داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

من و نلی و عمه اش 4

جوووووووووون عمه  بخورششششش بخورشششششش -نهههههههه نههههههه نلی من کس تو رو لیس بزنم ; -عمه این جا این منم که دستور میدم . حرف زیادی نباشه . کاری نکن که من از نیما بخوام که تو رو نکنه ها .. من تو رو می شناسم  که این کست چقدر می خاره -نهههههههه خواهش می کتم .. …من که داشتم از عملیات اون دو نفر لذت می بردم طوری حالی به حالی شده بودم که می خواستم زود تر برم سر وقت نگین .. نلی طوری با اندام عمه ور می رفت که من نتونستم اونجا وایسم  .. موبایلو قایمش کرده رفتم وسط اون دو نفر .. نگین : من نمی خوام .. من نمی خوام امروز سکس کنم .. من و نلی دو تایی مون افتادیم رو عمه خانوم .. سینه های عمه رو یکی یکی می ذاشتم توی دهنم .. نگین با این که از هوس نمی دونست چیکار کنه و دست و پاشو گم کرده بود ولی  یه حسی  بهش می گفت که سکس با من اونم جلوی برادر زاده اش نمی تونه به نفعش باشه .  سست و بی حال شده بود . در مونده اش کرده بودیم . یه لحظه از جام پا شدم تا خودمو تنظیم کنم که دیدم در جا شور تشو از رو زمین بر داشت و اونو پاش کرد .. عصبی شده بودم . با کف دستم محکم زدم به کونش .. و دستا رو قرار دادم روی شورت .. حالا دیگه منم واقعا دلم می خواست از این جنده خانوم فیلم بگیریم و حالشو بگیریم .  نمی خواست دم به تله بده ولی غافل از این که به  قلاب کیر نیما گیر کرده و راه فراری براش وجودنداره .. با پشت دست محکم زدم به صورتش .. -جنده فاحشه .. من تا امروز کیرمو فرو نکنم توی کست دست بر دار نیستم . کونتو جرش میدم .. شورت فانتزی رو محکم به طرف پایین فشار دادم . چون پا هاشو به هم فشرده بود و منم فشار می آوردم کس و کونش به شدت درد گرفته مجبور شد که شل کنه و شورتو کشیدم پایین … -آدمای سالمش نتونستن از دستم در برن تو ی جنده واسه ما ناز می کنی -نلی دیدی ; از بس به من گفتی جنده , دوست پسر منم حالا عادت کرده .. چرا این جور با شخصیت من بازی می کنی . بزرگتری گفتن کوچیک تری گفتن -اگه این طوره تو چرا احترام بابامو رعایت نکردی .. دیگه ادامه نداد . نمی بایست به دست عمه جون گزک می داد . نلی رو زمین دراز کشید پاهاشو باز کرد تا عمه کسشو لیس بزنه .. نگین چاره ای نداشت جز این که این کارو انجام بده . اون در حالی که قمبل کرده بود شروع کرد به لیس زدن کس نلی .. منم کون قمبل کرده نگین رو به دو طرف باز کرده و شروع کردم به میک زدن و لیسیدن کس و کونش .. عمه خانوم غر زدن رو شروع کرده بود . انگاری از این که داشت کس نلی رو میک می زد منت می ذاشت رو سرش .. .. نلی رفت و با چند تا موز و خیار و هویج و بادمجون برگسشت .. -عمه جون دنبال چوب می گشتم که چوب توی کونت  کنم که پیدا نکردم . -نههههههه نهههههههه …-آره عمه جون ..  حالا نوبت منه .. موز و خیار رو توی کون و کس نگین فرو کرد درد و هوس قاطی شده بود . نگین هم کیر می خواست و هم می خواست که دست از سرش ور داریم . چقدر کس و کون نلی با حال شده بود . نلی از اون صحنه فیلم گرفت که خود نگین هم متوجه این جریان شده بود .. -نلی جون نکنه این فیلمو جایی پخش کنی -نه من این کارو نمی کنم . یاد گاری قشنگبه . برات بلوتوث می کنم . من خیلی دوستت دارم . وهمیشه هم به بابام گفتم که احترام تو رو رعایت کنه ولی خودت این طور دوست نداری . رفتم جلو نگین  و رو به صورتش . کیرمو گرفتم سمت اون . طوری که  صورت من روبروی صورت نلی هم قرار گزفت . کیر کلفت و شق شده مو روبروی صورت نگین قرار دادم . -بازش کن .. بازش کن . -من از زور خوشم نمیاد .. این جوری نه .. محکم کیره رو فشردم به لباش و اون دیگه چاره ای نداشت جز این که دهنشو باز کنه  .. جووووووووون .. چه حالی می داد .. چه خوب ساک می زد . واقعا که این زن حرفه ای بود .. دهنمو گذاشتم زیر گوش نلی  و خیلی آروم بهش گفتم که بره فیلمبرداری رو شروع کنه .. خوب متوجه نشد که چی دارم میگم . . با دست و پانتومیم بازی حالیش کردم که دور شه و به کارش برسه . جو اونو گرفته بود و داشت فراموش می کرد که اصلا برای چی عمه نگین خودشو آورده این جا ..-اوووووووفففففففف ساک بزن .. کیر بخور .. کیر تازه بخور … کیر تازه ,  شیر تازه هم داره .. ویتامین داره .. بخور .. خوب داری شیرشو می دوشی .. ….. ادامه دارد …. نویسنده …. ایرانی

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها