داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

لاو

آروم آروم دست میکشیدم روی تنش پوستش مثل گل لطیف بود از استخوان ترقوه تا بالای سینه اش بعد از وسط سینه اش رد کردم و آروم رفتم سمت نافش تنش رو از تخت بلند رد و دوباره کوبید به تخت و آه کشید ، همیشه همینه و همیشه من غرق لذت میشم دور نافش رو با انگشتام فتح کردم و دوباره کمر به تخت کوبید و آه کشید
حالا وقتش بود دستم رو بردم پایین روی رون راستش تنش زیر دستم بیتابی می‌کرد حالا رون چپ ،نفسش به شماره افتاده ، و حالا وقتشه انگشت شست و اشاره نشست روی کس خوشگلش __آههههه
_جوننن آه بکش برام
آههه آههههه
با اون یکی دستم چشم‌بندش رو برمیدارم نگاهش روی چشمای خمارش میشینه به زور چشماش بازه
الان ۳ ساله که با همیم و ۳ ساله که هربار با صدایی آه کشیدنش من غرق لذت میشم
پرهام
جونم
توروخدا
تو رو خدا چی عشقم
پرهام دارم جون میدم
برای چی عشقم
دستمو باز کن
میخوای چیکار کنی
دستام محتاج کیرته بازم کن تو رو خدا
آهههه جونم خوشگلم دستاتم باز میکنم عشقم ولی به وقتش
پرهام دارم دیوونه میشم بسه
انگشتمو میکنم تو کسش و صدای ناله اش بلند میشه
اااااهههههه
تنش دوباره مهمون ضربه ی تخت میشه ، هربار که اینطوری سکس داریم انقدر خودش رو میکوبه به تخت که بعدش از خستگی بیهوش میشه ولی هر بار میگه لذت این نیاز براش دیوانه کننده ست
جوووون تو فقط ناله کن برام عشقم
پر… هام… تو رو … خدا …بس … بسه … دارم میمیرم
حالا سه تا انگشتم تو کس قشنگه کسش جا باز کرده دیگه وقتشه کیرم بره مهمونی دستمو درمیارم
نه نه ولش نکن … نه
روی پاهاش میشینم زبونمو روی گوشش میکشم … چشماش از شدت شهوت باز نمیشه
ولش نمیکنم عشقم
کیرمو تنظیم میکنم و همزمان با وارد کردنش به این بهشت پر از عسل دستاشم باز میکنم و درنهایت کامل تویی کسش فرو میکنم ، سوزش پوست کمر بهم میگه دوباره از شدت شهوت پشتم رو چنگ زده
تلمبه هام اول آروم و بعد تند میشه
دیگه زیرم داره داد میزنه و بعد میلرزه ، طولانی و پشت سر هم ، منم خودمو تویی این بهشت شیرین خالی میکنم و آروم روی تن داغش میخوابم عاشق اینه که بعد از سکس زیر تنم باشه ، کنار گوشش رو میبوسم خمار نگام میکنه
مرسی پرهام
دوست دارم عشقم

نوشته: شوکران

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها