داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

عاشق کیرم

سلام به همه به گرمای کیرتون داستان گی هست میخوای نخون خدمت دوستان عرض کنم که ماسا هستم و تو داستان قبلی اشتباها مهسا تایپ شد معذرت . به همه کسایی که انتقاد کردن احترام میزارم و حق میدم بهشون ولی ذاتا بنده عاشق سکسم . بریم سر داستان تو هورنت داشتم میچرخیدم که یکی پیام داد که بکنم منم جواب دادم و ارتباط برقرار شد و ازش درخواست عکس کیر کردم که یهو شوکه شدم کیر نبود گرز رستم طوری که کونم نبضی شد حشر وجودمو گرفت و ادرس تل دادم اینم بگم من با یه دوست بچگیم هنوز سکس میکنم و داستان بر میگرده به بیستم دی یعنی چند روز قبل قرار بود اونم بیاد و برنامه جور بود به اینم که اسم رضاست پیام دادم که برنامه اینه پایه ای گفت آره دل تو دلم نبود رفتم واسه شیو و رسیدگی . روز موعود فرا رسید خودمو تخلیه کردم و دوستم اومد دنبالم و رفتیم رضا رو هم سوار کردیم رفتم عقب پیشش نشستم که روح گفت(روح الله) کجا گفتم پشت عرق بخوریم راحت تره بعد اشنایی و پیک تو راه ویلا دستمو گذاشتم رو کیرش و ور میرفتم که روح گفت بخور براش و منم منتظر فرصت رفتم پایین درش اوردم شروع کردم خوردن که شیره سفید رنگ شهوتش میومد عاشق خوردن اونم شورلبه کمی ولی با حاله . کم کم رسیدیم ویلا من که داشتم میترکیدم روح که از دیدن ما کیرش راست بود رضا هم که با اون کیرش چیها نکردم خخخ رسیدیم بدون معطلی لخت شدم و شروع به لب بازی و لخت کردنش شدم و روح از پشت منو میخورد و کیرش لای کونم بود و کیر رضا هم تو دستم و لباشو میخوردم اونم منو و گردنمو میخورد که پیشنهاد 69دادن و رضا خوابید من برعکس روش کیرضا رو میخوردم و روح و رضا با کونم ور میرفتن روح همیشه سوراخمو میلیسید شروع کرد لیسیدن که دیگه نا نداشتم حرف بزنم چشام از شهوت سفید شده بود خلاصه که گفتم بسه بزار بشینم روش رضا دراز کش بود بر عکس شدم و اروم نوک کیرشو به سوراخم میمالیدم که روح اومد کیرشو گذاشت دهنم اوووف اروم اروم کیر رضا رو تو خودم فرو میکردم هی بالا و پایین یه سانت یه سانت میکردم تو کونم تا از بند بند کیرش لذت ببرم روح هم تو دهنم تلمبه میزد اونقدر رفتم که گرمای شکمشو حس کردم و کیرش تا ته تو کونم بود همونجور نشستم و شروع به خوردن خایه های روح کردم و کیر رضا رو تو کونم عقب جلو میکردم تموم دیواره های کونم رو پر کرده بود حس خوبی بود بعد چن دقیقه درش اوردم روح رفت از پشت گذاشت تو کونم و تلمبه میزد منم شروع کردم خوردن گردن و سینه رضا خواستم لب بگیرم گفت بدم میاد . بعدش روح و رضا تلاش کردن که دوتایی بزارن توش که هرچی تلاش کردن نشد داشتم جر میخوردم بیخیال شدن و رضا گفت داگی شو من داگی شدم رفت پشتمو شروع کرد تلمبه زدن شونه هامو گرفته بود و محکم میزد درد همراه لذت بود روح هم گذاشت تو دهنم و چشمام بسته بود که روح گفت ابم داره میاد گفتم بریز دهنم و شروع کرد تلمبه تند تر و کیر از عقب و جلو بود که پاره ام میکرد یهو روح سرمو گرفت فشار داد کیرش بیشتر رفت دهنم و کیرش عین نبض میزد همه ابشو با لذت خوردم رضا هم تند تند میکرد و کیر روح تو دهنم خوابید کشید بیرون اوووف اون چکه ها رو هم لیسیدم خوردم به رضا گفتم سر پا بکن که دستمو دادم به دیوار و کونمو قنبل کردم رضا گذاشت تو غرق لذت شدم به رضا گفتم ابت داره میاد بگو .روح کنارم بود با دستاش با کیرم ور میرفت که رضا گفت داره میاد به روح گفتم برام جق بزن اونم شروع کرد زدن رضا محکم منو گرفت و فشار داد پرش اب تو کونمو حس میکردم روح هم تند ترش کرد کیر رضا تو کونم داشت شل میشد که آب منم اومد رضا کیر خوابیدشو کشید بیرون دستمال گذاشت جاش منم رفتم خودمو تمیز کردم و رفتیم واسه کامل کردن عرق خوری و برگشتیم . کیر منتقدین هم به کونم . عاشق کیرم هرچی میخوای هم بگو . تا عشق حال دیگه خداحافظ

نوشته: ماساژ

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها