داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

سیسی پیدا کردم و زیر خوابم شد و ادامه ماجرا…

تو دبیرستان هر روز میدیدمش
رشتش تجربی بود و من ریاضی
با همه فرق داشت و اون فازش خیلی از ما جدا بود
من خودم روز اول ک دیدمش گفتم که این کونیه بزارید از اون بگم
اسمش مبین بود و پوستی سفید و صورتی قشنگ که تازه ریش درآورده بود و ما تیغ زده بود و معلوم بود ک بدش میاد از ریش چون هیچوقت با ریش و سبیل ندیدمش
از دست های بدون موش بدنش معلوم بود که شیو کامل شده
با ناز راه میرفت ولی جلو تر حس کردم ک اهلش نیست و میخواستم بیخیالش بشم
خودم محسن ۱۷ سال قدم ۱۸۴ و وزنم هم ۸۸ سایزم هم ۱۷
بگذریم
کل سال که گذشت فقط با هم سلام و علیک داشتیم
تا موعد امتحانات آخر ترم شد و رفتم آموزشگاه برای کلاس های تقویتی
سر کلاس شیمی بودم که تا معلم جلسه اول رو شروع کرد یکدفعه مبین اومد داخل کلاس
فهمیدم که اون هم ثبت نام کرده
تا اومد داخل از ری اکشن بقیه فهمیدم ک اونا هم از اوضاع مبین تعجب کردن ولی برای من دیگه عادی بود تا اومد داخل سلام کردیم و کنار من نشست
استارت رفاقت ما اونجا بود
دیگه سر ی میز میشستیم و چند جلسه گذشت
دیگه شماره همو داشتیم و بقیه کارا رو هماهنگ میکردیم
تا ی روز که کلاس تموم شد دیدم که وسیله نداره که بره خونه
گفتمش مبین من میرسونمت
گفت: ن داداش دمت گرم خودم میرم
گفتمش ن این چ حرفیه بشین بریم
سوار موتورش کردم و رفتیم و تو راه جلو بستنی فروشی وایسادم و دوتا شیر پسته گرفتم و هی تعارف می‌کرد و آخر گرفت و حساب کردم
بیرون نشستیم و داشتیم شیر پسته میخوردیم که با هم اینجا به غیر درس شروع صحبت کردیم
درباره دوست دختراش میگفت و میگفت که خیلی ها دوست دارن باش باشن
واقعا هم خوشگل بود
اون تیپ های دخترکش (لباس لش مشکی با موی فر و ماسک گردنبند و …)
من هم گفتم براش از روابطم و دیگه شوخی کردیم و سوار شد و رسوندمش خونشون
فرداش که اومد سر کلاس می‌شد حس کرد که با هم راحت شده بودیم و رفاقت شکل گرفته بود
خلاصه بگذریم
امتحانات تموم شد و باعث شد من با مبین رفیق بشم
میرفتیم پارک ، ساندویچی ، فروشگاه و…
حتی ی بار رفتیم استخر و تا با مایو اومد یه دفعه بدن سفید و شیو شده شو دیدم پرام ریخت و یکی ب شوخی زدم ب کونش و گفتمش تو که سفیده پوستت / کون نمیدی ب دوستت
خلاصه خندیدیم و شنا کردیم و اومدیم بیرون
چند وقت گذشت و ما دیگ راحت بودیم به هم
ی شوخی داشتیم که با دست محکم میزدیم به تخم های همدیگه (بین پسرا رایجه ) رفته بودیم بیرون مبین حواسش نبود تا اومدم که بزنم به تخماش دستم رفت بالاتر و زدم به کیرش ولی دستم درد گرفت
محکم بود
مبین خندید و حس می‌کرد من چیزی فهمیدم ترس گرفت اونو
ی دفعه دستمو بردم ب کیرش و دیدم چستیتی داره
خندیدم و گفتم وای مبین این کونی بازیا چیه
خیلی ترسیده بود
گفتش چیزی نیست
گفتمش نیست خودم دست زدم سفت بود
قفل زدی بهش
هی میگم ی چیزیت هست
میگفت ک اشتباه میکنی و فلان و…
گفتمش مبین ی کار کنیم تو شلوارتو در بیار اگه چستیتی داشت ک من میدونم و تو اگه نداشت برات میخورم اینقدر مطمئنم از خودم
دیگه مطمئن شده بود ک من میدونم گفت محسن وایسا برات توضیح میدم ولی نباید کسی رو بگی و بدبختم کنی
گفتمش نگران نباش
گفت که من سیسی ام و دوست دارم زندگی دخترانه رو و فلان و بیسار
گفتمش میدونم سیسی چیه فقط این برام سواله ک چرا تا حالا خودت نیومدی جلو
گفت که برای چی
گفتمش من عاشق سیسی هام فقط دوست دارم بکنمت مبین
گفت باش ولی خواهش میکنم کسی رو نگو
گفتمش رواله
رفت خونه
قرار شد فردا به بهانه بازی با ps4بیاد خونمون
مامان و بابام هم رفته بودن خونه عمم برای پختن نذری اخه سالگرد شوهر عمم بود
شب بهش پیام دادم ک چستیتی رو در نیار
میخوام اینطور باشی
فقط پاهاتو لاک بزن گفت کسی تو خونه میبینه
گفتمش برو لاک مشکی بخر و میخواستی بیای برو تو دستشویی بژن و ی جوراب بپوش بیا استون هم بخر و بیا
گفت باشه
مامان و بابام رفتن و نیم ساعت بعدش مبین اومد خونمون
گفت صبر کن برم تو ی اتاق عوض کنم
گفتمش همینجا عوض کن
گفت نه یه عمر فانتزی داشتم دوست دارم اونا رو اجرا کنم بعد گفت محسن تو یکی از بهترین کسایی هستی که میتونم باهاش سکس کنم و باش راهت باشم و بعد من گردنشو بوسیدم و زبون زدم بهش و رفت تو اتاق

بعد ۱۰ دقیقه ک گذشت با ی ست مشکی سوتین و شورت و جوراب شلواری خفن اومد بیرون
کیرش تو چستیتی از زیر شورت معلوم بود
اومد بیرون وای دلم رفت براش
ب آرزوم رسیدم گفت ازش لب گرفتم و با ی دستم پشت کمرش و با ی دستم ی طاق از کونش رو میمالوندم
واقعا سفید و نرم بود
بدنش خیلی گرم بود داشتم آتیش میگرفتم
فقط دوست داشتم خودمو بمالم بهش اینقدر خوب بود
گفتمش من دیگه نمیتونم بس کن میخوام بکنمت گفت ن اول میخوام بخورم برات
گفتم هر کاری دوست داری بکن فقط زودتر
گفت عجله برای چیه
نشستم سر مبل اومد سمتم نشست جلوم
سرمو بردم عقب و چشامو بستم
کیرم با دستاش یواش گرفت و یواش ماساژ میداد باش بازی میکرد
یواش سرشو گذاشت توی دهنش و محکم میک زد شروع کرد به خوردن داشت میخورد گفتم نمیخوام بخوری کونتو میخوام گفت باشه بابا
برگشت گفتمش تمیز کردی گفت اره تو فقط بکن
داگی وایساد
ی عالمه وازلین زدم به کیرمو و کونش سرشو ی راست دادم تو
یواش یکم یکم میدادم تو صداش دیگه در اومد
هی میگفت یواش یواش تر
تا ته کردم تو
گفتمش دیگ تموم شد راهی نداری
کیرم تا ته تو کونش بود
یکم ک گذشت شروع کردم به تلمبه زدن
حدود ۱۰ دقیقه داشتم میکردم گفتمش بخواب پاتو بنداز رو شونم
کیرتم باز کن
خوابید به کمر و پاشو انداختم رو شونم و کیرمو تنظیم کردم و فرستادم تو
با دستام جوراباشو در آوردم و سفیدی پاش و سیاهی لاکش خورد تو چشمم
با ی دستم کیرشو میمالوندم و با ی دستم پاشو میکردم تو دهنم و انگشتاشو میمکیدم
تو ابرا بودم ک تو کونش خالی شدم
همونطور رفتم تو بغلش
خودش خیلی حشری شده بود
کیر من تو کونش بود و کیرش هم شق شده بود و من افتاده بودم روش و شقی شو با شکمم حس میکردم
یکم سرحال شدم و اومدم عقب و کیرمو کشیدم بیرون ک آبم زد بیرون از کونش داشت چکه می‌کرد
دستمال آوردم گذاشتم زیر کونش و پاکش کردم
گفت ک من ارضا نشدم
لطفا محسن برام بخور کیرمو
گفتمش امکان نداره
گفت بخور دیگ تا بار بعدی هم وجود داشته باشه ک منم حال کنم
دیگ متقاعد شدم
کیرشو ی راست کردم تو دهنش و با زبونم زیر رگ کیرشو میمالوندم
ی دفعه سرمو داد زیر و تو حلقم ارضا شد
اومدم بالا هرچی تو دهنم بود تف کردم
نصفشم خورده بودم
گفتمش چ کاری بود ک کردی
گفت تلافی اینکه ابتو ریختی تو کونم
رفت و لباس بپوشه
کفت برای امروز بسته
از اون روز هر وقت خونه ما یا اونا خالی میشه سکس براهه
رفاقتمون هم سر جاست

نوشته: محسن

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها