آرومت کنم . درست مثل آرامش دیروز
-بی اندازه دوستت دارم
-دیروز این وقتها پیش هم بودیم نااادر
-دوستت دارم
-نادر ;
-ناااادر انقدر دلمو نریز نازنینت دلش ی عالمه عشقشو می خواد
-باور کن هر لحظه تو …… . پر از خواستنتم اایییی میشه یعنی اون چیزی که……. با تموم عشقت
-هیچی فقط بگو دوستم داری تا همیشه
-دارم میرم بیمارستان گویا غده بوده دادن پا تو لوژی
-تازه رسیدم خونه عشقم باید خواب باشی الان دوستت دارم ناهار بخورم و به درسهای این برسم ببینم میشه بخوابم
-سلام خسته نباشی داشتم از سردرد میمردم ساعت :خوابیدم تا الان خوبی عشقم ;
-نادر لب میخوام از بوسیدنهای اون روز آآآخخخخ نادر چه لذتی داشت . میخوااااام
-کی میشه با آرامش تو خونه همون طوری ماساژبدی گردنمو و لبامو در تمنای لبات به لبات نردیک کنمو با اون حس لطیفو قشنگت بخوری لبامو
-من اومدم چت نیستی که
-سلام نادر جان الان رسیدم خونه
-تو عجله نکن من مسواکم مونده
-عشقم این وروجکه بیخواب شده میگه تبلت بازی کنم معلوم نیست کی بخوابه دوباره . تو بخواب زندگیم تا الانم با تموم خستگی هات بیدار نگهت داشتم معذرت . دوستت دارم نادر م خیلی زیاد .
-بی نهایت دوستت دارم نادر
-دوستت دارم عشقم
-نادر گوشیم اصلا شارژ نداره دوستت دارم
-سلام عشقم تازه رسیدم بابا امروز ترخیص شده داره میاد خونه تا جواب پاتولوژی .. دوستت دارم
-جوووونم عشقم ساعت (صحت )خواب نفسم و من هنوز دارم به درسهای این بچه دارم میرسم هنوز نخوابیدم نازنین بی اندازه دوستت داره
-نااااادر من لجبازم ; من فقط عاشق نادرم هستم .
-مرسی که رفتی دنبال صندوق پست , بی اندازه دوستت دارم فقط ی سوال در مورد آدرسش دارم …. اداره پست واحد کجا ;
-مگه من دروغکی دوستت دارم بدجنس ; عاش ق ت م نااادر
-گرفتم عشقم اما تو سوالمو در مورد صندوق پستی جواب ندادی که نفسم
-نادر جان بیدارم من اشتباه خونده بودم عشقم ببخشید همه اس هاتو گرفتم عزیزم . فقط گوشیم شارژ نداشت خاموش شده بود ظهر بهم رسید زندگیم
-برو عزیزم غربزن دیگه دور از جونشون مرض چیه نادر نگو تو رو خدا . من تازه از ….. سال بزرگترم میترسم یکی در میون خرابه دندونام از ترسم نمیرم دندونپزشکی دوستت دارم عشقم بابا هم خونست آوردنش
-باشع عشقم . مواظب نادرم باشیاااا دوستت دارم
-واای چه حالی میداد منم الان بودم کنارت منم هی اذیتت می کردم تا بالاخره تا بالاخره دعوام کنی بعد بخندم بهت بگم غر نزن نادر . دوست دارم اذیتت کنم عااااشققققققققتم
-فقط خدا می دونه چقدر دوستت دارم نادر
-خسته نباشی عزیز دل نازنین . باشه نفسم من همیشه تو بغل عشقمم . میخوام چون بدون اون خوابم نمیبره
-نادر ;
-دلم هوارتاااااابرات تنگولیده عشقم دلم بغل می خواد.
-جوووونم عشقم ..من که همه چیزم برای تو نادر; خوبی عشقم ;
-سلام عشقم دوستت دارم بی نهایت
-اوهوووووم .خیییییلی نادر
-جونم عشقم فقط دلم ی عالمه میخواد عشقشو
-نادر از تصور با هم بودنمون نمیدونی چه حالی میشم ته دلم خالی میشه .آخخخخخخ وقتی اینطوری میگی ی لرزش خاصی تو بدنم میشه
-الان جات روتختمو زیر پتوم خالیه نادر رونای عشقت  … , با ی ….. و پیراهن اااااخخخ اگه بودی نادر چه لذتی
-خوابم برده بود نادر دوستت دارم
-تنهایی ;
-آره بیدار شدم دیدم رفتی دکتر
-اذیت نکن خودتو گفتم اگه تنهایی بزنگ
-خوبم عشقم مامان اینا رو هم آوردم از اون جا تا این جا با مامان بحث کردم و آخر دعوامون شد حوصله نداره عشقت تو بخواب عزیزم
-راستی نادر عصری وقت دکتر دارم زنان برا همون قضیه ساعت وقت دکترم
-آره فقط برا دونستن همینها . اگه فکر میکنی لازم نیست نمیرم
-بخواب عزیزم سلام عشقم ساعت خواب امید وارم خوب خوابیده باشی
-نه عشقت خوب نیست اوهوم میدونم عزیز دل نازنین . دوستت دارم یعنی تو تنها با خواهر خانومت تنها میمونی تو عروسی ;
-شب میمونی اونجا یعنی ;
-میدونی که دوست ندارم جلو دیگران پس نمیخواد اس بدی من احتمالا بخوابم فقط اومدی خبر بده بهم
-نمیرم دکتر حوصله ندارم میام چت
-نادر جان شام آماده کردم و پانسمان بابا رو عوض کردم
-ای جاااانم قربون عشقم برم من که انقدر ماه و اهل این چیزا نیست
دوستت دارم نادر بد نیستم . عشقت آن قدر گریه کرده چشاش باز نمیشه .
-دیگه عروسیه دیگه . همه حالشون به این بر نامه هاست دیگه . منم دوستت دارم .
-دلم میخواست الان اونجا بودم خودمو خفه می کردم با خوردن تا ی ذره آروم بشم شاید
-چرا قهر عشقم ..تو دنیای منی نادر
-باشه عزیزم نادرم سرده برو تو دیگه اصلا
-نادر دلم برات ضعف می کنه
-دلم لب میخواد نادر لباتو اون مدلی نرمو پرعشق بوسیدنتو
-مسلمه که همه فکر و ذهنم با تو خواهد بود . میخوام با هم باشیم نادر
-میخوام بخوابم امشب نیستی که بغلم بزنی و لوسم کنی تا خوابم ببره .نادرم اومدی حتما خبر بده که نگران نمونم . دوستت دارم .
-بد جوری بهت عادت کردم نادر . خیلی جات معلومه برام که نیستی شب بخیر عزیزم .
-سلام نفسم رسیدم مدرسه دوستت دارم
-سر کلاسم عشقم دوستت دارم
-نادر ;
-نادر ;
-نادر ;
-ناادر;
-نااادرم ;
-ناادر ;
-نادر ; نادر; نااادر ; نااااادرم ;
-آخیییشششششششششش همینو میخواستم بشنوم
-بگو دوستم داری نادر
-بگو بگو بگوووو به نازنینت که فقط مال عشقتی
-دلم لباتو میخواد نادر
-چرا تو اینقدر خوشمزه و خوشگل بوسیدی منو که اینقدر دلم بخواد باز ;
-دوستت دارم
-تازه رسیدم خونه زندگیم
-نادر بد خیمه
-دکتر عمل و بعد عمل تجویز شیمی در مانی داده روحیه ; مگه خودم دارم نادر ;
-ساعت خواب , دوستت دارم .
-نه نخوابیدم اصلا نادر دلم گرفته خیلییییی
منم دوستت دارم . خوش بگذره عشق من
نادر : یه جا واژه صحت رو من داخل پرانتزگذاشتم ..درپیامهای آخر اسم نادر رو تکرار کرده بود ..من باهاش قهر نکرده بودم اصلا اهل قهر نبودم و نیستم متوجه پیام نشدم .. وقتی که متوجه شدم به همون تعداد جواب دادم جااااااااااان .. اون می گفت نادر من می گفتم جان .. بعد من می گفتم نازنین مال کیه اون می گفت مال نادرشه …. ادامه دارد … نویسنده : ایرانی

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها