داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

ماساژی که به کون دادنم ختم شد

سلام من امیرم 23 سالمه با بدنی زنونه و سکسی که دارم دل هر کسی رو میبرم… امروز میخوام داستان آموزش ماساژ که رفتم و اما به جای آموزش چیز دیگه ای نصیبم شدو براتون تعریف کنم…
سه سال پیش بود داخل فضای مجازی با آقایی آشنا شدم که ماساژ میداد و قرار شد برای ماساژ به منزلش برم…
چیز زیادی ازش نمیدونستم فقط تلفنی صحبت کرده بودیم و در مورد مبلغ و انواع ماساژ صحبت کردیم…
وقتی رفتم دم خونشون داخل آپارتمان بود و در زدم… درو که باز کرد یه جوان خوش هیکل و ورزشکاری در و باز کرد و گفت بفرمایید
وقتی رفتم داخل منو راهنمایی کرد برم روی تخت دراز بکشم…
خودمو لخت کردم و با بدن سکسیم متوجه نگاهش میشدم که اینم محو بدنم شده
دراز کشیدم و شروع کرد به ماساژ دادن شونه و پا و…
منم داشتم از شدت حشریت میمردم و حتی گاهی خوردن کیرش به بدنم و حس میکردم که سیخ کرده برام…
با هر دستی که به بدنم میزد یه جوری میشدم و سوراخ کونم حسابی مور مورش میشد و کیر میخواست…
که بعد متوجه شدم دست به کونم داره میزنه و داره کونمو میماله منم به خنده گفتم مگه اونجا هم ماساژ میدید گفت آره چرا ندیم…
بیشتر از باقی بدنم تمرکزش رو کونم بود و حسابی کونمو می‌مالوند و از اونجا به بعدش دیگه نطقش باز شده بود و از بدنم تعریف می‌کرد و می‌گفت بدنم خوراک ماساژه و از این حرفا…
منم حسابی تشنه کیر شده بودم که گفت از روز شرت نمیشه خوب ماساژ بدم اگه اشکال نداره شرتت بکشم پایین نگران نباش نگاه نمی‌کنم…
منم که دیوونه شده بودم به هیچی اصلا فکر نمیکردم گفتم باشه…
اونم کشید پایین تر و شروع کرد به مالوندن کونم و می‌گفت عجب بدنی داری چقدر سفیدی تا بحال همچین بدنی ندیدم…
منم که حسابی خوشم اومده بود و از شدت شهوت و تشنه کیر بودن…
دیگه ناخودآگاه کونمو با ماساژ دادنش تکون میدادم که اون فکر کنم فهمیده بود که دوست دارم…
کم کم انگشتشو به سوراخ کونم میزد و دیوونم کرده رود…
از اینکه اعتراضی نمی کردم متوجه شده بود که دوس دارم زیر دستش باشم و باهام بازی کنه…
دیگه قشنگ متوجه کیرش شده بودم که زده بود به بدنم…
ولی بازم به خودش اجازه نمی‌داد که حرکت دیگه ای روم بزنه
تا اینکه دیگه داشتم دیوونه میشدم و خودم از روی شلوارش کیرش گرفتم و که اوووف چه کیری هم بود لامصب…
از اونجا دیگه خودش گفت دوست داری مثل اینکه منم هیچی نگفتم و اونم انگشتشو می‌کرد تو کونم و عقب جلو می‌کرد… منم کیرشو میمالوندم…
اومد جلوم شلوارش کشید پایین و کیرشو داد دستم و گفت بیا حالا قشنگ باهاش بازی کن…
منم که دیگه خجالتم ریخته بود مثل دیوونه های کیر ندیده کیرش کردم تو دهنم و حسابی براش ساک میزدم…
با ماساژی که داده بود و کونی که ازم مالونده بود خیلی دیوونه کیرم کرده بود…
تا ته کیرشو میکردم تو دهنم و اونم انگشتش تو کونم بود
بعدش درازم کرد و اومد کیر کلفت سفیدشو گذاشت دم سوراخم و خودم کیرشو گرفتم فشارش دادم تو کونم…
اااای عجب کیری بود لامصب… صدای ناله هام دراومده بود که گاهی جلوی دهنمو می‌گرفت و تو کونم تلمبه میزد…
سینه هام میمالوند و ازم لب می‌گرفت میگفت تو جنده خودم باید بشی…
کون من اونو دیوونه کرده بود… تا اینکه بعد از اینکه حسابی کونمو کرد آبش اومد و خالی کرد تو کونم…
اصلا نای اینکه بلند بشم نداشتم… خیلی خوب منو کرده بود و حسابی لذت برده بودم…
بعدشم بلند شدم که برم اما نمی ذاشت و می‌گفت باید قول بدی که دوباره بیای و زن خودم بشی… منم قبول کردم
حسابی کیرش مزه داده بود به کونم…
امیدوارم خوشتون اومده باشه

نوشته: Mandy.muse770

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها