داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

شیطون بلا 5

همچنان موش و گربه بازیهای من ادامه داشت . دلم می خواست بازم اذیتش می کردم . می خواستم به سرش شن بپاشم ولی به یاد یه چیزی افتاده بودم که خودم خنده ام گرفت و دست نگه داشتم تا اگه منصرف شدم بعدا این کارو بکنم . چه حالی داره وقتی بدونی یه پسر مث موم توی دستته و هر غلطی هم که ازش بخوای انجام میده . جونشو به لب رسونده بودم . -کجایی شراره . شر نشو واسه ما .. -من اینجام بیا منو بگیر اگه منو گرفتی اون وقت هر کاری که دلت خواست باهام بکن . البته اگه جراتشوداشتی . مرد بودی . -صبر کن نشونت میدم . تو که همش در میری -عرضه داری بیا منو بگیر . یه بچه بازی حسابی به راه انداخته بودم داشتم حال می کردم . خنده دار اینجا بود که همین جور که داشت دنبالم می گشت این زیلوی لول کرده هم به دستش بود  که می خواست پهنش کنه و منو رو اون بگاد .. پسر اول باید شکستت بدم بعد شاید دلم برات سوخت . به من میگن  شری فوتبالیست ..  کاراته باز ..کشتی گیر .. تکواندو کار.. همه کاره بیکاره . باید یه  حالی ازش می گرفتم که دیگه موهاشو این جوری نکاره .. اووووووفففففف آدم بهتری نبود امشبه رو بیاد اینجا ;/; این همه آدم درست حسابی رو توی تهرون بهش کون ندادم این همه بچه خوشگل کوچه مون .. حیف یکی از اونایی که یه علاقه خاصی بهش داشتم کونی از آب در اومد . از بچه پسرای کون خیلی بدم میاد . آخه مردی گفتن زنی گفتن .. پشت یه تپه شنی نشسته بودم . این یه تیکه رو باید ضربتی کار می کردم . اگه یه جایی بود وای می ایستادم خیلی بهتر بود ولی با اعتماد به نفسی که به خودم داشتم این یه چشمه رو می دونستم موفقم . صدای پاش روی شن خیلی آروم میومد . پاشوتا دیدم تا بخواد منو ببینه پامو گذاشتم جلو پاش . سرعت نداشت و با مخ نیفتاد منم به زحمت پاشدم و در رفتم یه لحظه زمین خوردم و اون خودشو انداخت رو من . -کجا در میری شری مال خودمی .. همین جا تا دسته خشک خشک فرو می کنم توی کونت . می تونستم بزنمش ولی فعلا با زور زیادی که به من وارد کرده بود می ترسیدم که کم بیارم . منتظر بودم یه لحظه شل کنه .. زیلو رو انداخت پایین واسه این که دستاشو از کار نندازه منو نگه داشته باشه با پا می خواست زیر انداز حصیری رو پهن کنه . چه خوش سلیقه یه بالش نرم هم آورده بود که موقع کون دادن گردنم درد نگیره همه اینا تجربه می خواست ولی خب این مقدمه چینی ها همچین همچین فنی هم نیست . نمی دونستم باهاش چیکار کنم . می تونستم بزنمش .. ولی بازم باید تسلیمش می شدم . تصمیم گرفتم در حین عملیات بهش درسی بدم که تا عمر داره از یادش نره . دوست نداشتم تنم شنی بشه . نسیم ملایمی که به نظر میومد از سمت دریا داره میاد و بوی  نم ملایم و خنکی خاص و آرامش شب و ستارگانی که در زیر سقف آسمان آروم گرفته بودند هوسمو خیلی زیاد کرده بود . هیجان زیادی داشتم . واسه اولین بار می خواستم که یه سکس عمقی داشته باشم . اونم با کیر یه بچه سوسول کیری . بازم خوب بود که در تاریکی موهای سرشو نمی دیدم .  وقتی داشت شلوارمو می کشید پایین منم دیگه صدام در نیومد . دستاشو گذاشته بود رو کون من . دستاشواز زیر رسوند به سینه هام . طوری که نبینه با لبام بالشو گاز می گرفتم خیلی خوشم میومد دلم می خواست یا با سینه هام ور بره یا یا کسم حال کنه . اونو بخوره. باهاش ور بره .. برای چند لحظه ای دست از کار کشیده بود . واسه این که پر رو نشه چیزی نمی گفتم . ولی بعدش فهمیدم که شلوار و شورتشو در آورده . آخه کیرشو به کون من می مالید . خیلی هم فشار می داد -کثافت چیکار داری می کنی . جر خوردم -منم می خوام جرت بدم .  حالا  تمام تنم غرق در هوس بود و سست سست بودم . با این حال هر چی بد و بیراه بود نثار این پسره کردم . -تو الان حق حرف زدن نداری . به اندازه کافی حالمو گرفتی . فعلا که زیر کیر منی . جنده .. همچین بکنمت که از دهنت در آد . -جنده ننه اته . آبجیته . من اولین باریه که می خوام کون بدم و دوست ندارم این جوری کون بدم . فهمیدی جوجه تیغی ;/; .. از رو نرفت و کیرشو محکم تر بهم فشار داد . تازه موهای سرمو هم کشید . اینجا بود که دیگه یه دور برگشتم تا بخواد بفهمه چی شده پنجه هامو دور گردنش حلقه زده یه لگد به شکمش زدم طوری که نفسش بند اومد .. -خفه ات می کنم عوضی . هرکی با من بپیچه یعنی همین .. زبونش از حلقش در اومده بود . تا اونجایی که حس کردم خفه نمیشه نگهش داشتم و بعد ولش کردم . همین قدر وقت کرده بود که سرفه کنه .  شورت و شلوارمو که تا نیمه از پام بیرون کشیده بودم در آورده گفتم پسر حالت که جا اومد می تونی کس لیسی کنی …. ادامه دارد … نویسنده … ایرانی

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها