داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

شروع کون دادن حسین

سلام اسمم حسینه ۲۲ سالمه الان
بچه کرج ام ،خیلی حشری ام و نمیتونم کنترل کنم خودمو
۱۹ سالم بود که وقتی میخواستم خودارضایی کنم با تصور اینکه دارم کون میدم ابمو میاوردم .
گذشت تا اینکه تو گروه های تلگرام با یکی آشنا شدم به اسم میلاد ی پسر ۲۶ ساله با هیکل بزرگ و کیر خیلی کلفت
من لاغرم ولی کونم خوش فرمه پوستمم سفیده
ترسو گذاشتم کنار و با میلاد هماهنگ کردم که برم پیشش ولی فقط لاپایی باشه .
ماشینو برداشتم و رفتم به مکانش که خونه خودش بود ،ی مقدار خجالت داشتم چون اولین بارم بود و ی استرس کمی هم داشتم .
رفتیم تو اتاقش و لباسامونو در آوردیم
دراز کشید رو زمین و کیرشو گرفت دستش ،انقدر بزرگ بود که تو دهنم راحت جا نمیشد ،نشستم بین دو تا پاش و شروع کردم خوردن کیرش ،انقدر سوپر دیده بودم که ساک زدنو یاد گرفته بودم ،انقدر لیس زدم و خوردم براش که حشری شد و منو خوابوند رو زمین بعد کیرشو گذاشت لای پاهام و شروع کرد تلمبه زدن
یکم که تلمبه زد منو ب پهلو آورد و خودش پشتم بود ،کیرشو دوباره گذاشت لای پامو شروع کرد عقب جلو کردن ،با دست راستشم کیر منو گرفت و برام جق میزد که حشر منو چند برابر می‌کرد
با لباش گوشمو گردنمو لیس میزد و داغ ترم میکرد ،انقدر تلمبه زد تا آبش اومد و ریخت رو کونم
بی‌حال از بغلم بلند شد و رفت لباس پوشید ،منم خودمو شستم تو دستشویی و لباس پوشیدم و برگشتم خونمون .
سری بعدی که رفتم پیشش بازم قرار بود لاپایی بریم
نشست رو مبل و منم جلوش زانو زدم، کیرشو کرد تو دهنم و سرمو با دستاش بالا پایین میکرد،اینقدر ساک زدم که نفسم بالا نمیومد
بعد دراز کشیدم رو زمین و اومد دوباره لاپایی بزنه که بهش گفتم بکن توش ،ی لحظه مکث کرد ولی دوباره گفتم بکن تو کونم ،که کیرشو گذاشت دم سوراخ صورتیم و کرد تو که احساس سوزش بدی داشتم و بزور تحمل کردم
اولین بار بود که یه کیر میرفت تو کونم و کیر میلاد خیلی کلفت بود از شانس من
آروم آروم میکرد تو میدونست درد دارم تا اینکه آبش اومد و سکس مون تموم شد
دیگ با میلاد احساس راحتی میکردم اولین کسی بود که تونستم باهاش ارتباط خوبی بگیرم
از اون موقع تا الان ۳ سال گذشته ولی کم و بیش میبینمش ولی سکس مون خیلی کمه
مثلا چند ماه یکباره
بعد از میلاد با یکی آشنا شدم به اسم محمد
لاغر اندام و کیر بزرگ و دراز و کلفت
باهاش تو تلگرام هماهنگ کردم که وقتی خونه حالی شد بگم بیاد
گذشت و خونه ما یه روز خالی شد منم بهش پیام دادم که بیاد پیشم
وقتی رسید من استرس داشتم چون تازه میخواستم باهاش آشنا بشم و راحت نبودم اولش
رفتیم تو اتاق و لباسامونو در آوردیم، ی جوری نگام کرد و گفت جوون سکسی
دراز کشیدیم بغل هم شروع کردیم همدیگرو مالیدن
سکس محمد با میلاد فرق داشت ،میلاد راست می رفت سراغ سکس ولی محمد نه
همدیگرو مالیدیم و محمد گردنمو میک میزد و گوشمو می‌خورد و نفس داغشو زیر گردنم حس میکردم که باعث می‌شد حشری تر بشم
بعد می افتاد روم و از گردنم شروع می کرد خوردن و لیس زدن و میرفت تا پایین
نوک سینه های صورتیمو میک میزد و می‌خورد و منو بیشتر داغ میکرد
رسید به کیرمو یکم برام ساک زد و بعد خودش دراز کشید و من اومدم روش
سوراخمو بردم سمت دهنش و خودمم رفتم سمت کیر بزرگش
اون سوراخمو لیس میزد منم کیرشو با ولع میخوردم
بعد چند دقیقه رفتم سمت کیرش و بین پاهاش نشستم ،کیرشو گذاشتم دم سوراخمو آروم کردم تو کونم
عاشق این پوزیشن سوارکاری ام
خودمو بالا پایین میکردم و کیرشو حسابی تو کونم حس میکردم
انقدر حشری ام که با دستام لپ کونمو میگیرم و چک سکسی میزنم به خودم
محمد ام حشری میشد و چک سکسی میزد بهم منم همینجوری بالا پایین میکنم خودمو
آروم کونمو آوردم پایینه پایین تا جایی که کیرش تا ته بره تو کونم
ولی درد داشت و تا ته زیاد نمیتونم تحمل کنم
بعد از این پوزیشن من داگی شدم که خیلی عاشقشم
و توش حرفه ای ام جوری که کونم قشنگ قمبل میشه و عاشقش میشی
اومد پشتمو شروع کرد تلمبه زدن
چون کیرش دراز بود اذیت میشدم ولی تحمل کردم ،تند تند و وحشیانه تلمبه میزد و آه و ناله من بلند شده بود
بعد خوابیدم رو زمین و افتاد روم
سوراخم بازه باز شده بود و راحت کیرش میرفت تو کونم
شروع کرد تلمبه زدن و بعد چند دقیقه آبش اومد .
هنوزم با محمد هستم ولی مثل میلاد کم میبینمش
آخرین بار هفته قبل با محمد سکس داشتم
با میلاد ۲ ماه پیش بود
عاشق سکس ام و خیلی حشری ام
نتونم سکس کنم مجبورم جق بزنم

۲۲ سالمه پوستم سفید سینه هام هیچ مویی نداره
کونم خوش فرمه هر پوزیشنی بخوای پایه ام .

نوشته: حسین

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها