داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

ملیکا

سلام بچه ها. من چند تا از این داستان هارو خوندم و دوست داشتم داستان خودم و خواهرم رو براتون بنویسم.
اسم من حامد هست و دوتا خواهر دارم به اسم مهسا و ملیکا . من الان ۲۶ سالمه مهسا ۲۹ و ملیکا هم ۲۱. مهسا یه بار ازدواج کرد و متاسفانه جدا شد و شوهرش معتاد از آب در اومد . ملیکا هم که درس میخونه منم که الاف و بیکارم و همش در حال گشتن تو اینستا و این کارا.
یکی دوسال پیش بود که من به خواهرم ملیکا حس پیدا کردم. ملیکا یه دختر قد کوتاه خوشگل مو مشکی با چشمان درشت فیس زیبا بدن لاغر ولی نه لاغر بد هیکل. لاغر تپلی مپلی. کون گردو کوچیک که تو شلوار لی که میپوشه راست میکنی براش. مهسا هم مثل ملیکا ولی یکم قد بلندتر یکم توپر تر . اونم کون زیبای داره. من کلا خیلی کون دوست دارم.
ولی از وقتی خواهرمو کردم دیگه هیچ کونی مثل کون خواهرم بهم حال نمیده. وقتی که میخوای خواهرتو بکنی یه شهوت همراه با ترس و استرس بهت دست میده که واقعا نمیشه لذتش رو توضیح داد. مخصوصا وقتی پدر و مادرت خونه باشن و تو داری توی اتاق یواشکی و با استرس خواهرتو از کون میکنی و آخر سر ابتو میریزی توی کون خواهرت . اون لحظه که آبتو توی کون خواهرت میریزی تمام لذت دنیا توی کیرت میترکه. و بعدش با استرس و ترس از اتاق میای بیرون و رو به روی پدر مادرتون میشینین و به هم نگاه میکنین. اینو فقط اونای که واقعا خواهرشون رو کردن میفهمن.

خوب بریم سر اصل داستان.

خونه ما یه خونه ویلای که نمیشه گفت ولی حیاط داریم و بزرگه. داستان منو خواهرم خیلی ساده اتفاق افتاد. من اصلا بعضی از این داستان هارو درک نمیکنم که دروغ نوشتن. البته دروغ یا راست بودنش نمیدونم ولی به عقل من که با خواهرم کلی سکس داشتم جور در نمیاد. مثلا یارو میگه شروع کردم با خواهرم لب بازی یا بهم گفت داداش جونم بکن بکن این کون مال توئه. اصلا این چیزا تو رابطه خواهر برادری نیست عزیز من. سکس خواهر برادر اینجوری من نمیتونم تصور کنم.

بگذریم.

خواهر من دانشگاه می رفت و خوابگاه میموند. یه شب داشتم با گوشی ور میرفتم دیدم خواهرم تو تلگرام بهم پیام داد. سلامو احوال پرسی کردیم باهم یخورده حرف زدیم اخرش که میخواستیم خدافظی کنیم خواهرم برام یه گیف بوس فرستاد . منم اومدم براش یه گیف ارسال کنم از لابلای اون همه گیف سکسی که داشتم . داشتم دنبال گیف درستو حسابی میگشتم که جواب ملیکارو با گیفت بدم که دستم خورد رو یه گیف سکسی که مرده افتاده بود رو زنه و داشت از کون میکردش. آقا من هول شدم تا اومدم پاکش کنم یهو دیدم ملیکا یه استیکر تعجب گذاشت. سری براش نوشت ببخشید دستم خورد میخواستم منم برات گیف بوس بفرستم یهو دستم خورد. بعد استیکر خنده گذاشت گفت یعنی انقد از اینا داری که دستت خورده روشون؟ گفتم آره یه چندتا دارم. بعد یه استیکر وحشت گذاشت گفت یا خدا این دختره بیچاره که پاره شد زیر این مرده. بعد استیکر خنده گذاشت دوباره. من با این حرفش ناخودآگاه راست کردم و یه لذتی بهم داد. اخه قبلنا خیلی تو تلگرام دنبال سکس چت بودم. یه جورای یاد سکس چت هام افتادم. و این چت با خواهرم بود و یه لذت دیگه برام داشت. دوست داشتم ببرمش تو اون فازا. بعد من براش نوشتم نترس پاره نمیشه این خیلی داده. ملیکا گفت واقعا اینا چجوری تحمل میکنن یه چیز به این بزرگی بره تو باسنشون؟ گفتم خوب خواهر من بار اولش نیست که. ملیکا گفت خوب همون اولش درد داره دیگه. گفتم آره ولی بعدش لذت داره براش. گفت برا شما پسرا که حتما لذت داره. استیکر خنده گذاشتم گفتم اره به خدا خیلی لذت داره. بعد نوشت بازم داری؟ اینو که گفت خیلی هیجان زده شدم زود گفتم اره میخوای بفرستم؟ گفت اره بفرست. منم سری براش چندتا گیف فرستادم . بعد گفت جور دیگه نداری؟ گفتم چجوری مثلا؟ گفت آخه روم نمیشه. گفتم بگو اشکال نداره راحت باش. گفت ساک زدن هم داری؟ گفتم اره و براش فرستادم. یکم که گذشت برام نوشت داداش من چت هارو پاک کردم توام پاک کن به فنا نریم. گفتم باشه پاک میکنم. بعد گفت من برم بخوابم دیگه شب بخیر. منم شب بخیر گفتم ولی تو دلم گفتم کاش تموم نمیشد.

چند روز بعد ملیکا اومد خونه. تا شب کلی خوش گذروندیم و بعدش من رفتم تو حیاط توی زیر زمین سیگار بکشم . داشتم سیگار میکشیدم که دیدم یکی داره با نور موبایل میاد تو زیرزمین. سری سیگارمو خاموش کردم اومد تو دیدم ملیکا هس. گفتم کثافت ترسیدم فکر کردم باباس. خندید گفت نه بابا راحت باش منم. گفتم اینجا چکار میکنی؟ بعد یه سیگار دیگه روشن کردم. گفت هیچی اومدم پیشت منم سیگار بکشم . گفتم برو گمشو توله سگ. گفت به خدا جدی میگم. گفتم مگه تو سیگار میکشی؟ گفت اره چند وقتی هست. به کسی نگی ها. گفتم جون من راست میگی؟ گفت اره به جون تو. سیگارو دادم بهش گفتم بیا بکش ببینم اگه راست میگی. دیدم سیگارو گرفت قشنگ کشید. مجبور شدم یکی دیگه روشن کردم. بعد اومد نشست پیشم قشنگ رونش چسبید به رون من . بی اختیار دستمو گذاشتم روی رون پاش یکم فشار دادم گفت آی دردم میگیره نکن. گفتم چقد نرمه بدنت. گفت راست میگی؟ گفتم اره خیلی خوبه. سیگارمون تموم شد گفتم پاشو بریم دیگه الان مامان بابا شک میکنن. پا شدیم رفتیم خوابیدیم. فردا شب دوباره رفتم تو زیرزمین دیدم دوباره اومد. گفتم چیه دوباره سیگار میخوای؟ گفت اره . یدونه روشن کردم دادم بهش داشتیم می کشیدیم از بغل چشمم خورد به کونش یه دونه زدم رو کونش . یکم نگام کرد یکی دیگه اروم زدم گفتم کونتم نرمه ها. خندید گفت نکن بیشعور. اومدم یکی دیگه بزنم نذاشت. گفتم باشه تو فرداشب بازم سیگار میخوای دیگه. زبون درازی کرد و رفت. منم رفتم خوابیدم. فردا شب دوباره دیدم اومد تو زیرزمین با یه قیافه مسخره گفت داداشی؟ گفتم زهرمار . گفت یه سیگار بده. گفتم نمیدم. گفت چرا؟ خیلی نامردی بده دیگه. گفتم تو مگه دیشب گذاشتی من به کونت دست بزنم؟ گفت خوب بیا الان دست بزن. گفتم باشه بیا جلو اومد بغلم وایساد دستمو گذاشتم رو کونش با حرس یه چنگ به کونش زدم بعد یه سیگار بهش دادم. دوباره دستمو گذاشتم رو کونش. یخورده دستمو بردم لای چاک کونش گفت خاک تو سرت کنن. نکن بیشعور زشته. گفتم زشت نیست وایسا یه دقیقه. دستمو کردم لای کونش داشتم فشار میدادم که گفت بسه دیگه بیا بریم. خیلی راست کرده بودم گفتم وایسا یه دیقه الان میریم. گفت بسه دیگه قرار بود فقط دست بزنی الان داری میمالیم قشنگ. گفتم حالم بده به جون تو وایسا یه دیقه. بعد دستمو گذاشتم رو کیرم گفت راست کردی؟ گفتم اره. گفت نکن داداش زشته به خدا. گفتم یه دیقه صبر کن دیگه. بعد گفت حداقل یه سیگار دیگه روشن کن. یه سیگار دادم بهش بعد گفتم پشتتو بکن به من برنگرد. برگشت منم شلوارمو دراوردم به کونش دست میزدم و جق میزدم. برگشت گفت داداش نکن من میترسم بیا بریم دیگه. گفتم الان تموم میشه. یکم کونشو مالیدم ابم اومد ریختم کف زیر زمین. بعدم رفتیم خوابیدیم. فردا شب دوباره تو زیر زمین نشسته بودم داشتم سیگار میکشیدم منتظر بودم تا بیاد. چند دقیقه بعد دیدم نمیاد پاشدم برم بیرون دیدم داره میاد. منم الکی مثلا برام مهم نیست تا وسطای حیاط اومدم رسیدیم به هم دیگه گفت کجا میری؟ گفتم میرم بخوابم. گفت به من سیگار نمیدی؟ گفتم نه دیگه بزار فردا شب. گفت من الان میخوام. گفتم باشه بابا بیا بریم. رفتیم تو زیرزمین یه سیگار بهش دادم یکی ام برای خودم روشن کردم داشتیم میکشیدیم گفتم دست بزنم؟ دیدم خودش اومد عقب تر منم دستمو گذاشتم رو کونش یه خورده مالیدم بعد بهش گفتم یکم بچسبم به کونت؟ گفت زشته داداش روم نمیشه. گفتم جون داداش نه نگو دیگه. گفت باشه. بوسش کردم بعد از پشت چسبیدم بهش. یکم مالیدم بهش بعد شلوارمو دراوردم دوباره چسبیدم بهش. یخورده کردم از روی شلوار ولی راضی نبودم دوست داشتم شلوارشم در بیارم. دستمو انداختم دور کش شلوارش که بکشم پایین دستمو گرفت گفت نکن داداش. در گوشش با التماس میگفتم تورو خدا فقط همین یه بار انقدر التماسش کردم تا یواش یواش زور دستشو کم کرد و راضی شد که شلوارشو بکشم پایین. منم شلوارو شرتشو باهم کشیدم پایین چسبوندم به کونش. پیش خودم میگفتم امشب اگه بکنمش چی میشه. خلاصه داشتم میکردمش که گفت داداش من میترسم به خدا بیا بریم بالا. اومدم عقب تر یه تف کردم کف دستم زدم لای چاک کونش . گفت نکننن کشیدمش سمت خودم دوباره کیرمو گذاشتم لای کونش. بهش گفتم سیگار بدم دوباره؟ گفت بده فقط تو رو خدا زود باش . سیگارو دادم بهش. در گوشش گفتم بکنم تو؟ یهو رفت جلو برگشت گفت تو کجام؟ گفتم تو کونت. گفت خیلی بیشعور شدی به خدا داداش. گفتم باشه بابا بیا نمیکنم تو. دوباره کونشو داد سمتم منم گذاشتم لای کونش و هی رو سوراخ کونش فشار میدادم. ولی خودشو سفت میکرد میگفت نکن. انقدر این کارو کردم و فشار دادم انقدر التماسش کردم تا خودشو شل کرد منم یه فشار کوچیک دادم سرکیرم رفت تو کونش. یه اخ یواش گفت سرشو اورد عقب گفت خدا لعنتت کنه خیلی درد داره. گفتم توروخدا جون من صبر کن بزار بره تو جون مامان تورو خدا . گفت باشه زود باش. یکم فشار دادم اونم تحمل کرد تا نصف کیرم رفت تو. گفت بسه دیگه نکن دردم میاد. منم دیگه فشار ندادم. همونجوری یکم عقب جلو کردم اروم تا ابم داشت میومد. در گوشش گفتم بریزم تو کونت؟ گفت نه نه نریزی یه وقت. دوباره کلی التماسش کردم تا قبول کرد که بریزم تو کونش. منم ابمو ریختم تو کونش و زود رفتیم بیرون . ملیکا رفت دستشویی قشنگ صدای کونشو که داشت میگوزید و آبم از کونش میومد بیرون و تر تر میکرد. یه حس ترس خوشحالی و لذت باهم داشتم. بعد اون کارم شده بود راضی کردن ملیکا که بهم کون بده. یه شبای خیلی میزد بالا الکی صداش میکردم تو اتاق و با این که پدر و مادرم خونه بودن راضیش میکردم در اتاق رو می بستیم و پشت در کونش میزاشتم . دیگه کونش تقریبا گشاد شده بود. میبردمش پشت در شلوارشو یکم کشید پایین یکم دولا میشد منم یه تف میکردم کف دستم میکشیدم رو سوراخ کونش اخ که چقد حال میداد. کون خواهرتو یواشکی پشت در اتاق بکنی. یه وقتای درو قفل کردم می خوابوندمش رو زمین یه بالشتم میذاشتم زیر شکمش تا کونش بیاد بالا. بعد میخوابیدم روش میکردم تو کونش وقتی آبم میخواست بیاد تا آخر فشار میدادم تو کونش یدفه میریختم تو کونش. ولی نمیدونم چرا هر دفعه که ابمو میریزم تو کونش از کاری که کردم پشیمون میشم از خودم بدم میاد. ولی چند دقیقه بعد کونشو میبینم دوباره راست میکنم دلم میخواد بکنمش.

بچه ها این داستان که نوشتم براتون خیلی خلاصه بود. من به همین راحتی خواهرمو نمیکنم. کلی التماسش میکنم کلی خواهشو قسم میدم تا راضی میشه.

اونای که واقعا خواهرشونو کردن میدونن من چی میگم.

بچه ها هرکی که خواهرشو کرده تو کامنتا بهم بگه. هرکی که حس منو تجربه کرده .

خیلی دوست دارم با یکی که واقعا خواهرشو کرده حرف بزنم.

دوستون دارم خیلی زیاد. اگه خواهر دارین و میتونین بکنین. کون خواهر یه دنیای دیگه داره.

نوشته: حامد

خواهر
تابو
آنال

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها