داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

عقد در زندان قزل حصار

موضوعی را می‌خواهم بگم مثل روز روشن است اگر به روزنامه های سال ۸۳ رجوع کنید متوجه خواهید شد من با یک خانم همسن خودم ۲۸ ساله آشنا شدم که به یکباره قطع کرد نگو این خبرنگار روزنامه بوده به من برخورد تصمیم بدی گرفتم که هست نیست این دختر ۲۸ ساله را در بیارم با کمی تعقیب مراقبت تمام زین زبر جدش را از محل کار حتی بیمه ثبت احوال استخراج کردم حتئ شماره تلفن خود همسایگانش را بدست آوردم اگر مثل آدم میگفت من شرایط شما را ندارم مرض نداشتم به من توهین کرد منهم بدون اینکه مرا بشناسد چنان ضربه روحی روانی بهش زدم بعدها متوجه شدم که خواست خودش را بازخرید کند رفت شکایت کرد تا مرا دستگیر کنند ۴سال طول کشید که آبرویش همه جا رفته بود ولی برای من زیبا بغل پرکن بود روزیکه بازداشت شدم باور نمی‌کرد مرا بجرم مزاحمت تهدید فرستادن زندان به این نتیجه رسیده بودند ۵ماه دیگر آزاد میشوم یکروز مرا به مدد کاری مرکزی خواستند رفتم داخل اول فکر کردم کارمندان کارم دارن درب را باز کردم با پدر مادر دختر روبرو شدم که کمی سنگین رفتا ر کردند مادرش گفت اگر میخواهی آزاد شوی باید دخترم را بگیری زنجانی هم بودند منهم برای دخترشان میمردم من قبول کردم گفتند هفته دیگر با خود دختر می‌آیند که دوروز دیگه با نامه دادیا ر آمدند مرا با دختر در دفتر تنها گذاشتند دختر گفت اول عقد دوم حق طلاق اگر در طول زندگی مشکلی پیش آمد حضانت فرزند با من همه را قبول کردم بعداظهر یک روحانی آوردند صیغه عقد جاری شد رفتند پرونده را بستند با خانواده خودم هم کمی سرد شده بودم البته خرج خوراکشان با من بود من آزاد شدم رفتم منزل خودم لباس مرتب پوشیدم با دسته گل شیرینی رفتم محله سمت دوراهی قرآن منزل دختر خانم منتظر ماندم تا آمد چای خورد بودم ولی وقتی آمد سرد برخورد کرد پدر مادر رفتند طبقه بالا یک دختر کوچک که برادر زاده بود پیش ما ماند رفتم پیشش نشستم گفتم اگر قرار این بود عقد در زندان برای چه بوده که پاسخ نداد گفتم قانونی همسرم هستی دستش را گرفتم بردمش اطاق خواب خودش راحت پا نمی‌داد با اصرار خوابید منهم کشیدم داخل بغلم چنان با حرف ولع از فرق رش میخورم تا انگشت پاهایش دیدم کمی یخش باز شده لباسش را بردم بالا که دربیارم مقاومت می‌کرد حالا اون توله سگ رفته گفته بود رفتند اطاق خواب ولی نیامدند لباسش را از بالا بیرون کشیدم فقط سوتین ماند با کشیدن پتو روی سرم شلوار شورت و مال خودم را درآوردم پاهایش را انداختم روی رونم چنان تحریک کردم که سرخ شد چنان زیر چانه اش را مک زدم جرآت نمی‌کرد مونه را کنار بزند چون کبود شده بود کوس را گرفتن دهنم با زبان نیش میزدم او سرم را فشار میداد گفتم هروقت نتوانستی نگه داری بگو جا بزنم که مرا کشید روبروی صورتش چون دیواره واژن خیس نرم شده بود با فشار تا ته رفت به اندازه خون دماغ بیرون زد هرچه داخل بدن هردو بود در بدن هم تخلیه شد بدون خوردن شام هردو در اتاق خواب در بغل هم خوابیدیم صبح خجالت می‌کشید بیرون بیاد اول خودم حمام رفتم بعدش گفتم میرم نان بگیرم تا آمدم دیدم داخل حمام است دستش را گرفتم او را سر سفره نشاندم کسی هم حرفی نتوانست بزند اگر هم رضایت نمی‌داد حداقل ۶ ماه دیگر بیرون می‌آمدم همان آش همان کاسه پس بهتر است کسیکه دختر زنی که تعهد ندارد خواهان دارد بده بره وگرنه میشه داستان دوستان حالا زنم شده بازنشست هم هردو شدیم از خبرنگاران متوسط روزنامه قدیمی کشور هم بود منهم بازنشسته یک سازمان هستم ولی همسن هستیم نه کوچک بزرگ که برای هم چندش آور شویم یاد بگیرید

نوشته: شوهر خبرنگار فاطمه

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها