داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

شروع کونی کردنش (۲)

…قسمت قبل

ممد:داش بریم بیرون؟
امیر:بریم
ممد:به متین زنگ میزنی یا زنگ بزنم؟
امیر:نمیخواد زنگ بزنی دوتایی میریم
ممد:عه برا چی؟
امیر:بیا بهت میگم
یک ساعت بعد ممد اومد در خونه
ممد:داش کجا بریم؟
امیر:برو بریم اول سیگار بگیریم بریم یه چتی بزنیم
ممد:حله چشاته سلطوووون
بعد این که چت کردیم:
امیر:بزار یه چیزی نشونت بدم دندونات بریزه
ممد:چی؟
فیلم متین بود داخل باغ
ممد: دسسسسخوششش اینو چه زود کردیش
لاشیییی سرم هوو اورد یااااا
امیر:ولی هیچ سوراخی داغی سوراخ تورو نداره
ممد:هیچ کیریم داغی کیر تو رو نداره
امیر:چی گوه خوردی؟؟؟؟به کی دادی به جز من؟؟؟؟؟
ممد:باو یه کسی گفتم
امیر:خفشو گفتم به کدوم حروم زاده ای دادی به جز من؟؟؟
ممد به جون جفتمون فقط به خودت دادم اصلا تو خودت چرا یکی دیگه رو جز من کرررردی؟گوه خوردی اصا اونو کردی قرار شد فقط مال هم باشیم ۴ ساله زیر خوابتم وابستم کردی حالا یکی دیگه رو میکنی؟
امیر:این حرفات درست بود تا زمانی که تک پر بودی نه حالا که جنده شدی
ممد:من به کسی جز تو ندادممممممم
امیر صداتو بیار پایین
پلی(فیلم کون دادن خود ممد به فرشاد و مهدی هم کلاسیاش)
ممد: لاشیا فیلم گرفتن ابرومو ببرن
امیر:جنده شدی مگه آبرو داری که اینو میگی کدوم جنده با ابرویی رو دیدی؟
ممد:تو جندم کردی تو نابودم کردی
امیر:خودت دادی میخواستی ندی
ممد در حال هق هق کردن بود
امیر: بسه دیگه بیا بغلم
ممد:گمشو عوضی تو منو نابود کردی بهم قول دادی میگفتی من عشقتم زندگیتم ولی فقط سوراخمو میخواستی
امیر :هنوزم میگم
ممد:حرفاتو زدی دیگه خوب شناختمت
امیر:ممد بس کن خفشو دو دقیقه لطفا سرم درد گرفت
(ممد چند باری محکم با دست زد رو لباش و سرشو کوبید به فرمون و رو فرمون گریه میکرد )
امیر:ممد!!!ممد!!!باشه جواب نده ولی گوش کن متین داداش کوچیکه فرشاد
ممد سرشو از رو فرمون بلند کرد و نگام کرد و گفت چیییی؟
امیر:حدود یک ماه پیش فیلمتو فرستادن برام و گفتن رفیقت کونیه خودت میکنیش یا ن؟و با دیدن فیلمت دنیا رو سرم خراب شد ولی به روت نیاوردم میخواستم ببینم خودت میگی یا ن که دست بر قضا یک هفته پیش متینو پشت موتور فرشاد دیدم حالم کیری شد فک کردم فرشاد با من دشمنی داره که رفیقامو بلند میکنه بکنه تعقیبش کردم دیدم رفتن خونشون از یکی اونجا بود پرسیدم گفتم ببخشید خونه اقای جمالی(اسم ساختگی بود ببینم طرف چی میگه)اینجاس که گفت من اطلاعی ندارم نشستم تو ماشین دم خونشون دیدم با شلوارک اومد ساعت ۱۱ شب اشغال هاشون رو انداخت تو سطل و رفت داخل رفتم و چند روز کارم همین بود تا فهمیدم متین داداش فرشاده که تورو کرده
منم بخاطر تو متینو بردم باغ و کردمش و فیلمشو گرفتم که نزارم اذیتت کنن با فیلمت
ممد:همینجور بررررو برررر منو نگاه میکرد و یهو خم شد که دستمو ببوسه که جلوشو گرفتم و دستمو بردم دور گردنش و کشیدمش جلو و گردنشو بوسیدم
ممد:امیر گوه خوردم هرچی گفتم منو میبخشی؟
امیر:نه
ممد:تورو خدا هر کاری بگی میکنم منو ببخش فقط ازم ناراحت نشو من فقط تو رو دارم
امیر :حالا ببینم چی میشه جاش تنبیهت میکنم و دوتایمون خندیدیم

ادامه دارد…

نوشته: امیر

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها