داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

مامان دوستم قسمت اول


یکروز که مدرسه تعطیل شد با دوستم رفتیم در خونشون تا یه دی وی دی بده.یه چند دقیقه ای که ایسادم دم در دیدم گفت بیا تو منم رفتم بمن گفت یه دقیقه صبرکن تا پیداش کنم الان میارمش و رفت توی اتاق بعد مامانشو دیدم که چایی اورد.اندامه درشتی داشت با یه کون قلمبه و پستونهای درشت یه تاپ تنش بود با یه روسری یه شلوار تنگ هم پاش بود.بدجوری توی کفش بودم که یدفعه دوستم دی وی دی رو اورد و گفت بریم.گفتم کجا;;/;; گفت تا سر خیابون باهات میام خودمم میخوام برم جایی کار دارم.خلاصه اومدیم بیرون سر کوچه که رسیدیم دیدم همسایه روبرو ایشون رفت در خونه اونها و با کلید در رو باز کرد و رفت تو;;/;;.دوستم نفهمید و رفت منم دقیقه منتظر شدم بعد دیدم یارو نیومد بیرون فهمیدم خبری باید باشه.کوچه خلوت بود منم دل رو زدم به دریا و از لوله گاز کنار خونشون خودم رو به سر دیوار رسوندم و رفتم توی حیاط خونشون در ورودی نیمه باز بود آروم رفتم جلو یکمی که نزدیک شدم دیدم از توی اتاق صدای آخ خ خ و اووووووخ میاد;//;.رفتم از لای در اتاق نگاه کردم واااااایییییی یارو داشت پستوناشو لیس میزد جووووووون چه پستونایی داشت نسبت به سنش خیلی خوب مونده بود یه لحظه به یارو حسودیم شد.شروع کرد به خوردن بدنش یذره شکمشو لیس زد مامان دوستم خیلی حال میکرد چشماشو بسته بود و هی آه ه ه آه ه ه میکرد یارو شروع کرد به خوردن کوووووووسش که یذره پیر و چروکیده بود با یه دست کوسشو میمالید و لیس میزد و با دست دیگه پستوتاشو میمالید بعد بلند شد و کیرررررررش رو کرد توی دهن مامان دوستم واااااااااای که چه حرفه ای ساک میزد بعد از دقیقه یارو گفت بسه بعد رفت خوابید کنارش و از پشت کیرررررررشو گذاشت جلوی کووووووووسش بعد آروم فرو کرد توشششششش و با دستش سینه های اونو میمالید شروع کرد به تلمبه زدن مامان دوستم همش میگفت جوووون بکننننننن بکنننننن همش مال خودتهههههههه آه ه ه آرومتررررر اوووووووف اون یارو هم با خونسردی تمام فرو میکرد بعد از دقیقه یارو گفت قمبل کن که مامان دوستم گفت از کون نه دردم میگیره بعد نا مرد به زور برش گردوند مامان دوستم میگفت تو رو خداااااا توی کونم نکنننننن خواهش میکنم ولی کو گوش شنوا;;/;; خلاصه شروع کرد به مالیدن و لیس زدن کونش بعد دستش رو مالید به کوس خیس مامان دوستم و با آب کوسش کیرشو لیز کرد و یذره هم مالید به کونش بعد شروع کرد با یک انگشت فرو کرد توی کونش بعد از یمدت دو انگشتی و سه انگشتی میکرد تا جا باز کنه بیچاره ناله میکرد و میگفت گوه خوردم نکن ولی یارو میگفت میخوام برای اولین بار از کون جرررررررت بدم بعد نا مرد یدفعه تا دسته کرد توی کونش مامان دوستم چنان جیغی کشید که شیشه ها لرزید بیچاره دلم سوخت براش فکر کنم جدی جررررررر خورد داشت گریه میکرد یارو شروع کرد به تلمبه زدن و محکم مامان دوستم رو گرفته بود و داشت گوشش رو لیس میزد مامان دوستم هر کاری کرد در بره نتونست وقتی دید نمیتونه کاری کنه دیگه رام شد و دوباره حشر شد و شروع کرد به آخ خ خ واووووووخ کردن از صدای شالاپ شالاپ تلمبه زدن یارو من ارضا شدم مامان دوستم انقدر بلند داد میزد که از توی کوچه صداش قابل شنیدن بود یدفعه یارو حرکتاش رو سریعتر کرد بعد کیرشو دراورد و گذاشت لای پستوناش و شروع کرد به مالیدن بعد از چند لحظه کیرشو گذاشت توی کوس زن و همه آبشو ریخت اون تو یدفعه مامان دوستم بخودش اومد و گفت دیوونه چرا ریختی تو کووووووسم اگه حامله بشم چیییییییی;;/;; یارو گفت مثل اون دوتای دیگه میذاریم پرورشگاه و بعد شروع کردن به لب گرفتن و افتادن روی هم.من داشتم از خنده میمردم وقتی دیدم کارشون تموم شده سریع دویدم بیرون که دیدم دوستم داره میاد.دوستم تا منو دید سریع دوید سمت من و گفت اونجا چیکار میکردی آشغال;/;…ادامه دارد

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها