داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

سکس با دخترم قسمت اول


خونواده ما تشکیل شده از نفر.من و زنم که پرستاره و دخترم که سالشه.تابستان ۸۲ بود.تقریبا اواخر خرداد و سه ماه تعطیلی دخترم شروع شده بود.اون روز زنم کشیک شب بیمارستان بود.ساعت تقریبا شب بود.نمیدونم چطور پیش اومد ولی اولین تجربه سکسی مخفیانه من با دخترم از اونشب شروع شد.دخترم بخاطر گرمی هوا پیراهن و دامن تنش بود و شلوار پاش نبود.دامنش تا روی زانوهاش بود.گاهی وقتها چشمم به کون و کپلهای کوچیکش می افتاد و به دلیل نازکی دامنش و چسبیدن اون روی
کوووونش دوتا لبه شرتش از روی دامنش معلوم میشد و من سعی میکردم نگاه نکنم.ولی نمیتوانستم جلوی خودم رو بگیرم تا اینکه دخترم اومد و درست روبروم نشست و مشغول تماشای تلویزیون شد.دامنش رو بالا زد و بصورت چمباتمه نشست.چشمم به شورت سفید دخترم افتاد که بین دوتا رونش جمع شده بود.از گوشه شورتش کشاله رونش و یکم از لبه کووووسش رو دیدم.واااااایییییی چنان شهوتی شدم که دوست داشتم اون شورت سفید پاش نبود.کیرررررم بدجور راست شده بود.شهوت جلوی چشمامو گرفته بود رفتم جلوش نشستم.گفت بابا برو کنار دارم فیلم میبینم;;; گفتم تکرارش رو فردا ببین دخترم میخوای باهم بازی کنیم;;; گفت اره.گفتم دراز بکش و پاهات رو بالا ببر و مچ پاهاتو بچسب.دخترم هم اینکار رو کرد و دامنش از روی پاش کنار رفت.انگار اصلا دامن پاش نیست;;; گفت اخه بابا دامنم رفته بالا و بده;;;;;گفتم اشکالنداره دخترم.کسیکه اینجا نیستش;;; دوباره شورتشو دیدم که لاکووووووسش رفته بود.ووواااااایییییییی کوس کوچولوش از روی شورت بخوبی معلوم بود.بهش گفتم پاهات روبیار
پایین دستمو گذاشتم روی رون لطیفش یه کم مالیدمش دخترم با تعجب نگام کرد.دستمو بردم زیر شورتش و انگشتمو بین دوتا لبه کوس کوچیک و نرمش گذاشتم.انگشتم راحت لای شکاف کووووووس دخترم رفت.کووووس کوچیک که فقط سالش بود.قلبم بشدت میزد.دخترم گفت نه بابا نکن بده;;; بهش گفتم هیچی نگو شروع بمالیدن پرده ی روی کوووووووسش کردم.خیلی نازک و ظریف بود.کوس دخترم هم تحریک شده بود.او اینو بعدا بمن گفت.شورتشو دراوردم و همینطور پیرهن و دامنش.خودم هم لخت شدم.حالا من و دخترم لختم هم دیگه رو نگاه میکردیم.دخترم ایستاده بود و با تعجب به کیرررر راستم نگاه میکرد;;; منم با شهوت به کوووووس کوچیک دخترم.رفتم جلوش.زانو زدم برجستگی کونش رو از پشت چسبیدم و کیرم رو وسط رونها و زیر شکاف کووووووسش فرو کردم.سر کیرررررم از پشت رونهاش و زیر شکاف کوووونش دراومد.آخ خ خ خخخخ کووووس نرمش رو که بالای کیرررررم حس میکردم شهوتمو بیشتر میکرد.با لبهام بوسه شهوت انگیزی از صورت دخترم کردم و دوباره خوابوندمش و کیرررررررررمو وسط شکاف کوووووس دخترم فروکردممممممم;;; درست نمیدونستم سوراخ کووووووووسش کجاست.ولی با فشارررررررر دادن سرکیرررررررم  وسط کوووووسش یکدفعه سرکیرم به لبه های نرم دورسوراخ کوسش خورد.وووواااااایییییی کیرمو یه کم بیشتر فشاررررر دادم.دخترم گفت بابا داره دردم میااااااااااااددددددد آخ خ خ خ;;;; گفتم اگه بازم کیررررررررمو فشار بدم ممکنه کیررررر کلفت شدم جلوی سوراخ کوووس دخترمو پارررررره کنه;; سرکیررررمو گذاشتم زیر نافش و تا سوراخ کوووووووونش کشیدم.اینکار رو چند بار تکرار کردم.جاااااااااان.چه حالی میداد;; گودی بین دوتا لبه کوس دخترم از بالا تا پایین سرتا سرشکافش کلا لیز شده بود.سرکرررررررمممم به راحتی لیز میخورد.اینکار رو چند دقیقه انجام دادم و دخترم هم با اینکارم کووووووسش تحریک میشد و داشت لذت میبرد…ادامه دارد

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها