داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

شاید یه روز کشتمش

این داستان هم گی هست هم تجاوز پس اگر علاقه نداری اصلا نخونش.
خیلی ذوق داشتم این یکی برعکس قبلی سعی نمیکرد که ناامیدم کنه و ذوقم رو کور کنه آخه مدرس قبلی گیتارم عملا میگفت تو نمیتونی یاد بگیری ولی الان با این مربی جدید همه چی فرق کرده بود من خیلی خوب تمرین میکردم و بازخورد خوبی هم داشتم.
حدودا شانزده سال داشتم یه پسر مودب و شدیدا چشم و گوش بسته اصلا وارد دنیای بزرگسالی نشده بودم.
بچه های پانزده شانزده ساله الان که هیچی از بچه های همسن خودمم توی اون سال ها نسبت به مسائل جنسی بسته تر بودم اصلا نمیدونستم چی هست کصخل کصخل.
حدود یک سالی که گذشت به پیشنهاد مدرسم قرار شد دیگه آموزشگاه نیام و برم خونه خود مربی گیتارم تو ذهن اون موقع خودم فکر میکردم شاگردای خیلی با استعداد این آپشن رو دارن و لابد منم خیلی خاصم.
یه بدن سفید داشتم با یه کیر زیر ۱۱ سانت بعلاوه سادگی که به کصخلی میزد.
تو کل این مدت همیشه اولویت برام تمرین و نوازندگی بود بعد درس و مدرسم واقعا علاقه مند بودم.
یه روز که تمرینم رو اجرا کردم و زود آموزش تموم شد مربیم شروع کرد روی کامپیوترش که اون موقع هر کسی هم نداشت یه فیلم پلی کرد یه چند نفر بودند روی یک کشتی تفریحی و در حال خوشگذرونی بعد یهو سناریو شروع شد و متن اصلی داستان شکل گرفت.
من متحیر و گیج و مات و بهت زده از دیدن تصاویری از دو تا زن کاملا لخت و یه مرد لخت و شروع سکس اینا کم کم که فیلم به وسطاش رسید یه گرمایی رو روی رونم احساس کردم و همینطور گاهی پشت لاله گوشم داشتم دستمالی میشدم اما خوب اصلا نمیدونستم مفهوم این کلمه چی هست آره خیلی پخمه بودم. کم کم دستمو گرفت و هدایتش کرد روی شلوارش و سمت کیرش و همینطور که دستمو گرفته بود بهم فهموند که کیرشو بمالم و نوازش کنم و من از تعجب و ترس و شرم بی اراده همینکارو کردم بدون هیچ واکنشی احساس کردم که دولم توی شلوارم جا نمیشه و کمی خیس شده ولی کلا سرم رو از روی مانیتور تکون نمیدادم و به دیدن این فیلمی که برای اولین بار تو زندکیم میدادم ادامه میدادم اونم آروم دستشو آورد روی شلوارم خیلی با اختیاط و آروم تا واکنش بد و یهویی نشون ندم شروع کرد از روی شلوار دول من که الان توی جای خودش نمیگنجید رو مالیدن بعد چند دقیقه احساس کردم دستم خیلی گرم شده و یه چیز سفت و گوشتی تو دستمه خیلی ریز و سوسکی دستمو برده بود توی شرتش تا براس بمالم و اونم همینکارو یرای من کرد و دستشو یرد توی شرتم و من سرمست و بهت زده تا اینکه فیلم تموم شد و بلند شد و یکم پشت لاله گوشم رو بوس کرد و تایم کلاسم تموم شد و باید میرفتم تا شاگرد بعدی بیاد انگاری که خودش میدونست این جلسه قرار نیست داستان فراتر از این پیش بره و من تا هفته بعد که کلاس داشتم ذهن و روحم از تصاویر اتفاقایی که افتاده بود داشت منفجر میشد و هیچ درکی نداشتم و کلا چون خیلی کم حرف و کم رو بودم صحبتی هم با خونواده نکردم.
جلسه بعدی رسید و خواستم اتود و قطعه تمرینی رو اجرا کنم اما این دفعه از همون اول اومد پشت سرم و شروع کرد لیس زدن پشت گوش و گردنم اولش یخ کردم چون شدید استرس گرفتم اما کم کم کنار اومدم و گرم شدم یه دستمو گرفت و رسوند به کیرش و منم طبق تجربه جلسه قبل میدونستم باید همینجوری بمالمش و همین کارو کردم.
شروع کرد دکمه های شلوارمو باز کرد و یکم زیپمو داد پایین تا دستشو راحت ببره داخل شرتم و دولمو محکم گرفت و بالا پایین میکرد بلندم مرد و نشستیم روی زمین کاری کرد دراز کشیدمو و رفت سمت دولم و یواش یواش که شلوارمو پایین می کشید برام یکم لیس میزد و میخورد انگار داشت توجیهم میکرد و بعد خودش خوابید و شلوارشو داد پایین فهمیدم منم باید همین کارو برای اون بکنم اولش که کیرشو دیدم و دستم بهش می کشیدم فهمیدم واقعا من دول دارم نه کیر البته اسمشو اون موقع نمیفهمیدم فقط تفاوت اندازه توجهم رو جلب کرد من الان بعد از ۱۸ سال از این ماجرا حدود ۱۱ سانت شاید کمی کمتر دارم اما اون لعنتی قطعا ۲۰ سانت کیر داشت . شروع کردم دهنمو بهش نزدیک کردم و زبون میزدم واقعا نمیدونستم باید چیکار کنم همینجوری داشتم ساک میزدم که متوجهم کرد که حالت ۶۹ بگیرم به بغل کیرمو به سمت دهنش دادم و براش ساک میزدم و اونم اول یکم با دولم ور رفت و انگشت خیسشو برد سمت کونم به محض اینکه سوراخمو تاچ کرد یه حالی شدم و اصلا شبیه لذت بردن نبود بیشتر وحشت بود اما اصلا واکنشی نشون ندادم و همچنان کیرشو زبون میزدم تا اینکه متوقفم کرد و بهم گفت برم دستشویی و خودمو خالی کنم و یه جورایی دوش مقعدی بگیرم.
با یه استرس خیلی شدید از دستشویی بیرون اومدم و بعد منو برد توی اتاق خواب وارد که شدم دیدم یه رختخواب پهن هست و اطراف وسایل بازی یه بچه توی اتاقه متوجه شدم که احتمالا زن و بچه هم داره خیلی ترسیده بودم اما هیچی نمیگفتم و فقط چیزی که میخواست رو انجام میدادم بهم گفت دراز بکشم و منم همینکارو کردم شروع کرد برام ساک زدن کم کم استرسم کمتر شد و داشتم لذت میبردم البته خیلی کوتاه بود و سریع منو بلند کرد و باز من براش ساک زدم بعد که کیرش خوب بلند شد منو خوابوند به شکم تو این حالت واقعا میتونم بگم از ترس چشام سیاهی میرفت و جرات نداشتم حتی بازش کنم یه بالشت کنارش برداشت و گذاشت زیر شکمم احساس کردم کونم داره چرب میشه و مالیدن سوراخم رو شروع کرد بدم نیومد یه حس باحالی داشتم از اینکارش خیلی یواش اطراف سوراخمو انگشت میکشید کلا خیلی با حوصله بود یکمی بعد انگشتشو اهسته فرو کرد و منم کونمو جمع کردم و لمبه هامو چسبوندم به هم منقبض شدم آروم بهم گفت خودتو شل کن و نترس بعد انگشتشو کامل کرد توم ویهو دیدم خیلی دردم گرفت چون انگشت دومشم کرده بود توم اما خودشو انداخت روم و شروع کرد پشت گوش و گردنمو خوردن بعدش دوباره به باز کردن سوراخم مشغول شد تا اینکه بالاخره دیگه دراورد و من یه اه از سر راحتی کشیدم پاهاشو گذاشت بین پاهام و یکم بین پاهامو باز کرد یهو حس کردم سر کیرش نزدیک سوراخمه اما من واقعا نمیدونستم داستان چیه و فقط سعی میکردم صدام در نیاد چون خجالت میکشیدم!
کیرشو چرب کرد و باز نزدیک سوراخم کرد خیلی یواش کلاهکشو هل میداد توم و من خودمو به سمت زمین و تشک هل میدادم تا ازش فاصله بگیرم اما بالشت زیرم اجازه نمی داد خیلی دور بشم یهو آهههم در اومد چون نصفشو کرده بود تو سوراخم و دیگه صدام دست خودم نبود اما سریع خودمو خفه کردم و اونم همونجوری کیرشو تا نصفه تو کونم نگه داشت واقعا نصفش واسه من خیلی زیاد بود نمیدونم میدونید بیست سانت تو کونتون بره یعنی چی یا نه اما بدونید دردش اصلا قابل درک نیست اونم برای بار اول به عنوان یه پسر نزدیک به 17 سال
بدون اینکه کیرشو در بیاره تا ته کرد توم و خوابید روم و من دهنمو کردم توی بالش و و یه داد ریز زدم و باز خودمو خوردم کل مغزم داشت رگ به رگ میشد بدترین درد زندگیم بود کیرش هنوز تا ته تو کونم بود وزنشم که روم بود و داشتم میمردم یهو کمرشو جدا کرد و کیرشو یکم کشید عقب بدون اینکه درش بیاره دوباره تا ته کرد تو سوراخم و من قشنگ تا ته رودم حسش کردم خیلی آروم بدون وحشی بازی تلمبه زدنشو شروع کرد و هی دم گوشم با حرفاش سعی میکرد ارومم کنه همینطور یواش تلمبه میزد و من واقعا حس جرخوردگی داشتم یه لحظه صداش زیاد شد و آه و ناله کردنش شدید شد کل سوراخم آتیش گرفت اما واقعا حس بدی نداشت یه جورایی دوست داشتنی بود ولی من توی اون استرس شدید اصلا نمی فهمیدم و سریع فاز ترس میگرفتم و شرمندگی.
خودشو کامل داخلم خالی کرد و منو برگردوند و شروع کرد برام جق زدن لذت وصف نشدنی داشت برام یکمی زد و بعدش خودش خوابید تا منم بکنمش اما من چون نمیدونستم چه گوهی باید بخورم و کلا کیرم ده سانت بود نمیتونستم با اون پوزیشن بکنم توش اونم اینو میدونست و دید من ارضا نمیشم باز برگشت و کیرمو ساک زد و یکم جق زد تا منم آبم اومد کلا بدنم کرخت شد و سست ولی مجبورم کرد سریع جمع کنم و برم دستشویی و خودمو تمیز کنم جلسه پربار آموزشم تموم شد و رفتم خونه.
مهم نیست چی گذشت بهم یعنی مهمه اما اینجا جاش نیست خلاصه هفته بعد هم رفتم و داستان تکرار شد تا اینکه یه جلسه دیگه بعد از اینکه منو برد توی اتاق و حسابی کردمو من همچنان در حال پارگی بودم کارش تموم شد و در گوشم گفت نترس الان برادر خانمم میاد زود کارشو میکنه و میره و اونم اومد و من به پشت بودم و لخت کف اتاق دوباره استرس و احساس شرمم با اوح رسیده بود اصلا دوست نداشتم چشم تو چشم بشم باهاش اونم فهمید ترسیدم و بهم میگفت نترسو از این کصشعرا و سعی میکرد آرومم کنه اما در نهایت کارشو شروع کرد ولی مثل مربی گیتارم آروم و با حوصله نبود با وجود اینکه تازه یه دست سفت کون داده بودم با وارد شدن کیرش تو سوراخم انکار بار اولمه و حسابی دردم گرفت و اصلا روم نمیشد حتی داد بکشم فقط توی حالت خفه یه آهی میکشیدم داشتم زیرش جون میدادم یه جوری تلمبه میزد انکار تازه بعد یه عمر به کونی که یه عمر تو کفش باشه رسیده وقتی داشت ارضا میشد منو برگردوند و کاندمشو درآورد و مجبورم کرد همه آبشو تو دهنم بریزم و قورت بدم(کلا همیشه دو تاشون از کاندوم استفاده میکردن تنها کارمثبتشون بود) کارش تموم شد و رفت بازم چند باری بعد این سری اومد و یه دست کرد و رفت اما خیلی تکرار نشد.
این داستان بیشتر تعریف یه تجاوز بود تا داستان سکسی و به نوعی تخلیه بلا و دردی که بعد اینهمه سال هنوز رنجم میده میدونید من میگم کون دادن الزاما کار زشتی نیست اما اینکه یه نوجون رو گیر بیاری و اینجوری مورد تجاوز قرارش بدی پست ترین کار دنیاست.
جدیدا آمارشو درآوردم و ادرس خونشو چند روز رفتم رفت و امد رو چک کردم میدونید همه جوره به نحوه ای که میخوام بکشمش فکر کردم.
«شاید یه روز کشتمش من آدم احمقیم از من بر میاد واقعا»
بعد اون رسما از کون دادن خوشم اومد و واقعا گیر کردم چون با دخترم خیلی حال میکنم هم بایسکشوالم هم نمیخوام باشم هم کون پسر زیاد کردم همدوست ندارم بکنم هویتم کلا گم شده.

مرورگر شما فایل آدیو را ساپورت نمی کند. لینک دانلود فایل
موزیک پایانی

نوشته: Ramin

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها