داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

من و دختر عموی 17 سالم

سلام من محمدم ۱۹ سالمه قدو ۱۸۸ و وزنم ۹۷ و کیرم ۱۶ سانته و بدنسازم
من یه دختر عمو دارم اسمش بهار هست و 17 سالشه و هیکلش خوبه واقعا چون تپله و ۷۵ کیلو هست و قدش ۱۶۵ هست کونش گنده تپله سفید و گوشتیه ممه هاشم ۷۵ ایناست چون تپل هست
داستانی که میگم فقط اسم تغییر دادم همه چی درسته و بهترین اتفاق سکسی بود که افتاد ما خیلی با عموم رفت و آمد داریم فقط با اونا هر هفته میبینمشون چون طبقه پایین اونا پدر بزرگمه و کلا دو طبقه هست ساختمون
میریم خونه پدر بزرگم میبینم اونارو خونشون میرم پیش پسر عموم بیرون بریم و اینا بعد چون خونه پدر بزرگم زیاد میریم هر هفته میریم شب میمونیم من خونه اونا پیش پسر عموم میخوابم بعد خب کلا زیاد میبینمشون منم دختر عموم بعد چند وقت یه دفعه کلا روش شق میکردم بعد کون گنده تپل پهن اصلا یجوری میشدم بعد مثلا یبار حیاط خب مال خودمونه طبقه اول پدر بزرگ طبقه دوم هم عمومه،امیر که پسر عمومه یبار شب خونشون خوابیدم ساعت ۱۰ رفتیم حیاط عرق خوردیم امیر ۱۸ سالشه بعد قلیون زدیم عرق زدیم ساعت ۲ صبح اومدیم خونه از حیاط بعد زیاد خوردیم اون یکی پسر عموم علی اونم خونشون روبه رو هست اونم بود اون رفت خونشون نیومد بالا ما هم رفتیم در رو باز کرد زن عموم بعد زن عموم هم کصه ولی پا نمیده چند بار داشته ظرف میشسته شق کردم الکی از پشت میرفتم لیوان بردارم کیرمو میچسبوندم دم کونش میفهمید ولی پا نمیداد منم اون قدر ریسک پذیر نیستم بعد زن عموم کونش تپله پهنه کمر باریک سفید ممه ۸۰ ولی پا نمیده داشتم میگفتم اون شب مست بودیم امیر خیلی خورد اومد خونه خوابید رپ تخت زن عموم هم با عموم تو اتاق خودشون بودن دختر عموم هم تو اتاقش خواب من رفتم حموم بعد شق کرده بودم زن عموم با لباس خواب نخی بعد دوش گرفتم در اومدم تو مخم رفت برم بالا سر بهار یکم با گوشیم ور رفتم نیم ساعت گذشت ساعت نزدیک ۳:۳۰ بود رفتم بالا سر بهار همه خواب اونم اتاقش تنها خوابش سنگینی داره منم کیرمو در اوردم اروم شلوارشو کشیدم پایین در حدی که کونشو ببینم بعد شروع کردم جق زدن هی کیرمو میمالیدم رو کونش جق میزدم بعد ابم داشت میومد ریختم رو کونش با دستمال جمع کردم لباسشو درست کردم رفتم خوابیدم بعد من فرداش شبش بعد شام میخواستیم بر گردیم خونمون خلاصه شب بود همه خونه پدر بزرگ من رفتم بالا خونشون تنباکو بیارم همه پایین بودیم در رو باز کردم دیدم بهار داره جق میزنه رو مبل ترسید منو دید گوشی افتاد از دستش شلوارشو فقط کشید بالا پورن داشت میدید منم گفتم چیکار میکنی در رو بستم گفت هیچی ترسیده بود گفتم من که دیدم فلان گفت نگو به کسی و فلان دعوا میکنن منو گفتم شرط داره اپنم اینه خب من کمکت میکنم گفت چی گفتم همون کاری که اونا تو فیلم میکنن سکس میکنن ماهم انجام میدیم هم من لذت میبرم هم تو فقط کسی نباید بفهمه گفت باشه بعد بلندش کردم بغلش کردم کونشو میمالیدم اونم 17 سالش هست ولی انگار 15 سالشه بچه سال به نظر میاد کونشو دست زدم انگار بهشت بود دستمو کردم تو شلوارش انگشتش میکردم لب میگرفتم ازش ممه هاشو میمالیدم اونم دستشو گرفتم گفتم کیرمو بمال دستشو کرد تو شرتم کیرمو میمالید بعد نشوندمش شق کرده بودم بردمش اتاق در اوردم کیرمو گفتم بخور سریع تا نیومده کسی بعد دیدم صدا میکردن منو تنباکو رو بردم دادم بعد پیچیدم بالا رفتم پیشش در اوردم کیرمو گفتم بخور بعد خورد بهش گفتم دندون نزن و اینا میک بزن قشنگ لپ داشت صورتش کیرمو تو دهنش میکردم بعد شلوارشو در اوردم سفید صورتی بود این بچه کج گذاشتمش رو تخت لا پایی بهش میزدم اروم بعد در حال لاپایی ابم داشت میومد بلندش کردم ریختم تو دهنش گفتم بخور همشو اونم خورد رفتم پایین اونم رفت دستشویی شست خودشو اومد اقا ۱ ماه گذشت از این اتفاق که میرفتم اونجا تو اون یک ماه که گذشت شب ساعت ۳ ۴ صبح ساک میزد برام همه خواب بودن خلاصه ۱ ماه گذشت رفتیم ویلاشون بعد ویلاشون یه طبقه هست دوبلکس نیست نشستیم بالکن قلیون زدیم شام زدیم بعد من شب موندم پدرمو مادرم رفتن خونه منم لباس عوض کردم ساعت ۱۲ اینا منو امیر و بهار نشستیم بالکن عموم و زن عموم رفتن خوابیدن امیرم رفت مشروب اورد لباسارو عوض کردیم داشتیم مشروب میخوردیم سیگار میکشیدیم میگفتیم میخندیدیم ساعت ۳ ۳:۳۰ شد امیر گفت بریم بخوابیم من کص خوابم گفتم ماهم میایم من سیگار میخوام بکشم امیر رفت منو بهار موندیم همه داخل اصلا مارو کسی نمیدید منم گذاشتم بگذره اول یکم امیر خوابید بکنمش بهار رو بهار هم یه نیم تنه با شلوار جذب پوشیده بود منم دیدم مطمئنه موقعیت گفتم پاشو بریم وسط حیاط رفتیم ازش لب میگرفتم میمالیدمش بعد گفتم بریم استخر گفت بریم استخر سر پوشیده هست در اصلیش از داخله یه پنجره داره استخر روبه حیاط بزرگ اونرو باز کردم دیدم هوبه تاریک بود ولی از بیرون نور میزد بیرون لباسارو در اوردیم لخت لخت بدون هیچی رفتیم استخر اینم رفت دستشویی خودشو تمیز کرد اومد نشستیم تو جکوز منم کلا در حال مالیدن بودم لب گرفتن بلند شدم کیرمو کردم دهنش ساک میزد برام بعد بلندش کردم چسبوندمش به دیوار کیرمو کردم تو کونش دیدم اه کشید دردش میومد در اوردم سریع گفتم بریم حیاط میفهمن همه لخت خیس با دمپایی رفتم ته حیاط پیش درختا اتیشگاه بود رو تخت چوبی بدن خیس داغ نشست در اوردم کیرمو ساک زد ۱ دقیقه نشد بلند کردم داگی رو تخت چوبی تف زدم کردم تو کونش تلمبه میزدم اه و ناله هم میکرد تخمم نبود اسپنک میزدم کونش سفید تپل قرمز شده بود بعد منم که زود انزال حشری نزدیک نیم ساعت شد ابم اومد ریختم رو کونش لپ کونش کلا اب منی شده بود رفتیم استخر زیر دوش شست منم که گفتم بازم میخوام خیلی بد شق بود کیرم شست خودشو گفتم بیا بردمش بالکن یعنی یکی از در میومد بیرون میدید مارو ریسک بود بردم اونجا رو فرش و تشتک نرم دراز کشیدم اونم برام ساک میزد ۱۰ دقیقه شد منم که وسط ساک زدن هی از موهاش میگرفتم تا ته میاوردم پایین کیرم تا ته میرفت دهنش پر تف ساک زد برام خیس خیس کیرم منم خوابوندمش کنارم کیرمو کردم تو کونش تلمبه میزدم دهنشو گرفته بودم بعد بلند شدیم رفتیم پیش پنجره استخر سرپا تلمبه زدم اه و ناله کردا ولی ابم اومد ریختم لای کونش رفت شست رفتیم خوابیدیم اخرین بار که کردمش هفته پیش بود که اومدن ویلامون رفتیم استخر همه روفگاردن بودن ما استخر پایین سر پوشیده امیر رفت منم گفتم الان میام همین رفت بهار رو بردم جکوزی لب بازی مالیدن بعد تو ۲۰ دقیقه ابم اومد چون دوش گرفتیم از حیاط پشتی اومدیم که دید نداره اونجا دستاشو گذاشت رو دیوار با حوله تن پوش بود تلمبه میزدم تو کونش ابم اومد ریختم لای کونش رفت شست اومد ولی حال داد

نوشته: محمد

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها