داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

سکس من با صاحبخونمون


توی یک شهر ترک نشین چندسال قبل دانشگاه قبول شده بودم.اونزمان هرکسی موبایل نداشت یه خونه اجاره کردم که دوطبقه بود و طبقه بالا صاحبخونه زندگی میکرد.من چون تا اونموقع ازخونه دورنشده بودم هرروز با تلفن که خونه خودم داشت به خونه خودمون زنگ میزدم.ازقضا یه روز ازبس خسته بودم سیم تلفن رو کشیدم تا کسی زنگ نزنه تا تخت بگیرم بخوابم.یه چندتا قرصم خوردم گرفتم خوابیدم.تواین زمانکه من خواب بودم مادرم بمن زنگ میزد و چون من سیم رو کشیده بودم و هم خواب بودم جواب تلفن رو نمیدادم.مادرم هم ازدنیا بی خبر به صاحبخونه زنگ زد که یه سری بمن بزنه ازم سراغ بگیره.زنه صاحبخونه که یه زنه سیاه و لاغر اندام و بی ریختی بود اومده بود درو زده بود و از من جوابی نشنیده بود.رفت بالا و کلید یدک رو برداشت و اومد درواحد منو بازکرد تا ببینه نکنه برام اتفاقی افتاده باشه.منکه همیشه لخت لخت میخوابیدم چون نه هم خونه داشتم و هم خیلی حال میداد لخت خوابیدن.زنه صاحبخونه وارد خونه میشه و منو تواون وضعیت میبینه.اینکه چه حالی میشه و چی پیش میاد چون خواب بودم معلوم نیست فقط وقتی به خودم اومدم دیدم یکی داره به کیرم دست میزنه.فکرکردم دارم خواب میبینم کیرم شروع کرد راست شدن و منم ازاین مطمئن بودم که تنهام به همون خیال خواب بودن و منگی ازخوردن چندتا قرص تکون نخوردم و اون زنه بدریخت هرکاری دلش خواست با کیرم کرد.آخرسر ناخودآگاه ازخواب پریدم زنه منو که دید داشت سکته میکرد.فارسی هم بلد نبود حرف بزنه منم ترکی بلد نبودم.موندم چیکار کنم یه زن داره با کیرم بازی میکنه که نه من زبونشو میفهمم نه اون زبونه منو.یه سیلی محکم زدم زیر گوشش گفتم بی پدر چرا بی اجازه اومدی توخونه من دهنتو سرویس میکنم.ترکی یه چیزی گفت من حالیم نشد افتادم بجونش د بزن.میزدم گریه میکرد.التماسی میکرد باعث شد بدجور حشری شم.یخورده عقلم که اومد سرجاش دستو پا شکسته بهش گفتم بیا سکس کنیم حالاکه اینجور شده.اونم با هق هق گفت یاخچی.یعنی باشه.لباساشو باخشونت درآوردم زنه ازبس بی ریخت بود سگ اونو نمیکرد ولی خیلی تمیز و خوشبو بود تنها عیبش چهره زشتش بود.منم که حالیم نبود تا حالا تجربه سکس و اینجور چیزا نداشتم.لباساشو درآوردم یه راست بدونه مقدمه و لیس زدنو و ازاین جور چیزا یه راست کیرمو گذاشتم رو کوسش تا تهههههه فروکردم توشششش شروع کردم وحشیانه زنه رو کردن.اینقدر بهش فشار میومد که دوسه بار زیر این فشار گوزید چون شکمش پر بود.این دهاتی بازیهاشو که میدیدم حرصم درمیومد باشدت بیشتری تلمبه میزدم.خیلی زود آبم اومد.ریختم روشکمش.پاشد یه لبخند کیری زد لپمو کشید ترکی تشکر کرد بهم حالی کرد که مادرم زنگ زده بود به اون خاطر اومده پایین.منم بهش فهموندم که بازم بیاد.چندباری اومد باهاش سکس کردم.پایان

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها