داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

سكس با بابام و خواهرم

– این داستان قدیمیه پنجشنبه بود و یکمی زودتر از کلاس تعطیل شدم اومدم
خونه تو راه دائم به حرفهای سعیده فکر میکردم آخه مگه میشه ;/; من و اون
دوستای قدیمی بودیم و تقریبا هیچ سری با هم نداشتیم سکس با داداشش ;/;
یعنی چه جوری تونستن;/; چه جوری روشون شده ;;/;; و چیا اون موقعی به هم
میگفتن ;/; توی همین فکرها بودم که دیدم جلو در ساختمان وایسادم . طبق
معمول کلید نداشتم زنگ زدم خواهرم درو باز کرد و رفتم داخل . مهسا
(خواهرم ) نشسته بود پای ماهواره . این کره خر از اون چشم و گوش بازهای
تیر بود طبق معمول نشسته بود پای کانالهای سکسی چشمم افتاد بهش گفتم
خواهرم سیر نمیشی این دریوری ها رو میبینی ;/; حالا خداییش اگه کسی نبود
خودم هم همین کارو میکردماااااااا گفتش اخه خیلی باحالن این میشینن یک
ساعت کس و کون خودشون رو میمالند که چی بشه ;/; مثل ادم برید یکی رو تور
کنید باهاش حال کنید نه اینکه دهن پسر دخترهای تو کف رو سرویس کنید حالا
خوبه اینا تا اراده کنن یه کیر جلوشونه اما ما فقیر بیچاره ها باید تو
کفش بمونیم اینا رو میگفت دیدم دستش رو گذاشته رو کس کوچولوش و هم با من
حرف میزنه و هم کسش رو میماله یه لحظه نگاش افتاد به من که داشتم لباسام
رو عوض میکردم و بهت زده هم نگاش میکردم درسته که باهاش از این حرف
نداشتم اما اونم از رو نمیرفت بهم گفت ابجی خوش بحال شوهرت گفتم چرا گفت
اخه هیکل مرد پسندی داری همه دوست دارن خانمشون مثل تو باشن اما یکمی
لاغری ها به خودت برسی دیگه میشی یه تیکه گوشت راسته درست حسابی که ملت
واسش سر و دست میشکونن همونجوری چوب رختی رو پرت کردم طرفش گفتم اولا
اونجا رو ول کن معلوم نیست داری با اونجات حرف میزنی یا با من دوما خفه
میشی یا یام خفت کنم اصلا انگار نه انگار من هیچی نمیگم توام همش از کس و
کون و دادن و کردن حرف بزن گفتش نه تو بدت میاد گفتم میزنمتاااااا که با
خنده گفت قربونت برم تو منو اصلا بکش کی میخواد چی بگه گفتم خوب ادم و خر
میکنی که چیزیت نگه ها اونم یه خنده ملیح کردو هیچی نگفت هوا گرم بود
کولرم خراب منم ترجیح دادم با یه سوتین و یه شلوارک گشاده کوتاه باشم
اومدم اشپزخونه و گفتم چیزی میخوری گفت اره کیررررررر گفتم مهسا خفه شو
دیگه همچین کیر کیر میکنه انگار تا حالا طعمشو چشیده گفت مگه تو چشیدی
;/; گفت نه البته یه نه گفتم که خودم گوشم کر شد گفت خدا قسمتت کنه که
ناکام از دنیا نری منم دیدم نه نه مثل اینکه نمیخواد از رو بره گفتم تو
پررویی من پرروتر گفتم بنده خدا خدا زودتر نصیب من میکنه تا تو تو برو
فکر خودت باش که حالا حالاها تو کف میمونی باید بشی جلو همین کانالا به
خودت ور بری و کیر هم تو خوابت باهاش حال کنی گفت اره تو اینجوری فکر کن
خلاصه اومدم پیشش و نشستیم با هم یکمی از پیزایی که از دیشب مونده بود رو
خوردیم و همچنان کانال سکسی هم جلومون یه مدت گذشت و دیدم مهسا داره لباس
در میاره گفتم چیکار میکنی گفت گرمه بابا نترس منم کیر ندارم که با دیدن
هیکل جنابعالی راست کنم بخوام لخت شم بکنمت گفتم حیف شد ولی و خندیدیم
اونم لخت شد و فقط با یکدونه شرت دراز کشیده بود جلو کاناپه روبروی
تلویزیون منم همونجا رو زمین دراز کشیدم و همینجوری تو کانالهای سکسی سیر
میکردیم البته کانال سکسی که چه عرض کنم همون کانالهای سکس تلفنی که یه
گوشی میگیرن دستشون و الکی به خودشون ور میرن به مهسا گفتم اه اینا چیه
اصلا حال نمیده یا کلی شماره وشه که نمیشه تصویر رو دید یا اینقد بی
کیفیتن که ادم حالش بهم میخوره کانال و عوض کن مهسا گفت مونا میخوای
سوپرایزت کنم ;/; گفتم میشناسمت یا یه کانال پیدا کردی که قفل نیست یا
اینکه دوست پسرت رو قایم کردی یه جا که بیاد بکنتمون خندید گفت نه بابا
این خبرا نیست اگه هم باشه دوست پسرمو بیارم بدم دمه دهن گربه که تو رو
ببینه و بیخیاله من بشه ;;/;; نه اما بیا اینم کد کانالهای قفل شده گفتم
خاک توسرت الان اینا که بدرد نمیخورن بزارشون دره کوزه ابشوه بخور تا
ساعت یک و نیم شب که برنامه قشنگا شرو میشن گفت مولتی ویژن یک همیشه لزها
و منفی رو شبانه روزی نشون میده بزن بریم اونو حداقل ببینیم زدی و باز
شد بهش گفتم کد رو از کجا اوردی گفت بابا اون دفعه ای که میخواست کد رو
بزنه منم دیدم اما به روم نیاوردم خلاصه نشستیم پای لز دیدن و کم کم هم
دستمون رفت تو شلوارک و داشتم به کسم ور میرفتم و باز رفتم تو خیال که
آخه سعیده چه جوری سکس کرده با داداشش و همینجوری داشتم تو فکر و خیال
خودم سعیده و داداشش رو لخت تو بغل هم دیگه تصور میکردم که دیدیم مهسا
داره بد جوری نگام میکنه گفتم چته ;/; گفت ببین با خودت چیکار کردی تازه
سر افتادم که به به همچین کسه رو مالیدم که ابش زده بیرون و قشنگ جلو
شلوارم رو خیش کرده بود ( راستی من چون تازه پریود شده بودم و دورش تموم
شده بود شرت نپوشیدم که راحت تر باشم ) مهسا گفت خواهری بزار کست رو
ببینم گفتم نوچ گفت تو رو خدا بزار ببینم گفتم شیطون شدی گفت چیکار کنیم
دیگه گفتم باشه اما الاناس که بابا سر و کلش پیدا بشه هاااا گفت نه بابا
اون همیشه دیر میاد راستی یادم رفت بگم من مامانم با چند تا از دوستاش
رفته بودن کیش و یه یک هفته ای قرار بود اونجا باشن و من و خواهرم و
بابام فقط مونده بودیم خونه خلاصه شلوارم رو دراوردم و مهسا اومد چسبید
کنارم و رفت جلوی پام جوری که دو تا پاهام اطرفاش بودن نشست و دستش رو
اومد بیاره سمت کسم که زدم رو دستش گفتم هوی چیکارش داری ;/; گفت کاریش
ندارم میخوام کس کوچولوت رو نازش کنم قبل اینکه من حرفی بزنم دستش رو
کشید لای کسم وااااای چه حالی داد اصلا یه لحظه هر چی حس خوب بود بهم
وارد شد یه اهی کشیدم که مهسا گفت اوووه چته ندید بدید بزار کار دارم
باهاش حالا حالاها سرشو که اورد سمت کسم که به قول خودش یه بوسی از کسم
بگیره در باز شد و چشممون افتاد تو چشم بابایی که از راه رسیده بود
اینقدر صدای تلویزیون بلند بوده که ما نشنیدیم کی اومده بالا یه لحظه
نفهمیدیم چه جوری خودمون رو جمع و جور کردیم و ماهواره رو خاموش کردیم
لباسمون رو تنمون کردیم البته جلو بابا اکثرا راحت میگشتیم و زیاد به
پوشش خونه توجه نمیکردیم بابا هم بدون اینکه حرفی بزنه رفت سمت اتاقش و
لباساش رو در اورد و من و مهسا از فرط خجالت سرخه سرخ شدیم و نمیدونستیم
چی بگیم سرم پایین بود و تو دلم داشتم به مهسا فحش میدادم که دیدی چه
ابرویی ازمون رفت که دیدیم بابا بدون اینکه اصلا احساس کنه اتفاقی افتاده
باشه گفت بچه ها چیزی هست من بخورم که منم رفتم سریع سهم پیتزای بابا رو
براش اوردم و گذاشتم رو میز با نوشابه و سس و مخلفات یه جورایی تریپ گوه
خوردیم و اینا بابا با یه رکابی و شلوارک اومد منم که همچنان برق سکس از
کلم کاملا نپریده بود یه لحظه نگاه هیکل سکسی بابام انداختم و دیدم واقعا
هیکل نازی داره از اون مدلهایی که خیلی دخترا دوست دارن موقع سکس دوست
پسرشون یا شوهرشون اونجوری باشن و بابام همه اون مشخصات رو داشت تو این
فکرا بودم که دیدم بابام میگه کجایی دختر به چی نگاه میکنی ;/; به خودم
اومدم دیدم عجب امروز روز بدیه همش دارم سوتی میدم خلاصه بابا اومد نشست
ناهارو خورد و جمع و جور کردیم و من رفتم بخوابم مهسا هم عادت داشت رو
تخت مامان اینا بخوابه راستی مهسا سیزده سال بیشتر نداره و حتما با این
تعریفای من یه چیزی بزرگتر تو ذهنتون اومده بود منم که هفده سالمه سات
حدود بعذ از ظهر بود که رفتیم بخوابیم بابام گفت از مامانتون چه خبر که
گفتم همون دیشب که باهاش حرف زدم حالشم خوب بود بابا گفت امشب میاد ;
گفتم اه بابا اون تازه پریروز رفته تا اخره هفته دیگه هم شاید نیاد اخه
بلیط رفت و برگشت گیرشون نیومده بود و قرار بود از اونجا بلیط بگیرن که
تاریخش دقیق معلوم نبود بابام گفت بد شد گفتم چرا گفت امشب باید با دست
حساب کنم من نفهمیدم که منظورش چی بود اما گفتم من خوابیدم فعلا یه لحظه
خوابم برد و بعد یه مدتی بیدار شدم هوا خیلی گرم بود خیلی خیلی تشنم شده
بود رفتم سمت اشپزخونه که دیدم ماهواره روشن شبکه مولتی ویژن و داره یه
فیلم لز منهای شونزده نشون میده و هیچکسم نبود گفتم باز این دختره اومده
زده اینجا و داشتم فحش میدادم بهش که بس نبود ابرومن جلو بابا رفت که
رفتم سمت اتاق مامان این اما چیزی که دیدم باورم نمیشد یه لحظه فکر کردم
باز توهم سکس زده به کلم اما نه واقعیت بود مهسا نشسته بود بین پای بابام
و داشت با یه کیررررررر نسبتا کلفت بازی میکرد میخکوب شدم همونجا اروم
رفتم سمتشون که ببینم جریان چیه ;/; دیدم بابایی کاملا لخت شده و لباسای
مهسا هم یه طرف افتاده و دارن حسابی با هم حال میکنن اصلا قابل باور نبود
صحنه سکس سعیده و داداشش اومد جلو چشام و اصلا حس میکردم توی یه دنیای
دیگم دقت کردم ببینم چیکار میکن دیدم بابام گفت نه مثل اینکه مامان
جونتونم که نباشه شماها از پس باباتون بر میاین اره ;/; که مهسا با یه
دست کیر بابا رو براش جلق میزد و گفت هر چند که به پای مامانی نمیرسیم
اما جاشو سعی مینیم پر کنیم که بابام گفت برا بابایی ساک میزنی دختر
خوشگلم که دیدم مهسا هم انگار منتظر همین بود کیر بابایی رو که به نظر من
خیلی خوش فرم و البته یکمی هم زیادی بزرگ بود کرد تو دهنش و شروع کرد ساک
زدن خیلی تعجب کردم این مهساس اونم بابای منه ;/; بابا هم گفت پدر سوخته
این کارا رو از تو اون ماهواره یادگرفتی یا کسی یادت داده ;/; گفت بابا
هر دوش بابا گفت از کی مثلا ;/; مهسا گفت خودتون بابا گفت پدر سوخته حالا
من ساک واسه کی زدم که از من یاد گرفتی ;/; که گفت نه قربونتون برم اون
موقعی که شما فکر میکردین من خوابم و میخواستین ترتیب مامان رو بدین من
همش رو مو به مو نگا میکردم پیش خودم گفتم الحق که خیلی پدر سوخته ای تو
همین حالا بودیم که من یه لحظه چشمام رو بستم و خودم رو جای مهسا فرض
کردم دستمو بردم توی شلوارکمو شروع کردم با کسم بازی کردن نمیدونم چرا
اینقدر ترشحم زیاد بود همینطور که چشمام بسته بود به صدای حال کردن بابام
گوش میکردم که کما کان مهسا داشت براش ساک میزد یه لحظه حس کردم صدا قطع
شد چشمام رو باز کردم که ببینم چیکار میکنن دیدم جفتشون دارن به من نگاه
میکنن منم انقدر تو حال خودم نبودم که متوجه نشدم جلوی در مقابل اونا
وایسادم بابام گفت به به دختر گلم بیا پیش ما خوش میگذره ها که من گفتم
نه و سریع رفتم توی اتاقم چند لحظه بعد دیدم بابایی لخت اومد توی اتاق و
پشت سرشم مهسا با اون سینه های کوچولوش اما هیکل خوشگلش بابا اومد کنارم
روی تخت دراز کشید و گفت که مهسا واسم گفته تو کفه کیر بودین حالا
نمیخوای دلی از عزا دربیاری ;/; هیچی نگفتم و نگام رو دوختم به کیر بلند
شده و دراز و کلفت بابایی که بد جوری چشمک میزد بابا گفت چیه نمیخوایش
بدمش خواهرت ;/; گفتم نه دوباره از اون نه های معروف خودم که بابام گفت
باشه بابا چته اصلا مال جفتتونه گفتم پس مامانی چی ;/; گفت سهم اون جداست
اما تا نیومده میتونم از سهم اون بدم شما دو تا منم سرمو بردم سمت کیر
بابام و اونم اومد قشنگ جلوم وایساد اول میترسیدم یه حسی داشتم جزو اولین
کیرایی بود که زنده میدیدم قبلا یه دیده کوچولو رو کیر بچه کوچولوهای
فامیل زده بود اما این یکی خیلی فرق داشت بزرگ رسیده و حتما هم خوشمزه
اروم با دستم میمالیدمش و بوسش میکردم خیلی حس خوبی بود بابام گفت بخورش
دیگه گفتم باشه و لبام رو باز کردم و بابا هم دستش رو دور سرم گرفت و سعی
کرد با حرکت خودش براش ساک بزنم منم سرم رو با حرکت دست اون هماهنگ کردم
واقعا خوشمزه بود بابا رو نگاه کردم دیدم چشماشو بسته و داره خفیف ناله
میکنه منم دیدم خوشش اومده یواش یواش از نوک کیرس لیس میزدم تا اونجایی
که کامل توی دهنم رو پر میکرد و دیگه جایی نداشت بره پایین تر سرعتمو
بیشتر کردم و سریع واسش ساک میزدم اونم هی میگفت اره بخوررر این
کیررررررره که تو کوووووس مامانتون میرفته حالا دختراش دارن جورش رو
میکشن بخورش دختره خوشگلم یه چند دقیقه ای براش ساک زدم یادم افتاد به
مهسا سرم رو اوردم بالا که ببینم اون کجاس دیدم رفته رو میز توالت
وایساده و بابا یهو سرش رو برده لای پاش و داره کسش رو براش میخوره خیلی
داشتم لذت میبردم و همینطورم داشتم تو ذهنم این جریان رو برای سعیده
دوستم تعریف میکردم و چهرش رو تصور میکردم که وقتی بهش بگن چه جوری
میشه.دیدم بابا با دستاش داره سرعت ساک زدنمو زیاد میکنه موهامم که ریخته
بود روی کیرش و نمیذاشت حرکت ساک زدنم رو ببینه مثل اینکه ناراحتش میکرد
گفت موهاتو بزن کنار میخوام ببینم دخترم چه جوری برا باباجونش ساک میزنه
اره بخورش کیر بابات رو بخور و همینطور سرعت میداد به کارش جوری هم من
براش ساک میزدم که فکر کنم واقعا داشت لذت میبرد که یهو یه اه بلندی کشید
و حس کردم توی دهنم داره پره پر میشه کیر بابا قرمز شده بود و رگاش زده
بود بیرون یهو دیدم داره ابش میاد خواست بکشه بیرون که من نذاشتم و اونم
فهمید و تمام ابش رو توی دهنم خالی کرد همونجورم حرفای حشری کننده ای
میزد بخور اره همش رو بخور اب کیر بابا جون رو بخور همون ابیه که ریختم
تو کس مامان جونتون و شما دو تا خوشگل رو درست کردم اره بخور همشو بخور و
خودش با دستش همه اب مونده تو کیرش روارود و منم تموم دهنم پره اب شده
بود ابش رو خوردم واااااااای یه طعم با حالی داشت خیلی خوشم اومده بود
مهسا هم همین که دید اب بابا داره میاد اومد نشست کنارم و سعی کرد باقی
اب بابا رو اون بخوره اما من زرنگ تر بودم و بیشترش رو خوردم اونم لباش
رو گذاشت روی لبام و زبونش رو کرد توی دهنم و توی دهنم تابش میداد بابا
گفت نترس برای تو هم اب کیر نگه داشتم مهسا سریع برگشت و گفت کو;/; بابا
خندید گفت قربونه دختره حشریم برم برات دوباره میارمش اونم گفت اخ
جووووون و کیر بابا رو دست گرفت منم که دور دهنم اب کیر ریخته بود با
انگشتم اونا رو توی دهنم بردم اخه خیلی لذت داشت بابا گفت نمیخوای سوتینت
رو در بیاری من سینه های خوشگلت رو ببینم ;/; من اون درش اوردم و شلوارم
رو هم همینطور به بابا گفتم بابا میشه یه خواهش بکنم ;/; گفت بگو عزیزم
گفتم میشه منو بکنی ;/; گفت چی بکنمت ;/; اخه اذیت میشی ها مامانت هم اون
اوایل خیلی زحمت کشید تا تونست کیرم جا بده تو کوس و کونش ها گفتم من
میخوام بابا تو رو خدا گفت باشه عزیزم کیر من مال شماهاست هر جا بخواین
میدمتون گفتم اخ جووووون و دمر خوابیدم اونم فهمید و اومد پشت من و کمرم
رو داد پایین به مهسا هم گفت برو از تو کشو میز مامانت یک کرم هست اون
بیار مهسا هم رفت اونو اورد لذت اینکه یه کیر کلفت اونم کیر بابایی میره
تو کون داشت دیوونم میکرد بابا کیرشو سوراخ کون من رو حسابی چرب کرد و
اولش با انگشتش حسابی کونم رو باز کرد و ماساژ میداد بعد خواست دو انگشتی
این کارو بکنه که حسابی دردم اومد و خودم رو یکم کشیدم جلو بابا گفت چیه
درد داره گفت اره گفت تازه دردش مونده میخوای بیخیال بشم گفتم نه بازم از
اون نه های بنفش گفت باشه عزیزم و این دفعه سرکیرش رو گذاشت دم کونم مهسا
گفت بابا پس من چی ;/; که من بهش گفتم ابجی جون بیا پیش خودم که گفت نه
منم کیر میخوام گفتم دیدی من زودتر به مراد رسیدم که خندید گفت نه گفتم
یعنی چی نه حالا که میبینی من کیر دارم و تو نداری که گفت من قبلا اونو
خوردم چشمام گرد شد گفتم یعنی… که بابام خندید گفت اره با اینکه از تو
کوچیکتره اما چند دفعه ای زودتر کیر بابایی رو تو کونش حس کرده گفتم بابا
میخوام کیرت رو زود بکن تو که دارم میمیرم کهسا هم همون حال اومد جلو من
و پاشو باز کرد منو کس رو شروع کردم براش خوردن بابا سر کیرش و اروم
گذاشت دم کونم واااای بزرگیش رو کاملا حس میکرم حس اینکه الان کاملا کونم
پاره میشه و یه کیر کلفت میره تو کونم منو بیشتر حشری میکرد بابا سره
کیرو کاملا کرد تو کونم و من یه دادی زدم اما نمیخواست از دستش بدم و از
زور درد بیشتر به کس مهسا فشار می اوردم اونم حال میکرد و میگفت بابا
بکنش بیشتر بکنش که خیلی کیر میخواد بابا هم یه لحظه با فشار کیرش رو کرد
تو کونم و تقریبا تا نصف رفت داخل خیلی خیلی درد گرفت اشک تو چشمام حلقه
زده بود با دستم کیرش رو از عقب گرفتم و سعی کردم نزارم جلوتر بیاد اونم
فهمید و همونجا نگهش داشت وای داشتم میمردم خیلی درد داشت اما لذت میبردم
دلم میخواست تا ته بره تو کونم اما میدونستم که حتما جر میخورم بابا شروع
کرد به تلمبه زدن وای چه حسی داشتم خیلی حال میداد اول یواش یواش عقب
میاورد و خیلی یواش تر میاورد جلو وای که داشتم جر میخوردم چه کیر گنده
ای داشت کم کم درد داشت برام به لذت تبدیل میشد که گفت درش بیارم گفتم نه
گفت پس میخوای کیر بابا رو تو کونت حس کنی گفتم اره بابا تو رو خدا جر
بده دخترت رو دارم حال میکنم جرم بده دخترکوچولوت رو جر بده اونم میگفت
دارم جرت میدم کیرم کجاته منم میگفتم توی کونمه اونم حال میکرد مگفت چه
کون تنگی داره جان میکنمت وای چه داغ و تنگه یه چند دقیقه ای داشتم از
کون میدادم و با یک دست کیر بابا رو گرفته بودم و با اون دستم کسم رو
میمالیدم خیلی دلم میخواست اون کیر الان به جای کون کسم رو جر میداد اما
خیلی لذت بخش بود که یه لحظه حس کردم دارم به اوج میرسم داد میزدم و به
بابا میگفتم که محکمتر بکنه منو اونم حسابی با تمام توانش کیرش رو میکرد
توی کونم به ارگاسم رسیدم خیلی خیلی لذت بخش بود بی حس شد که حس کردم
کیربابا داره میترکه که همونجا به مهسا گفت بیا که اب کیر بابایت داره
میاد بیا برا بابات ساک بزن و نزار یه قطره از ابش هدر بره اونم سریع از
جلو پرید سمت بابا و شروع کرد براش ساک زدن بابا هم صداش بلندتر شد و
داشت ارضا میشد مهسا هم همچنان کسش رو میمالید منم که ارضا شده بودم و
بدنم میلرزید وداشتم به صحنه ارضا شدن اون دوتا نگاه میکردم مهسا قبل
اینکه بابا ابش بیاد ارضا شد اما حالتش با من فرق میکرد همچنان کیر بابا
رو محکم میکرد تو دهنش بابا داشت ابش می اومد که گفت تو اب باباییت رو
نمیخوای منم سریع برگشتم و گفتم همش هم میخوام که مهسا سرش رو اورد سمت
کیر بابا و اب بابا هم همون لحظه اومد همش رو پاشید توی دهن من و مهسا
واقعا از این لحظه اخرش لذت بردم کیر بابا بی حال شد و ما هم اخرین قطرات
ابش رو به نوبت تو دهنمون خالی میکردیم هر سه بیحال شدیم بابا اومد سرش
رو اورد سمت لبامون و یه چند دقیقه هم با لبامون بازی کرد و اونا رو خورد
و همونجا پیشمون دراز کشد لذت اولین سکس من اون با بابام بهترین سکس من
بود کونم حسابی گشاد شده بود و میسوخت اما به لذتش می ارزید و یه نگاه به
مهسا کردم و یه بوسش کردم و از هر دوشون تشکر کردم.پایان

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها