داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

ماجرای استخر و پسر ناز

سلام اسم من نیماست و عاشق پسرم .هر جا پسر خوشگل میدیدم از هوش میرفتم تا اینکه یه روز با دوستم رفته بودیم استخر که یهو من چشم افتاد به یه پسر وای وای …یه پسر 15 16 ساله قد متوسط معمولی نه چاق نه لاغر با بدنی سفید از بغل که راه میرفت کونش خیلی برجستع بود و بزرگ چند نفری هم طعمش کرده بودن ولی من دیوونش شدم سعی کردم گمش نکنم چون استخر خیلی شلوغ بود.چند دیقه بعد رفت سرسره بره زود پشت سرش رفتم و تو صف اروم بدنم رو هی میمالیدم بهش خیلی ناز بود تا اینکه کم کم وقت استخر تموم شد تا جایی که من دیدم تنها بود و کسی باهاش نبود نمیدونم چرا تنهایی اومده بود .
خلاصه درومدیم و رفتیم دوش بگیریم منکه تعقیبش کرده بودم دوش بغلیش وایسادم و گفتم شامپو مخوای بزنی گفت نه مرسی گفتم بابا مال اینجا ریکا هست بیا بزن و گرفت و گفت ممنون اقا .ضربانم رو 200 بود که رفت لباس بپوشه منم پشت سرش زود حاضر شدم اونم حاضر شد و داشت جوراباشو میپوشید که گوشیش زنگ زد و گفت تا نیم ساعت میاد وقتی درومد منم پشتش درومدم گفتم منم میرما به اون ادرس که میری بیا برسونمت گفت نه میرم گفتم بیا بابا تعارف نکن منم مسیرم اونجاست مشکلی نیست واسم سرما میخوری سرده اونم اومد و سوار شد .تو راه بحث باز کردم گفتم چن سالته گفت 16 سالمه کلاس دوم دبیرستانم گفتم چرا تنها میای استخر گفت دوس دارم با کسی حال نمیده از بیشتر دوستام بدم میاد گفتم چرا گفت بیخیال واست زحمت شدا…من فهمیدم که دوستاشم بهش نظر داشتن .من که نمخواستم وقتو موقعیت رو از دست بدم گفتم یه چیزی میگم میشه نه نگی گفت چی ؟ گفتم من تو استخر دیدمت عاشقت شدم میخوام مال من بشی تورو خدا نه نگو …سرشو انداخت پایین و گفت میدونستم .گفتم خوب مگه من چمه در ثانی اگه مال من بشی نمیزارم کسی اذیتت کنه .گفت ازم چی مخوای گفتم مخوای دوست بشیم مال هم بشیم؟گفت من موقعیتشو ندارم در ثانی تو بزرگنری تابلو میشه خانوادم میفهمن گفتم حالا ازم خوشت میاد یا نه ؟گفت اییییی…گفتم بگو دیگه …گفت اره خوشکل بودی تو استخر دید میزدم گفتم پس توام پسر دوس داری ؟گفت اره ولی چون قیافم خوشگله و کونم گرد و بزرگ البته گفت مادرزادیه و کون نداده .همه میخوان اذیتم کنن وگرنه من خودم کیر دارم .من که دلم به حالش سوخت گفتم مخوای من بهت بدم که زدیم زیر خنده .بعدش گفتم داریم میرسیم میشه قبل رفتن یکم حال کنیم گفت اینجا؟تو ماشین؟چکار مثلا.گفتم ساک بزن واسم گفت اخه خطرناکه گفتم نه بابا نترس 2 دیقه میکشه دیگه .گفت باشه کیرت بی مو هست؟گفتم اره ولی بزرگه ها گفت پس خوبه اروم زدم کنار .شلوارم تا نصفه دراوردم .و اروم حرکت کردم اونم خوابید و شروع کر به ساک زدن منم یه دستمو گذاشتم رو کونش و محکح میزدم روش کیرم مخورد و صدا میداد تا ته میرفت و اووق میزد کم کم ابم میومد گفتم داره ابم میادااااا گفت بریز تو دهنم ابم داشت میریخت گفتم تند تند بزن داره میاد و پاشیددد و همشو خورد…و بعد یکم لب رفتیم و شمارمو گرفت و رفت.البته بعدش کلی سکس داشتیم که بعدا مینویسم

نوشته: نیما کیر کلفته

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها