داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

سکس با دختر دانشجو3


رفتم سمت کوسش و بالاش رو با لبم لمس کردم و بعد شروع به خوردن کوسش کردم زبونم رو به دور کوسش میکشیدم و بعد فرو میکردم توش و دوباره تکرار میکردم که بعد چند دقیقه یه آه بلند گفت و به ارگاسم رسید از خوردن کوسش دست کشیدم و کیرم رو دادم ساک بزنه که خیس بشه و بعد مریم رو رو تخت به شکم خوابوندم و رفتم روش کاندم رو کشیدم رو کیرم و بعد یواش یواش کردم تو کوسش که مریم گفت : چی شد; از پشت رو پشیمون شدی; گفتم نوبت اون هم میشه بعد دقیقه تلنبه زدن کشیدم بیرون و رفتم کرم اوردم و به کونش زدم بعد با انگشتم کردم توش و کمی عقب جلو کردم وقتی که جا باز کرد دو انگشتی کردم و کمی هم دو انگشتی عقب و جلو کردم تا حسابی جا باز کرد برای کیرم.بعد دوباره کونش رو کرم زدم بعد سر کیرم رو گذاشتم رو سوراخش که خودش رو سفت کرد و من بهش گفتم باز کنه که راحت تر بکنم داخل و بعد بهش گفتم خودش دو دستی کونش رو باز کنه و من سر کیرم رو یواش یواش کردم داخل که مریم یه آه کشید و دستش رو از کونش ول کرد بعد کمی صبر کردم تا کونش به کیرم عادت کنه و بعد برای اینکه از کون دادن زده نشه و بلکه خوشش هم بیاد یواش یواش تا آخرش رو کردم تو کونش و بعد ; ;ثانیه بهش ;گفتم آماده ای که تلنبه زدن رو شروع کنم اون هم Ok ;داد و منم شروع کردم تلنبه زدن تو کونش کمی که تلنبه زدم کیرم رو تا آخر میکشیدم بیرون و دوباره تا ته میکردم داخل مریم هم داشت چوچله خودش رو میمالید به اه و اوف افتاده بود و قربون صدقه کیرم میرفت یا دقیقه تلنبه زدم که احساس کردم آبم داره میاد بهش گفتم که اون گفت کمی تو کوس من تلنبه بزن تا منم بیام.;من هم کشیدم بیرون و کردم تو کوسش بعد چند تا تلنبه اون به ارگاسم رسید و من کیرم رو در آوردم و کاندم رو  هم در آوردم بهش گفتم برام ساک بزن که گفت از آب منی بدش میاد و الان ساک نمیزنه و من هم رفتم رو شکمش و گذاشتم وسط سینه هاش و کمی تلنبه زدم و آبم رو لای سینه هاش ریختم بعد اومدم کنارش دراز کشیدم و یه لب ازش گرفتم کم که استراحت کردیم باهم رفتیم حمام و من اون رو شستم و بعد اون من رو شست و بعد زیر دوش باهم لب گرفتیم و اومدیم بیرون و من اون رو خشک کردم و با دستم به وسط کونش کشیدم و انگشتم رو کردم تو کونش و بهش گفتم: چطور بود; درد داشت;مریم:نه اتفاقا خیلی چسبید.من:پس چرا ناز میکردی;;;.مریم:آخه یه بار که به محمد از پشت کرد خیلی دردم گرفت; با اینکه نصف کیرت رو داشت اما فکر کنم چون مثل تو بلد نبود کلی درد کشیدم و به خاطر همین دیگه از کون به محمد ندادم و وقتی امروز تو میخواستی بکنی با خودم گفتم الانه که از وسط دو قسمت شم اما وقتی کردی خیلی خوشم اومد و می خوام به محمد هم یاد بدم که چه طوری از کون من رو بکنه و بهش بگم از یکی از هم دانشگاهی هام که شوهر داره یاد گرفتم.و بعد ازم تشکر کرد و گفت انگشتم نکن که دوباره هوس میکنم و من هم ازش یه لب گرفتم و رفتم لباسم رو تنم کردم و  مریم هم لباسش رو پوشید و رفت پایین چون قرار بود یکی از دوستاش بیاد و شب هم قرار بود بمونه ; مهسا هم که فردا می اومد و تا اومدن خانواده ام خبری از سکس نشد تا اینکه یه شب مریم پیام داد که امشب مهسا نیست و دیر وقت میاد…

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها