داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

نادر و نازنین 69

چند پیام تلفنی از نازنین یا همون اس ام اس
-بازم میگم ممنون .. مرسی نادر بی اندازه زحمت کشیدی . بی نهایت ممنونم ازت
-دیوونه وار دوستت دارم نادر
-جوووونم کنارت دراز میکشمو میچسبم بهت …. میذارم رو….. سرمو به چونت میچسبونمو منم میخوابم نفسم
-آروم میبوسمتو چشامو میبندم
-نادر ;
-عشقم کجاست ; عادت به اینهمه بیخبری ندارم ازش .نادر ;
-عااااافیت باشه زندگیه من وااای الان جون میده سرمو ببرم تو سینه ات و صورتمو بمالم به موهای سینه ات که ی کم مرطوبه دلم ی عااااالمه نادرمو میخواد
-جووووووووونم نشه که ازت بی خبر باشم ناااادر رو دلم یه غم عظیم میاد انگاری . دوستت دارم
-. ساعت کمه ناااادر!!!;;;
-نادر میرم میام , ی نارنگی یا نارنجو پرتقال بر میدارم بو میکنم بیشتر از این که بوی اونا رو حس کنم چون از طرف تو بوده برام لذت بخشه بعد ….میگه پرتقال ندیده ای یا نخورده ای چرا اینطوری میکنی ; تازه بهت بگم میخندی بهم بهش گفتم حق نداری از اینا بخوری !!!
-نخوردم هنوز نادر . گذاشتم با هم بخوریم بوشون که محشره عااااالی . گفتم برام فرستادن . سیم جین هم شدم . مامان زنگ زد که چیه جریان گفتم جریانی نداره و سر و تهشو هم آوردم اما دایی ام  اس داد بهم که مامانت شاکیه اساسی حواست باشه
-سین جیم !
-به شرطی که خودتم با هاشون بیای
-….. دو سوت به مامانش گفته بود مامانش هم به مامان من مامان هم به من زنگ زد دید سر بالا جواب میدم دست به دامن دایی  شده بود
دایی فقط اس داد بهم .
-نگران نباش دوستت دارم نادر
-تازه رسیدم . باشه نادرجان مواظب خودت باش
-ناااادر کم اذیتم کن آخه حالم خوب نیست .نمیخواد حالا تو مراسم اینا اس بدی تابلو بشی درک میکنم من تازه می خوابم بخوابم
-نه بی حوصله ام نادر
-خوبم نادر فقط عرق سرد دارم
خیلی سر و کله زدم نادر خسته شدم . انقدر پاسکاریم کردن . واقعا فقط بغلته که آرومم می کنه .
-میرم دوش بگیرم نادر نوش جونت
-نااااادر من مال توام فقط برای تو میتونی هر لحظه که اراده کنی داشته باشی منو . هیچ لذتی از این بالاتر نیست برام که این قدر مشتاقم باشی .
-سلام صبح به خیر نو راهم
-پشت فرمونم
-نه نادر داشتم درس میدادم بعد از دو روز که نبودم باید کلاسمو برسونم به لود جه بندی دل و کمرم درد می کنه شدید دم دمای صبح پریود شدم .
-نادر اتفاقا تو این ی هفته بیشتر از همه وقتها به بغل و نوازشهات نیاز دارم نادر همیشه تو این ی هفته ها مواظبم باش بیشتر . دوستت دارم شوهر غر غروی من
– نادر شماره ……………… آشنا نیست ;
-باشه , عیبی نداره
-برو بسلامت . منم میخوابم و مشغول میکنم خودمو تا بر گردی
-سلام الان بیدار شدم نادر
-خدا رحمتشون کنه شادی برید همیشه
-یدونه نارنگی و پرتقال آوردم رو تختمون نشستم دلم ی عالمه عشقمو میخواد که با هم بخوریم
-یدونه نارنگی وپرتقال آوردم روتختمون نشستم دلم ی عالمه عشقمو می خواد که با هم بخوریم
-سلام کی نادر ;
-عاااااشقمممممممم
-سلام عشقم به ایمیلت ی سر بزنی من اومدم
-دوستت دارم
-سلام چرا زود بیدار شدی نادر ; خوبی عشقم ; هیچ کاری لازم نیست فقط دوستم داشته باشه به اندازه قبل کافیه برام منم دوستت دارم
-خب انقدر نازمو میکشی که لوس میشم آخه نادر !تو هر چقدر دوستم داشته باشی من بیشتر میخوام باز
-نادر تو هم مثل من شدی یعنی ; حس میکنم این سه روز پشت سر هم حرف زدن خیلی بد عادتم کرده همش بهونه دارم نادر !
-دوستت دارم
-نادر تو بد ترین شرایط هم تنهام نذار
نه نادر بیدارم عشقم دارم ناهار میارم . تو بخواب منم تندی میام زندگیه من عاشقتم
-اومدم عشقم هر چند می دونم خوابی آروم کنارت دراز میکشمو فقط حست میکنم . دوستت دارم اما میترسم بیدار بشی
-بیدارشدم الان باشه عشقم خوش بگذره
-تنها مگه اتفاق خاصی افتاده که شب از تو جدا بخوابم . بی صبرانه منتظرتم دوستت دارم
-منظورم داشتن مهمون بود عشقم کسی جز تو نمیتونه و نمیذارم حقی از من داشته باشه . دوستت دارم
-جووووونم دیوونه وار دوستت دارم
-ی کم رفتم سایت  نادر با زیار بازی کردم بعدا میتونی از تو پروفایلم بخونیشون
-دلم نادرمو میخواد
-جوونم سلام عزیزم خوش اومدی .آخیششششششششش .
-الان که هستی خوبم . تو خوبی زندگیم ;
-باووووشه مسواک کنم اومدم عشقم
-سلام عزیزم صبح به خیر دوستت دارم
-من رسیدم عشقم دوستت دارم
-خوب خوبم . نگران نباش دوستت دارم
-دارم تو سایت  جواب پستتو میدم عشقم کلاسمو گرفتن دارن با بچه ها صحبت میکنن باشه عزیزم مواظب نادرم باش
-نادر میخوابم ببخشید ی کم عصبیم
-سلام عشقم خسته نباشی الهی بمیرم که الان حسابی کلافه ای نادرم تازه میخوام یه چرتی بزنم اگه بشه دوستت دارم
-نشد بخوابم عشقم
-عجببببببب!
-نازنین رو دعوا میکنی خب بعد انتظار داری ناراحت نشه ;
-خدا نکنه حالا فرض کن من بی حوصله ام ی روزم بهت اس ندم باید اینطوری بد اخلاقی کنی ;
-اوهوم اینکه اومدی خونه بهم ی خبر ندادی یعنی بد اخلاقی
-یعنی چی که مهم نبوده نادر ; خیلی بد جنسی ننر لوس من هیچم بد اخلاق نیستم
-نه خیر با هم حرف نمی زنیم . میتونی طلاقم بدی بعدشم دیگه چه شلوغی !
-نه خیرم چه شوخی ;
-چرا ; ی زن بد اخلاق بدجنس میخوای چیکاااار;
-نادر ; عشقم کار داره یا کسله زبونم لال ;
-نادر منو اینطوری شناختی ;
-دورت بگرده نازنین . داشتم سر به سرت میذاشتم . تو عشقمی نادر .
-جووونم سلام

-نه عشقم بیدارم . کارم هم کردم هروقت دوست داشتی بزنگ .
-باووووشه دوستت دارم
-دارم ناهارمیخورم عشقم . عاشقتم چراترس ناادر; منکه گردنم از مو نازکتره !
-دوستت دارم . ببخشید نادر امروز خیلی خست کردم راستی از نارنجها با ناهار خوردم عالیییی بود نادر واقعا نمی دونم چطوری ازت تشکر کنم باور میکنی دلم نمیاد بخورم هر بار فقط یدونه نارنگی بر میدارم بو میکنم دلم برات ضعف میکنه و میذارم سرجاش دوباره .برون تو از گلوم پا ….
-یین نمیره
-ناااادر ساعت امروز عشق من راه رفته و با هام حرف زده باز دلت تنگ شده ; کاش اونجا بودم با هم تموم این ساعتها رو کنار هم قدم میزدیم میرفتیم برام نارنگی و نارنج میخریدی فقط خدامیدونه چقدر دوستت دارم
-باشه عشقم پس زودتر بخواب استراحت کن خستگیت در بره . نازنین خیلی بهت وابسته شده نادر دوستت دارم
-من که از خدامه عشقم
-دوست دارم همیشه همینطوربمونم برات نادر و همه سعی ام رو میکنم
-نااادر!میکشم تو رو من . عاشقتم . مواظب نادرم باش . دوستت دارم .
-نادرجان داریم میریم بیرون . اون گوشیم شارژنداشت گذاشتم رو شارژدوستت دارم
-نادرم ی سوال ; هردو گوشیت همراهته ;
-نادرخان من خوبم . البته اومدم رفتم حموم . رفتیم پارک ی کم تند پیاده روی کردم عرق کردم و من خودم رد تماس زدم . مشغول نبود گوشیم عشقم
-منم میخوام ازپرتقالهایی که نادرم برام فرستاده بخورم ازتصوراینکه تو برام خریدی وفرستادی پراز لذت میشم و از طعمش که دیگه نگو نادر عاشقتم وممنونم ازت
-براهمین ها هم کلی شرمنده ت شدم نادر بی اندازه ممنونم ازت عشق مهربونم نمیرم روتختمون چون خوابم میبره
مشغول میشم تا بیاد همسرم بیصبرانه منتظرتم
-جووووونم تو فقط الان بو بیا تو بغل عشقت . تا آروم بشه
-سلام عشقم بزنگم ;
-عااااشقتم .
-نادرم خوبی ;
-نادر من دوستت دارم به دوست داشتنم شک داری ;
-دوستت دارم
-باشه عشقم من : تعطیل میشم تا برم سراغ …… اونجام تو این مدت بزنگ اگه میتونی .
-نادر من رسیدم حتما تو میخوای بخوابی خواستی بخوابی ببوسم بعد بخواب لطفا

-سلاااااام بیدارشدی عشقم ;
-نادر جان …… در اومد
نادرجان من اومدم تر مینال برم …… بابا رو عصری بستری کردن بیمارستان فردا صبح عمل کنن
-نادرنگرانم نباش عشقم ایندفعه که مامان اومد گفتم چرا بابا نیومد با هاتون گفت اذیته . گویا عمل قبلیش …….. گوشت اضافه آورده باید سیستوسکوپی کنه دوباره
-عااااشقتم امشب تو بغل عشقم نیستم ناادر .
-عملش خوشبختانه باز نیست . نگرانی نداره . فقط چون نمیخواستم منت خواستگارم  بیاد سرم دارم میرم دوستت دارم

ادامه دارد … نویسنده : ایرانی

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها