داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

صف موج های آبی (۳)

…قسمت قبل

سلام بچه ها من امیرم با داستان صف موج های آبی که براتون گفتم الان قسمت سومش میخام براتون بگم…
خلاصه من حموم بودم که محمدم اومد و گفت اگه میشه منم بیام که منم از خدا خواسته گفته آره بیا…
دل تو دلم نبود سکس واقعی بچشم…
نمیدونید کونم چه احساسی داشت لامصب میدونست که قرار گاییده بشه و بالاخره کیر واقعی و ببینه…
زیر دوش بودم محمدم اومد داخل و لخت لخت بود…
اوووف کیر سفید خوشگلش منو دیونه کرده بود… دوست داشتم هر چی زودتر بشینم روش…
اومد زیر دوش و از پشت بقلم کرد
اوووف کیرش که سیخم شده بود خورد به کونم… اووووف ی احساسی بهم دست داد که تا حالا تجربش نکرده بودم…
از ته دلم گرماشو حس کرده بودم و ناخداگاه گفتم اووویی.
که محمد خندش گرفت و می‌گفت نترس بابا…
با شامپو منو می‌شست و میمالوند زیر دوش ازم لب می‌گرفت و می‌گفت تو بهترین دختری هستی که دیدم…
دست به کونم میزد و می‌گفت عجب کونی داری لامصب
منم از تعریف کردناش و اینکه کیرش کرده بود لای کونم داشتم میمردم از شهوت…
اوووم دل تو دلم نبود، دست زدم به کیرش و شروع کردم به مالیدن…
گفت حالا دوس داری امتحانش کنی…
منم جلوش زانو زدمو و کیر کلفت و خوشگلشو شروع کردم به خوردن…
همچین میخوردم که انگار بار چندممه
سر تا پای کیرش لیس میزدم از شهوت
تخماش مث آب نبات مک میزدم… اوووم کیرش میکردم تا ته تو دهنم که دستم گرفت و گفت بیا بریم روی تخت اونجا بهتر میتونم بازت کنم
منو برد روی تخت و دراز کرد یک کرمی هم آورد و شروع کرد به مالوندن به کونم
دیگ داشتم از حال میرفتم… دوس داشتم هر چی زودتر برم زیرش

با انگشت منو می‌کرد و کمکم داشت دردم می‌گرفت… انگشتشو تو کونم عقب جلو می‌کرد…
بعدش با دوتا انگشت کرد تو کونم. کمی درد داشت ولی دوس داشتم…
چون قبلا هم با خیار کونم باز کرده بودم…
دیگ طاقت نداشتم منم از این طرف کیرش دست میزدم…
اومد روم دراز کشید و منم به شکم خوابیده بودم کیرش کرد لای کونم… گفت حالا میخام کیر کلفتم بکنم تو کون خوشکلت.
سرش و که کرد از درد یک آییی کشیدم و مکث کرد گفت نگران نباش و نمیزارم درد بکشی…
با مکثی آروم آروم کیرش تو کونم عقب جلو می‌کرد… وااای از حال نمیدونستم چیکار کنم دیگ هیچی حالیم نبود…
کم کم کیرشو تا ته تو کونم کرده بود و در حال گاییدنم بود…
صدای ناله هام کل اتاق فرا گرفته بود تو جایی که جلو دهنم می‌گرفت… ولی من از شدت درد و لذت اصلا هیجی متوجه نمیشدم و همینجوری ناله میکردم…
تا اینکه بعد از چند دقه که حسابی منو جر داده بود گفت آبم داره میاد… از روم بلند شد و کیرشو گرفت جلو صورتم آبش ریخت رو صورت کل صورتم و سینه ها پر آبش شده بود…
وااای چه کونی ازم کرد… حسابی بهم خوش گذشته بود…
همش احساس می‌کردم کیرش تو کونمه…
آبش و از شدت شهوت و لذت با انگشت میکردم تو دهنم و میخوردم…
که بعدش دستمو گرفت و برد دوباره زیر دوش…
نای راه رفتن نداشتم…
از کون دادنم حسابی لذت برده بودم…
زیر دوش کامل منو شست و اومدیم بیرون… گفت کمی استراحت کنم تا غذا بیاره بخوریم…
بعد از دوش همونجا رو تخت خابم برد…
بازم ادامش و اگه دوست داشته باشین میگم براتون…
الانکه یادم میاد بازم خسته میشم از احساسی که اولین کون دادنم داشت… و حسابی حال کرده بودم…
تو خوابم خواب کیرش دیدم…
ممنون تا انتها با من بودید…
نظرتون برام بگید. تا ادامش هم بنویسم

نوشته: امیر ترنس

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها