داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

لاس زدن با خواهر زنم فرشته

من امیر هستم ۳۰ ساله قدم ۱۹۰ و هیکلم ورزشی و سایز کیرم ۱۸ سانت ، خواهر زنم فرشته ۱۹ ساله قد ۱۷۵ و سایز سینه ۶۵ .چند روزی بود که خواهر زنم فرشته اومده بود خانه ما که هم برای کنکور درس بخونه و هم مواظب پسرم باشه چون در مهد کودک گریه می کرد و ناآرام بود و خانمم دو تایم مشغول کار بود یک تایم کار میکرد و یک تایم دانشگاه بود من هم یک تایم سرکار بودم و بعضی وقتها اضافه سرکار می ایستادم. یک بار که کاری نداشتم و خانمم دانشگاه بود ساعت ۲ بعد از ظهر اومدم خونه دیدم که پسرم در اتاق خوابش خوابه و در حمام که درش به سمت پذیرایی باز میشه خواهر خانومم در حال حمام کردن است از جا کلیدی نگاه کردم دیدم که لخت لخت در حال حمام کردن است . سریع رفتم قرص ویاگرا در کمدم داشتم خوردم و دوربین گوشیم را باز کردم در حالی که نور فلش را خاموش کردم و صندلی گذاشتم زیر پام و از شیشه بالای درب حمام شروع کردم به فیلمبرداری از حمام کردن فرشته ۲۰ دقیقه فقط مشغول زدن موههای پاهاش و زیر بغل و کصش بود که از همه اش فیلم گرفتم . بعد از اینکه زدن موی کصش تمام شد روی چهارپایه نشست و شروع کرد به ور رفتن با یکدست با سینه هاش و مالیدن کصش با دست دیگرش ده دقیقه ای با خودش ور رفت و آخرش به خودش پیچید و لرزید و دوباره رفت زیر دوش . همان لحظه بخاطر خوردن ویاگرا کیرم کاملا شق شده بود موبایل را خاموش کردم و لخت مادر زاد شدم و آرام درب حمام را باز کردم و در را بستم پشتش به من بود صدای آب زیاد بود و ورود من به حمام را متوجه نشد با کیر شق شده از پشت سفت گرفتمش و بهش چسبیدم و سینه هاشو با دو تا دستم گرفتم جیغ کشید در حالیکه سفت گرفته بودم بهش گفتم فرشته جون اگر حرکت نکنی هیچ آسیبی بهت نمیرسانم ولی اگر تقلا کنی پرده ات را پاره میکنم و بالاتر از سیاهی رنگی نیست . با گریه بهم گفت میخواهی چکار کنی چرا اومدی توی حمام بهش گفتم که من عاشق کوس و سینه هاتم اگر بگذاری هر دو جا را بخورم و بمکم کاری باهات ندارم گفت آخه آجیم ممکنه بیاد بهش گفتم آبجیت تا ساعت ۶ کلاس داره و تا اون موقع چند ساعت فرصت داریم مرتب که باهاش حرف میزدم کیر کلفت شق شده ام پشتش بود و نوک سینه هاشو میمالوندم راهی جز قبول کردن نداشت کف حمام درازش کردم و شروع کردم به لیسیدن سینه هاش طوری که سینه هاش قرمز شده بود رفتم سراغ کسش و شروع کردم به لیسیدن کوصش از خود بیخود شد و گفت آخیش بخور تا آبم بیاد آنقدر کوسش را لیسیدم که به خودش لرزید و تمام آبش اومد توی دهانم و همشو خوردم بی حس شده بود بهش گفتم برای منم جلق بزن و یادش دادم چکار کنه و شروع کرد به جلق زدن بعد از ربع ساعت در حالی که سینه هاش توی دهنم بود و اون برام جلق میزد آبم پاشید روی دستش و منم میک زدن پستانش را قوی تر کردم و آخرش بی حال افتادم کف حمام . خودم را شستم . دوباره کیرم راست شد و رفتم درب کوصش شروع کردم به مالاندن کیرم به کوسش ، احساس کردم که این براش باحال تر بود ریع ساعتی کیرم را به کوسش مالاندم و همزمان سینه هاشو میخوردم که همزمان آبم ریخت روی کصش و اونم چشمهاش سفید شد و شروع کرد به لرزیدن و بی حسی کامل بزور بلند شدیم و با هم دوش گرفتیم و بیرون زدیم و من بعد از آن رفتم توی اتاق خواب پسرم خوابیدم و اونم رفت توی اتاقش و شروع کرد به درس خواندن فرداش پدر خانمم اومد به دنبال خواهر زنم فرشته و از اون موقع دیگه توی خلوت و تنهایی دیگه حرفش را نمی زنیم.

نوشته: امیر

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها