داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

سکس با خواهرم مریم

یک روز زمستانی مدرسه ها به خاطر باریدن برف تعطیل شده بود منم آمدم خانه رفتم اینترنت گشتی زدم هیچکس در خونه نبود جز خواهرم که اسمش مریمه که5 سال از من بزرگ تر و 22 سالشه قد حدود 165 و خیلی خوش اندام و پوستی سفید داره دیدم خوابه منم در اتاق را بستم و فیلم سکسی های جدید را در کامپیوتر گذاشتم فیلم ها خیلی با حالی بود منم شلوارم را کمی پایین کشیدم و داشتم کیرم ک حدود 18 سانته می مالیدم که یک دفعه یک نفر کیرم را از پشت گرفت تخم بر شدم و ضربان قلبم داشت شقیقه ام را پاره می کرد همون طور سر جام خوشکم زده بود اونم آروم از پشت کیرم را می مالید کم کم حالم خوب شد و از صندلی بلند شدم و روی تخت نشستم اونم اومد و با کیرم بازی می کرد منم داشتم پستون های قشنگش را بر انداز می کردم بهش گفتم ساک نمی زنی اونم قبول کرد و شروع کرد به ساک زدن منم دستم رو کرده بود تو مو هاش و سرش را بالا پایین می کردم بعد مریم گفت حالا نوبت تویه منم بلندش کردم انداختمش روی تخت دو سه تا لب با حال ازش گرفتم و بعد محکم لباسش را دادم بالا یک سوتین لیمویی بسته بود منم آرام آرام شروع کردم به خوردن پستوناش اولش مثل ژله بود بعد کمی سفت تر شد حسابی حشری شده بوده بهد از چند دقیقه شلوارش را دادم پایین در حالی که از روی شورت داشتم کسش را می خوردم شرتش را دادم پایین یک کس بزرگ و صورتی بود که بوش آدم را حشری می کرد ازش ترشحات زیادی می اومد که در حالی که کسش را لیس می زدم می خوردمشون اونم آه آه آه می کرد و با دستاش دو پاش را تا جایی که می تونست داداه بود بالا منم کم کم دست خیسم را به طرف کون سفیدش بردم و یک انگشتم را فرستادم تو کنش خیلی گرم و لزج بود هم کس می خوردم و هم سوراخ کون گشاد می کردم که یک هو خواهرم لرزید اون به اوج رسیده بود و من هنوز هیچ کار اساسی انجام نداده بود منم کلی کرم به کیر و کون مریم مالیدم و کیرم را یواس گذاشتم در سوراخ کونش وقتی داشتم می فرستادم تو چشمام از اوج لذت باز نمی شد و کیرم داشت از درد می ترکید کم کم داشتم تلمبه می زدم خیلی داغ بود ومنم محکم با کف دست روی رو نای خواهرم می زدم و اون جیغ می کشید که ناگهان احساس کردم داره آبم می یاد که محکم تر تلمبه زدم و همش رو تو کون خواهر گشاد شدم ریختم اونم دو سه تا آه از تمام وجود کشید و بعد در بغلش افتادم و با دست با سینه هاش ور رفتم بعد باهم حموم رفتیم و تا قبل از ساعت 3 که مامان و بابام بیان کارمون را تموم کردیم خلاصه اینجوری سکس من با مریم شروع شد و قراره پنچشنبه دومین سکسمو را بعد از 1ماه انجام بدیم .
ببخشید غلط املایی داره دارم با موبایل می نویسم

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها