داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

شیدای شی میل 47

واقعا داشتم مردونه این لاله رو می کردم و اونم جیکش در نمیومد . خیلی هم حال می داد . دلم می خواست زیاد توجهی به کیر فری نمی کردم تا تمرکز خودمو بذارم رو گاییدن لاله ..-لاله جون خوشگل من فقط به این فکر کن که داری حال می کنی و لذت می بری . خوشت میاد . اصلا به این فکر نکن اونی که یه روزی عاشقش بودی الان در چه شرایطیه و داره چیکار می کنه . اون طرف فروغ اومده بود رو کیر هوتن نشسته بود . دیگه از این ناراحت نبود که چرا فری ادای غیرتی ها رو در نمیاره . فری هم از این ناراحت نبود که چرا مامانش رفته زیر کیر دوستش هوتن . اون فقط به این فکر می رد که وقتی جای مناسبی برای همچنس بازی با هوتن نداشته باشه دیگه راحت و بدون اعتراض کردنهای مادرش می تونه اونو بیاره خونه و شبو کنار هم سر کنن با این تفاوت که اونم اعتراضی نکنه که برای لحظاتی هوتن و مادرش با هم سکس کنن . اینجا سر لاله عشق من , ناز گل من , بی کلاه می موند . البته من هواشو داشتم ولی اون دنیای رویایی که به اون دل خوش کرده بود دیگه یه زلزله ای اومده بود و پایه هاشو ویران کرده بود . من واسه دوستم خیلی ناراحت بودم . دلم نمی خواست اون حس افسردگی داشته باشه . در همین لحظه فروغ که نگاهش به سمت ما دوخته شده بود یه لحظه متوجه  این شد که کیر من به جای این که درمقعد لاله قرار داشته باشه رفته بود توی کس اون ..  به خوبی متوجه نگاه و حالت چشماش بودم . به طرز خاصی به فری نگاه کرد و به اون گفت -ببینم پسر تو که می گفتی لاله دختره و هنوز هم دختریش گرفته نشده . همین حرفو به هوتن هم زد . انگاری که از هوتن هم دلخور بود . هرکی به این صحنه و حالت فروغ نگاه می کرد فکر می کرد که حتما یه دختری بوده که هوتن ازش خواستگاری کرده و دوست داشته اولین کسی باشه که زن هوتن میشه .. و از این که هوتن دختری رقیبی روگرفته ناراحته . هوتن که زیر کس دراز کشیده بود و فروغ روش سوار بود سرشو به طرف من بر گردوند . انتظار داشتیم خیلی شگفت زده شه و ازمون بپرسه که کی و چه جوری لاله دختریشو از دست داده ; من خونسردانه به گاییدن لاله ادامه دادم . انگار نه انگار که اتفاقی افتاده بود . چنین به نظر می رسید که آب از آب تکون نخورده ولی به خوبی می دونستم که موج های بلند یی یکی از راه می رسند . هوتن : فروغ جون کار من نبوده ولی .. نه … نه …. لاله ! تو کی خودت رو از خط خارج کردی ; لاله هم می خواست حال هوتن رو بگیره و اونو گیجش کنه -یادت رفت هوتن ..آخرین باری که همو دیدیم تو اصلا هوش نبودی . کیرت رو گذاشته بودی سر کس من و یه قسمتشو فرستادی اون داخل و من گفتم خیالت نباشه . بغلت کردم تا این که خودمو بهت چسبوندم وقتی  که خودمو کشیدم عقب خون رو کیرت نشسته بود . دستمو گذاشتم رو کیرت و خونو پاکش کردم . نذاشتم تو سرت رو به طرف پایین بگیری . بوسیدمت .. -لاله من اصلا یادم نمیاد . -حق هم داری یادت نیاد از این اتفاقات زیاد داشتی و فراموش کاری . چون همیشه خودمو خیلی راحت در اختیارت گذاشتنم -لاله تا اونجایی که یادمه تو همش از این قسمت قضیه فراری بودی -ولی اون روز هوس منو داغونم کرده بود … فهمیدم که لاله ای که از اول قصد شوخی و گیج کردن هوتن رو داشته وقتی که فهمیده  میشه سرش شیره مالید گفت بهتره که کمی بیش از اینها سر به سرش گذاشت . زیر گوش لاله گفتم تو نمی خوای حقیقتو به هوتن بگی ;/; -نمی دونم فر قی هم برای این بی غیرت نمی کنه . شایدم گفتم . نمی دونم فعلا فرقی نمی کنه . نگاه هوتن به کیر من بود که توی کس وول می خورد . دلش بود به این جا . فروغ صورت هوتن رو بر گردوند . -حواست به این جا باشه مرد ! اگه خیلی هوای اونو کردی می خواستی این جور راحت به امون خدا ولش نکنی . یه نگاهی به لاله انداختم و حس کردم خیلی دلش هوای کیر هوتن رو کرده با این که دیگه مثل سابق عشقی نسبت به اون نداره .. -دلم می خواست اگه قراره هوتن لاله رو بکنه منم کیرمو در سوراخ دیگه لاله فرو کنم و به اصطلاح دو نفری اونو بکنیم ولی در اینجا ما نمی خواستیم فری و مادرش دست تنها بمونن . اونا دوست داشتن اون تابوی بین خودشونو حفظ کنن . هوتن یه نگاهی به من انداخت و من یه چشمکی به اون زدم . تر جیح دادم فروغ رو صداش کنم -فروغ جون این پسرت عجب کیر با حالی داره و تو هم چون کون مشتی داری هوس تو رو کردم . کیرمو نگاه کن که چقدر ورم کرده هوس تو رو داره ;. ادامه دارد … نویسنده …. ایرانی

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها