داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

شیدای شی میل 45

رفتم طرف دیوار دستاموتکیه دادم به اونجا و هر چند کمرم و پاهام خسته می شد ولی در یه حالت نیمه ایستاده قرار گرفتم تا هم فری راحت باشه و هم لاله . لاله که داشت کیر منو ساک می زد و فری هم از پشت کونمو باز کرده گاه زبونشو به سوراخ کونم می کشید و گاه  بیضه هامو لیس می زد . چه کیفی داشت . لاله که تنه کیرمو می خورد و فری هم انتهاشو . دلم داشت می رفت . فشارم رفته بود بالا . هیجانم زیاد شده بود . به سینه هام چنگ انداخته بودم و هوسمو طوری پخش کرده بودم که حتی به نوک انگشتای پامم می رسید . داشتم به این فکر می کزذم که من با کیر خودم خیلی بیشتر حال می کنم تا مردا . چون گاهی وقتا لذت من همین جور ادامه داره بدون این که آبم بیاد ولی بیشتر مردا زود انزال میشن .  و از اونجایی که بعد از انزال اون هوس اولیه در مرد وجود نداره به خوبی می دونستم که این یه امتیازی واسه منه . . برشهای کونمو هم این پسره غرق بوسه کرده بود . اون طرف مادر فری رو می دیدم که جلو چش پسرش با چه ولعی کیر هوتن رو داشت لیس می زد . چه آرایشی هم کرده بود . از اونایی که جنده های حرفی هم نمی کنن . بهش میومد ولی غلظت مواد استفاده شده اش زیاد بود .  چند بار سرشو به طرف فری بر گردوند . انگار می خوست ببینه عکس العمل پسرش چیه و اون چی میگه . آیا از این کار مادرش راضیه یا نه . به لاله گفتم که پا شه .. از جاش بلند شد و رو در روی هم قرار گرفتیم . در حالی که فری داشت همون کارو با من انجام می دادبا کف پای چپ یه لگد آرومی به کیرش زدم که بیشتر لمس کیر بود . این یه علامتی بود که یعنی از جات پا شو و سیستم کاری رو عوض کن . بکن تو کونم . سوراخ کونم .. مقعدم احساس سنگینی و خستگی می کرد . یه کیری می خواست که فرو بره اون داخل و خستگی اونو رفع کنه .  گرمش کنه . خونو در مویرگهاش به جریان بندازه و تمام تنموداغ کنه . به من انرژ;ی بده . من وسط لاله و فری قرار گرفته لبامو آروم به لبای لاله نزدیک کرده خیلی آروم تر طوری که فری نشنوه بهش گفتم چیکار می کنی .. -تمومش می کنم ..  منظور هموخوب می فهمیدیم می خواست بگه که امروز با هوتن تموم می کنه . چون وقتی در این شرایط همه کنار هم بر هنه بودیم و  هوتن هم خیلی بی خیال می خواست مادر فری رو بگاد نشون می داد که لاله هم بیکار نمی شینه ولی از این که فری اونو بگاد ناراحت بودم و اونو رقیبی برای خودم حس می کردم . اما خوب که فکر کردم غیر من هوتن هم اونو گاییده بود ولی کونشو کرده بود . من اولین کسی بودم که کس لاله رو کرده بودم  . کسی که اونو از دوشیزگی خلاص کرده تا راحش برای فعالیتهای سکسی بیشتر شه .  حس کردم یه چیزی سر سوراخ کونم فشار آورد . همین جور خشک داشت منو می گایید . کون سالها کار کرده من وقتی که کیر رو در خودش جای می داد خیلی زود و راحت باهاش عادت می کرد ولی اون فشار اولیه دردش می آورد -آخخخخخخ فری یواشتر . این کونه . هندونه که سوراخ نمی کنی ;/; دردم می گیره .. بکن بکن .. حالا خوشم میاد . دستمو دراز کرده به کس لاله رسونده باهاش بازی می کردم . از اون طرف فروغ که روی تخت بود دراز کشید پاهاشو به دو طرف باز کرد و هوتن زبونشو یک سره روی کس اون می کشید . -اوخخخخخخخ جون هوتن جوووووووون فدات شم . این کس کیرت رو می خواد . کیرت رو می خواد ..  فری : مامان حال کن حالت جا بیاد و این قدر به من گیر نده باز بگو فری بده . دیدی من کاری به کارت ندارم ;/; ..هوتن  فدای مرامت رفیق .. -صفا داری . عشق است رفیق جوانمردو -داداش من و تو هم کونیم و هم جونیم . .. لاله زیر گوش من گفت می بینی من چه کس خلی شده بودم . -فری این قدر با هوتن حرف نزن از مزه میفته . بازم کیر و کون من هر دو به هیجان افتاده بودند .  لاله فقط منتظر یک شوک دیگه بود . شوکی که کیر هوتن رو در کس فروغ ببینه . من و اون هنوز سکسمونو در مرحله فینال شروع نکرده بودیم . هنوز جز من کسی نمی دونست که اون دیگه باکره نیست .  کون دادن از بس به من حال داده بود که کیر منم شق کرده بود و زیر گوش لاله گفتم  که اگه دوست داری زانو زده در یک حالت قمبلی بشینیم من در وسط قرار بگیرم فری پشت من باشه کونمو بگاد و تو هم جلوم باشی و من از پشت کست رو بکنم . لاله هم که کسش بی اندازه خیس کرده و نگاهش نشون می دا دکه طالب کیره موافقت کرد …. ادامه دارد … نویسنده …. ایرانی

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها