داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

سیگاری نیستم…

۲۲ سالمه ۱۷۰ قدمه ۵۸ وزنم سبزه، اندامم معمولیه کونم فندقی، ولی بیبی فیسم چهرم به سنم نمیخوره.

دوتا کوچه بالاتر از خونمون یه دخانیاتی بود، خیلی کوچیک عرض مغازه شاید یه متر بود طولش هم دو سه متر یه ویترین داشت که هل میداد بیرون و سفید بود و چوبی بالاش کلی فندک و سیگارای فانتزی بود، فروشندش یه پسر ۲۵ با ۲۶ ساله بود قد بلند و بدن خوبی داشت یه ته ریش خوشگل همیشه یه شلوار جذب میپوشید با یه تیشرت بدنشو بهتر نشون میداد، سخت بود باهاش ارتباط گرفتن اخه نه آشنا بودیم نه سیگاری بودم از جلوی مغازش که رد میشدم خیلی ضایه بهش نگاه میکردم، یه روزی رفتم جلو مغازش گفتم سیگار میخوام گفت چی میخوای؟ گفتم سیگار دیگه گفت چه سیگاری خب؟ گفتم هر چی؟ فهمید سیگاری نیستم یه بسته چوب شور داد گفت برو داداش سیگار خوب نیست، هم خیط شدم هم از اخلاقش خوشم اومد، دو سه روز بعد داشتم میرفتم نونوایی گفت چوب شورا کام داد داداش؟ بعد خندید منم یه لبخند زدم و سرخ شدم رفتم این شد شروع ارتباطتمون و من هر روز یا یه روز در میون میرفتم چوب شور میگرفتم، اینستاشو گرفتم یه روزو گه گاه پیام میدادم یه شب خر شدم بهش گفتم روت کراشم و گی ام سین کرد جواب نداد دو روز گذشت شدید خودخوری میکردم، یه روزی داشتم میرفتم گیم نت یه جین جذب پوشیده بودم با یه تیشرت لانگ، از جلو مغازش رد شدم صدام کرد
+دیگه چوب شور نمیخوری؟
_(با حالت قهر) نه نمیخورم
+بیا کارت دارم
_چیکار
+بیا
رفتم و کنار ویترین وایسادم ویترینو هل داد بیرون اشاره کرد برم تو رفتم
+چرا دیگه جواب ندادی اینستا؟
_چه پررویی من جواب ندادم؟ تو جواب ندادی
گوشیشو نشون داد کلی پیام داده بود ولی برای من نیومده بود یکم حرف زدیم مشتری هم میومد میرفت یهو از لبم بوس کرد من قرمز شده بودم خیلی گرم و باحال بود یه مدتی هر روز میرفتم مغازش حرف میزدیم کل کارمونم بوس بود یا اون یکم دست میکشید به کونم یه روز دیدم داداشم از اونور خیابون داره میاد سریع پریدم زیر ویترین بهش گفتم داداشمه اونم فهمید و وایساد پشت ویترین با داداشم سلام علیک داشت داشتن حرف میزدن کیرش جلو صورتم بود آروم دست گذاشتم رو کیرش اول دستمو رد کرد ولی ادامه دادم اون داشت با داداشم حرف میزد من کیرشو میمالیدم دلم طاقت نیاورد دکمه های شلوارشو باز کردم کیرشو با زور کشیدم بیرون شروع کردم ساک زدن اولش اذیت میکرد خودشو میکشید عقب یا با دستش مانع میشد ولی من پیروز شدم ، کاملا تمرکزش از بین رفت پرت و پلا میگفت داداشمم یکی دوبار گفت چته چرا کص میگی داداشم رفت. نشست گفت چه کاری بود اینا یکم دعوام کرد منم بهم بر خورد بلند شدم برم دستمو گرفت ویترینو کشید عقب کرکره رو داد پایین چسبوندم به دیوار یکم لب گرفتیم برم گردوند شلوارمو تا زیر کونم داد پایین نشست کلی کونمو لیس زد من همش میلرزیدم بلند شد همینطوری که کیرشو کشیده بودم بیرون تف زد کرد توم تنگ نبودم ولی جر خوردم ده مین تلمبه میزد هی تند تند میگفت همینو میخواستی اره؟ محکم میکوبید تو اوج بودم ابم با فشار پاشید رو دیوار اونم دو سه مین تلمبه زد ابشو ریخت تو کونم ولو شد رو صندلی منم نشستم رو پاش آب کیر از کونم سرازیر بود روی پاش خودمونو جمع کردیم و این شد شروع رابطه ما

ممنون که خوندین
ببخشید برای کم و کسریش

نوشته: Araz

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها