داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

شاه کس جنده خونه زیرم ارضا شد

کیرم شق کرده و نگاهم میخ سه تا کس رو‌به‌روم بود. اولین جنده‌خونه‌ای بود که می‌دیدم قوانینش اینطوریه و نمیشه سکس کرد. ساغر خانوم باز با اون صدای نازکش که حشری‌ترم می‌کرد قوانینو گفت:

آقا اردلان شما نمی‌تونی سکس داشته باشی اینجا و ارضا بشی، فقط میتونی واژن‌ها رو چند ثانیه امتحان کنی و انتخاب نهایی کنی. من برای راحتی شما اتاق رو ترک میکنم ولی با دوربین شما رو زیر نظر دارم که از قوانین سرپیچی نکنین.
انقدر داغ بودم که نمی‌دونستم چی میگه. برا راحتیم می‌خواد بره بیرون ولی از دوربین نگاهم می‌کنه. بیخیال از رو شلوار دستی به کیرم کشیدم و ساغر هم که حالم رو دید از اتاق بیرون رفت. من موندم و سه تا بدن سکسی. سه تا کس خیس و داغ که واسه کیرم له‌له میزدن. سه تا بدن لخت و خوشگل شیو شده جلوم رو تخت دراز کشیده بودن و سر هاشون آویزون بود. هر سه تا بی‌حرکت و بی صدا پاهاشونو بالا داده بودن و کسشونو قمبل کرده بودن. سریع زیپم رو باز کردم و کیرم رو اوردم بیرون. اوف! چند بار کیرم رو مالیدم و رفتم سراغ اولی از سمت چپ. یه بدن برنزه و تو پر داشت و یه کس قلمبه. سینه های هشتاد و پنج و خوردنیش هر کدوم یه طرف ول شده بودن.
رفتم سراغ کصش. تقریبا خیس بود و آب سفیدش تا شیار کونش ریخته بود. انگار قبل از من یکی گاییده بودش. دست بردم و کصش رو مالیدم. اوف چه نرم بود. انگشت وسطمو کردم تو کصش. یه نمه گشاد بود و جای سه تا انگشت میشد. سه انگشتی رفتم تو کصش و یه کم جلو عقب کردم که دیدم پاهاش داره تکون میخوره. با ولع گفتم:
تو فقط باید زیر کیرم ارضا شی نه با انگشتام.
انگشتامو کشیدم بیرون و رفتم سراغ دومی. دومی یه نمه چاق بود و سینه‌هاش میخورد نود باشه. از اینا بود که باید لای سینه‌هاش تلمبه زد. کصش گنده بود و چروک. دورشم یه خورده سیاه شده بود. چشم چرخوندم و قبل از اینکه کیرم بخوابه، رفتم سراغ سومی. چشمام روی بدنش قفل شد. چه‌قدر سفید بود این دختر.
سینه‌های ۷۰ داشت و بدن لاغر و خوش فرم. چشمم که به کصش خورد، کیرم تو سیخ‌ترین حالت ممکنش وایساد. عجب کسی داشت اوف عجب کسی! بیرونش قرمز و دور تا دورش صورتی! اونقدر تمیز و خوشگل بود که دوست داشتی زبون بندازی توش و تا فردا بخوریش. کلوچه بود لامصب! رفتم جلوتر که دیدم بعله!
کصش طوری خیس شده بود که انگار تا حالا کیر به خودش ندیده. انگشت‌هام رو دو طرف شیار کصش گذاشتم و دیدم سوراخش داره نبض میزنه و همزمان خیس میشه‌. دستی از بالا تا پایین کصش کشیدم و گفتم:
نه! تو رو باید خورد.
و سرم رو بردم تو کصش. زبونم رو در اوردم و شروع کردم دور تا دور کصش رو لیس زدن. تف میکردم و کصش رو می‌مکیدم اون بی‌چاره هم تو سکوت منتظر بود سرم رو بکشم بیرون و انتخابش کنم ببرمش خونه. ولی دست بردار نبودم. کصش بوی عرق نمی‌داد و خوشمزه بود. زبون انداختم تو کصش و تند تند می‌خوردم. شاید پنج دیقه بود که همینطور سرم تو کصش بود که یهو حس کردم یه چیز با فشار داره میاد تو دهنم. سرم رو کشیدم عقب که یهو آب مثل فواره از کصش ریخت بیرون و دختره یه آه بلند از ته دل کشید.
آااااه واااااییییییی.
باز آب اومد و مثل فواره ریخت رو شلوارم و کیرم و روتختی. با دیدن این صحنه دیگه طاقتم تموم شد و لباس و شلوارم رو در اوردم‌.
آه آه آه… .
دختره همینطور داشت نفس نفس میزد و من هم مثل وحشیا دو تا پاهاشو گرفتم و اوردمش سمت خودم.
آه…آخ بکن.
جووووون.
با کیرم چند ضربه روی کصش پیاده کردم و فرستادمش تو کس داغش.
آاااه یواششش.
مثل چی حشری بودم و شروع کردم به تلمبه زدن. با هر تلمبه من ناله‌های دختره هم بیشتر میشد. توی کصش اونقدر داغ بود که کیرمو می‌سوزوند و روانیم میکرد. تملبه‌هام محکم بود و سریع؛ اونقدر که صدای برخورد خایه‌هام به کصش کل فضا رو پر کرده بود.
چند دقیقه که تلمبه زدم صدای ناله‌های دختره کش‌دار شد و فهمیدم باز داره ارضا میشه.
آااااااه آخ داره میاد داره میااااااد!
کیرمو کشیدم بیرون و باز آبش فواره زد تو سر و صورتم و بدنم.
اوف جون! تو فقط زیرم ارضا شو.
و باز نفس نفس زد. دیگه از شدت حشریت نمی‌دونستم چیکار کنم. فقط گذاشتم تو کصش و تند تند می‌کردمش تا آبم بیاد و راحت شم. لعنتی اینقدر دختره حشری بود که باز به چند دقیقه نرسیده ارضا شد. رفتم اون سمت میز و دیدم سرش آویزونه. از فرصت استفاده کردم و کیرمو تا اخر کردم تو دهنش.
جون بخور فقط. تند تند بخور می‌خوام با آبم کل بدنتو خیس کنم.
شروع کردم تو دهنش تلمبه زدن و اون هم مث چی برام می‌خورد. اونقدر برام خورد که مرز ارضا شدن کیرمو کشیدم بیرون. چند بار دست کشیدم به کیرم و بعدش آبم مثل چی از کیرم می‌ریخت بیرون. با فشار آبم ریخت روی صورتش و سینه‌هاش. راحت شده بودم! راحت راحت. بعد از یه مدت، بهترین سکسی بود که بهم چسبید. اولین بار بود که اونقدر آب از کیرم می‌اومد و می‌پاشید!
از اتاق که رفتم بیرون فهمیدم ساغر حواسش نبوده و گرم مشتری چرخوندن بوده. واسه همین از فرصت استفاده کردم و بهش گفتم اون دختره رو می‌برم خونه. وقتی رفتیم خونه، دو راند دیگه کردمش و باز مثل چی چسبید. خدایی مثل این بود که کل جنده خونه رو خریده باشم چون یه شاه کس خریده بودم و هر موقع می‌خواستم زیرم جون می‌داد.

پایان

نوشته: ویدا

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها