داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

سکس مریم و سعید (۱)

توی آینه داشتم به خودم می رسیدم که یهو از پشت بغلم کرد و دستاشو گذاشت روی شکمم، کیرشو چسبوند به چاک باسنمو پشت گردنمو بوس کرد، بی شرف میدونه به پشت گردنم حساسم و یجوریم میشه، دست راستش لیز خورد به سمت کس تپلم، با دستش کسمو محکم فشار میداد، سرمو برگردوندم و تو چشاش زل زدم، گفت تو اتاق خواب خفتت کردم، گفتم هر جای خلوتی که گیر میاری خفتم می کنی، تو اتاق خواب که یه عمره داری منو می گائی، تو شلوغی ها هم، یواشکی از کوچک‌ترین فرصتی که پیش میاد برای مالوندنم استفاده می کنی، گفت تا آخر عمرم میمالونمت، گفت جدیدا دیر به دیر باهام سکس می کنی، فکر اون کس تپل معتادتو نمی کنی، بهش گفتم فکرم خیلی مشغول و درگیره، گفت بی خیال مشکلات، از لحظات لذت ببر، فکرتو درگیر نکن، کستو در کیر کن، در عین حالی که داشت در گوشم صحبت می کرد، نفساشم تو گوشم می پیچید و داشتم یواش یواش حشری میشدم، آخه من روی گوشمم حساسم، وقتی سعید با لبش روی گوشم بازی می کنه، کسم خیس میشه، همینطور که آروم صحبت می کردیم، سینه هامو محکم تو دستاش گرفتو فشار داد! دستامو روی دستای مردونش گذاشتمو برگشتم لباشو بوسیدم، اونم یهو مثل وحشی ها به لبام حمله کرد و شروع به میک زدنو خوردن کرد و هی زبونمو میک می زد و لباشو و زبونشو روی لبام حرکت می داد، نفساش داغ و به شماره افتاده بود، موهامو با دستاش نوازش می داد و هر از گاهی یال موهامو اسبی می کشید، یه لحظه لبامو ول کرد و با صدای خمار و گرفته گفت بی شرف سکسی، حشری وحشی، بعدش هولم داد روی تخت و منو کشوند تو بغلش، رونشو گذاشت لای پامو به کسم فشار می داد، همچنان لبامو می خورد، تمام تنم داغ شده بود، شرتم از آب کسم خیس شده بود. تی شرتشو گرفتم و از سرش کشیدم بیرون بازو های مردونشو تو دستام گرفتم از پشت سوتینم رو باز کرد و سینه هامو تو دستاش گرفت، خیلی محکم فشارشون می داد جوری که نالم در میومد و جوابمو با جونااااای کشیده می داد صداش می‌لرزید، به جزء شورتم تمام لباسامو در آورد و خودش با یه شرت اومد روم یه لب گرفت و سریع رفت پایین کسمو از روی شورتم کرد تو دهنش، دلم ضعف رفت، شورتمو با دندونش در آورد، کیرش از بالای شورتش بیرون زده بود، به کسم میمالیدش، سینه هامو تو دهنش می کرد و نوکشو نیش نیش گاز می گرفت و میک می زد، یه بوس به شکمم زد و رفت پایین تر شروع به لیسیدن و خوردن کسم کرد اووووف جوووون اونقدر کس سفیدمو خورد که تپل‌تر شد، به نفس نفس افتاده بودم و هی اااااخ و اوووووف می کردم، سعی می کردم پاهامو ببندم اونم رونامو محکم می گرفتو نمی ذاشت، زبونشو تند تند تو کسم فرو می کرد و هی می چرخوند، چوچولمو لیس می زد، آااااخ که چه لذتی داره وقتی کسمو میخوره، همونجوری که روی تخت دراز کشیده بودم و سعید داشت کسمو می خورد با پاهام شورتشو درآوردم، سرشو محکم به کسم فشار دادم و به کسم چسبوندم، اوووووووف چه لذتی چه حالی، سکس با سعید جوون‌ترم می کنم، پوزیشن‌مونو 69 کردیم و من شروع به ساک زدن کیرش کردم، داشتم آروم کیرشو ساک می زدم که یهو تا ته کرد تو دهنم، کیرش نرم و سفت بود یه حالت عجیب و باحال که داشت تو دهنم هی بزرگ‌تر می شد هم‌زمان که کیرشو ساک می زدم، اونم وحشیانه داشت کسمو می خورد، با یه دستش با پستونام ور می رفت و با یه دست دیگش با سوراخ کون و لمبرای کونم ور می رفت، هی می گفت الان تو بهشتم، تو حوریه منی، جوووون اووووووف جنده ی منی، سعید تو سکس همیشه وحشیه، بهم گفت میخوام با روغن ماساژت بدم، منم از خداخواسته خوابیدمو لنگامم باز کردم تا زودتر لای رونامو، کسمو، کونمو روغن بماله و ماساژ بده، همیشه مابین ماساژ دادن چندتا تلمبه هم تو کسم میزنه، بعدش کیرشو می کشه بیرون و دوباره شروع به ماساژ دادن می کنه، تازه شروع کرده بود به ماساژ دادن با روغن که کسم زود حشری و جنده شد، آب کسم از لب و لوچه و چوچول کسم سرازیر شده بود، خیلی دوست داشتم تا صبح کیر بلند و کلفتشو تو کسم فرو کنه و جرم بده، تو کل دوره زندگیم جنده ی سعیدم، اونم کسکش و وحشی منه، دائم منو میگاد، وقتی ماساژم میده در گوشم میگه تو جنده کی هستی؟ میگم سعید، میگه الان چی میخوای؟ میگم کیر بلند و کلفت سعید، میگه برای چی کیرمو میخوای؟ میگم دوست دارم جرم بدی، منم کیر شق و سیخ شده و خایه هاشو روغن مالی می کنم، همیشه قبل این که منو بگاد خایه مالیشو می کنم تا حسابی وحشی بشه، بعدش سعید کیرشو می کنه تو کسمو تند تند تلمبه می زنه، منم داد می‌زنم و میگم بی شرف، وحشی، جرم دادی، دردم میاد اونم میگه خوشم میاد درد می کشی حشری، میگه یواش داد بزن، زنای همسایه صداتو می شنوند و میرن سر وقت شوهراشون، دوباره کیرشو در آورد و شروع کرد به ماساژ دادن پستونام، من دیگه خیلی داغ کرده بودم و کسم تب داشت و منتظر کیر اسبی سعید بود که حسابی بگادش، اوووووف جوووون، وقتی کیرشو تا ته می کنه تو کسم، حس می کنم…

ادامه دارد…

نوشته: مریم

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها