داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

سکس زوری نگین

میخوام داستانی از 17 سالگیم تعریف کنم من تا به اون سن فقط دو بار فیلم سوپر دیده بودم حتی دوست پسر هم نداشتم اخه فقط اهل درس خوندن بودم بعدش با یکی دوست شدم یه ماه که گذشت بهم گفت بیا خونمون منم بعد مدرسه رفتم ولی خیلی دلهره داشتم نشستیم یکم حرف زدیم خوراکی خوردیم و بعد اومد سمتم بغلم کرد منم بغلش کردم بعدش لب گرفت اولش مقاومت کردم بعد سست شدم بهم گفت میخوام فقط بزارم لای پات منم ترسیدم گفت میزارم لای پات گفتم باشه لباسامو دراورد شروع کرد به خوردن سینه هام بعد که شرتشو پایین کشید اولین بارم بود کیر میدیدم هم تعجب کردم هم ترسیدم یهو افتاد روم و منم خیس کرده بودم گذاشت لای پام حس سکس همه جامو گرفته بود یهو پامو گرفت بالا کیرش داشت فشار میداد تو کصم خیلی ترسیدم با جیغ و داد میگفتم ولم کن گفت خفه شو خیلی گنده و زور زیاد بود هی گریه می کردم و تقلا میکردم اونم دهنم و گرفت هی زور میزد کیرش بره تو ولی به سختی رفت از درد نفسم رفت ولی امان نداد امادگی داشته باشم جوری به سرعت تلمبه زد یهو کلی خون ریخت ووو…
تا یه مدت عذاب وجدان داشتم و گریه میکردم. ولی دیگه جوری شد که هر روز بعد مدرسه میرفتم خونشون که پایین تر از مدرسمون بود، باهم سکس میکردیم و میرفتم خونه. ولی یروز به خودم اومدم دیدم کارم شده دادن به دوست پسرم و رفیقش.

نوشته: نگین

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها