داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

سه تا کیر تو به شب

من یه ساکر حرفه ایم که البته بدن خوبیم دارم
سفیدم و بدنم لیزر کردم یه تار مو هم ندارم کون خوش فرم و تنگی دارم
من همیشه حشری ام و از سکس خسته نمیشم یه شب بدجوری هوس کرده بودم مدام تو گروها میگشتم ولی همه فیک بودن و به موقعش که میشد میپیچونن. من ساک تو ماشین هیلی دوس دارم و خلاصه یه پسره پیام داد ٢٣ سالش بود بدن خوبی داشت با هم صحبت کردیم و قرار شد شب بیاد ببینیم همو خلاصه گفت با ماشین دوستم باید بیام با اونم اوکی هستی که گفتم نه. سر موقع اومد محل قرار رفتم تو ماشین فیسش دلم نبود خیلی ولی اوکی بود یه کم دور زدیم گفتم برو فلان خیابون رفتیم و گفتم بکش پایین ساک بزنم واست. کشید پایین کیرش نیم خیز بود کردمش دهنم و اونم در حین رانندگی دستش تو کونم بود میمالید و انگشت میزد به سوراخم و کیف میکرد منم توپ داشتم کیرشو میخوردم. خیابون خلوت بود و خیالمون راحت، منم دلچسب براش میخوردم که گفت داره میاد سریع درش اوردم یه پارچه داد سر کیرشو گرفتم تو پارچه و ابش اومد تمیزش کردم و دوباره کردمش دهنم و همینطوری میخوردم تا کوچیک میشد لامصب خوابشم تپل و خوب بود گفتم بریم همونجا که سوار شدم. وایساد ولی باز دلم میخواست بازم سرمو کردم تو شلوارشو ی کم خوردم دیدم داره اینور اونور هی میبینه دیگه درش آوردم و رفتم که داشتم از تو پارک رد میشدم دیدم دو نفر ناجور نگام میکنن ازشون که رد شدم دیدم بلند شدن یه حا دید نداشته باشه وایسادم دیدم رفتن سوار همون ماشین شدن. یه لحظه گفتم کیر توش کاش میگفتم اونام باشن واسه سه تاشون میخوردم ک همون موقع دوستم پیام داد و گفتم بیا فلان جا، اونم اومد و خب از اونجایی ک تقریبا ١٠ ساله سکس میکنیم باهم گفتم میخوام اونم از خدا خواسته رفتیم یه جا خلوت درش اورد منم ی ساک حلقی و مشتی مث همیشه زدم تا ابش اومد.
داشتیم همینجوری دور میزدیم که یه دفعه باز دلم هواش کرد و پیام دادم به اون یکی دوستم مغازه داره گفتم پایه ای و اوکی داد رفتم مغازش رو داد پایین. کیر کلفت و خمی داره ک دوسش دارم خلاصه واسه اونم مشتی خوردم تا ابش اومد و دیگه برگشتم.
سه تا کیر تو یه شب خوردم که خیلی بهم حال داد و چسبید ولی بازم دلم میخواست.

نوشته: ساکر حرفه ای

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها