داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

شیدای شی میل 57

من و فروغ یه نیم نگاهی هم به اون  سه نفر داشتیم که ببینیم چیکار می کنن . -میگم فروغ جون اگه من توی کست نمی کردم فری خیلی دلش می خواست که من فرو کنم توی کونش .. -بسشه . دیگه این قدر پرروش نکن . به اندازه کافی دیگه بهش کیر زدی و کیر هوتن رو هم نوش جون کرده . پررو میشه . ما هم آدمیم دیگه .. هم از کون داره کیف می کنه هم از کیر . دیگه حالا  هم داره می کنه توی کون لاله .. شیدا تو کارت رو یکن .. این کیرت چقدر شل شده .. -یه خورده تحمل کن الان کمرشو نگه می داره . با یه خورده بازی بازی کردن با کست که سفت تر شد اونو می فرستم که بره توی کست . همین کاررو هم کردم . وقتی کیرم در همون حالت شل و ولی رفت توی کس فروغ با چند تا حرکت توی کس و احساس لذت کردن تونستم سفت ترش کنم . دوست نداشتم که فروغ جون حالش گرفته شه . می خواستم کاملا لذت ببره . اون طرف مراقب بودم لاله ای که ماهها عاشق هوتن بود چه جوری خودشو در اختیار اون می ذاره . حالا جفت کیر اون دو تا پسر توی کون و کس لاله رفته بود . لاله از این که کسشو در اختیار هوتن گذاشته لذت می برد . چون به خوبی خیسی کس اونو روی کیر هوتن می دیدم ولی صداش در نمیومد . فری هم که از این حالت دو به یک بی اندازه به وجد اومده بود کیرشو خیلی آروم فرو می کرد توی کون لاله و اونو بیرون می کشید . چون دوستم ازش خواسته بود که با اون رفتار نرمی داشته باشه -شیدا عزیزم حواست کجاست . فکرت باشه به این طرف ..وقتشه که من و تو لذت ببریم و حال کنیم . کردن کس هم واسه خودش یه صفایی داشت . لاله و فروغ تا حالا دو تا کسی بودن که من کرده بودم . لاله می گفت که خیلی از هم کلاسی هامون راه کسشون بازه ولی از این که بخوای با اونا طرف شی کار خطر ناکیه ممکنه واست دردسر درست شه . راست هم می گفت . حالا من با همین دو تا باید یه جورایی سر می کردم تا ببینم شرایطم چی میشه . اینم از سر نوشت من دیگه . باید با هاش کنار میومدم و می ساختم . سینه های آبدار و کمی شل وول فروغو  گرفتم تو دستام . خیلی خوشش میومد .. آروم آروم رفتم پایین تر دستمو گذاشتم روی کسش .. -اوووووووخخخخخخخ شیدا .. کسسسسسم کاش کیرت خیلی دراز تر  بود .و از دهنم در میومد . تند تر بزن .. بکن منو .. یه لحظه نگام افتاد به سمت چپ . جایی که هوتن و فری دو نفری در حال عشقبازی وحال کردن با لاله بودن . یه لحظه هوتن دستشو گذاشت پشت سر لاله و سرشو به صورتش چسبوند . به این قصد که اونو ببوسه -نههههههه نههههههه نکن من نمی خوام ببوسمت . من که دیگه عاشقت نیستم -ولی من دوستت دارم لاله . من عاشقتم . -دیوونه .. من الان دارم زیر کیر دو نفر حال می کنم . چه طور می تونی دروغ به این بزرگی رو بگی که عاشق من هستی . بچه کون و  بچه کونی .. یه ذره عقل تو کله ات نیست .لاله رو خوب می شناختم اگه با کسی تندی می کرد در جا ناراحت می شد . تا  از دلش در نمی آورد آروم نمی گرفت . ولی در این مورد خاص دوست نداشت هوتن رو پررو بارش بیاره . ولی برای لحظاتی بعد دیدم که لبای هوتن و لاله به هم چسبیده . فکر کنم هوتن از رو نرفته بود و. این بار که اقدام به بوسیدن دوستم می کنه اون مقاومتی  نمی کنه . چقدر خوشم مبومد از این که می دیدم لاله عزیزم داره با دو تا کیر حال می کنه و دیگه اون جوری که قبلا بود ذهنش در گیر نیست . اون یواش یواش باید به این نوع زندگی عادت می کرد . بی خیال تر از من وجود نداشت ولی لاله من خیلی زود رنج بود . منم حساس بودم ولی بازم خیلی راحت تر خودمو با شرایط موجود هماهنگ می کردم . فروغ ایستاد .. لنگاشو کاملا باز کرد و رفت گوشه دیوار درست روبروی اون سه نفر به دیوار تکیه داد . منم همراش رفتم . می خواست با این کارش به اون سه نفر لذت بده و حشرشونو زیاد کنه . رفتم سمتش .. کیرم حالا شق شده بود و به این آسونی هم نمی خوابید . هوس من بر گشته بود  . هیجان خاصی داشتم . وقتی که کون می دیدم لذتم چند برابر می شد . دوست داستم فرو کنم  توی سوراخ ریزی که بالای کس قرار داره و خودمو با اون به اوج برسونم . کیرمو فشار بیارم به سوراخ کون و آههههههه چقدر لاله لذت می برد . با کیر پسرا در آسمانها سیر می کرد .. فری : مادر ببین لاله خوشگله تو چه جوری داره زیر کیر پسرت حال می کنه ; …. ادامه دارد … نویسنده …. ایرانی

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها