داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

زن نامرئی 97

مرسده عزیزم چه بدن قشنگ و لطیفی داری . خیلی هیجان زده ام کردی . نمی دونم از هوس زیادم چیکار کنم -هوس داری که باهام ور بری یا باهات ور برم . -هر دو تاش هر دو تاش ولی حالا فقط می خوام که تو رو داشته باشم باهات حال کنم .. دلم می خواد بدنتو لیس بزنم .. -نادیا جون یه جوری حرف می زنی که منو هم به هوس میاری . منو آتیشی می کنی منم دلم می خواد . بگو برات چیکار کنم . هر کاری بگی انجام میدم .. کون گنده و پوست لطیف و سرخ و سفید مرسده منو خیلی حشری کرده بود . کار به جایی رسیده بود که فقط به خودم و اون فکر می کردم دیگه برام مهم نبود که باید اونو برای مونا ردیفش می کردم . در درجه اول اونو باید برای خودم ردیف می کردم . رفتم رو تخت دراز کشیدم . به مرسده گفتم کون هوس انگیزشو بندازه رو سرم .. کون برجسته و گنده اش رو سرم قرار گرفت . من طاقباز بودم و اون در جهت مخالف من طوری رو من قرار گرفته بود که سرش رو کسم قرار داشت . یه حالتی در مایه های ولی اون سرش بالاتر از کس من بود.. کونشو به دو طرف باز کرده و با لیس زدن کسش از پشت شروع کردم .. اوووووفففففف چه طعم با مزه و با حالی داشت . خیلی لذت می داد -آهههههه آههههه آهههههه … اوهوممممم اوهوممممم …. با صدای ناله های مرسده کیف می کردم و لذت می بردم . دستامو رو کونش داشته و تکونش می دادم . مرسده سرشو به طرف من بر گردوند . نا نداشت چشاشو باز کنه . فقط با باز و بسته کردن لبش ناله می کرد . کونشو هم رو سر من به طرز وسوسه انگیز و پر هیجانی تکون می داد . منم زبونمو گذاشته بودم رو سوراخ کسش و با لیس های تند و گاهی هم میک زدن آتیش هوسو در وجودش داغ نگه می داشتم .. -آخخخخخ مرسده مرسده .. دلم می خواد تا فردا صبح همین جا بمونم و کونتو بلیسم .. جوووووون .. از هوس و حشر زیاد کونشو محکم به سرم فشار می داد .. -گازش بگیر نادیا گازش بگیر محکم تر گازش بگیر . من می خوام تو تا می تونی لذت ببری .. حال کنی نادیا جون فکر منم نباش .. واااااااییییییی سوختم سوختم .. چقدر لذت داره کیف داره .. منم بهت حال میدم باور کن بهت حال میدم .. ولم نکن .. یه انگشتمو گذاشتم رو سوراخ کونش .. می دونستم حالا بیشتر به این نیاز داره که من کوسشو میک بزنم . چون این حس هوس به تمام بدنش از راه کس رسیده بود ولی بابازی کردن با سوراخ کون اونو هم به هوس آورده بودم . چند تا لیس و چند تا میک زدن پشت سرهم اونو بیشتر به جنب و جوش آورده بود . حالا دیگه زبونمو از انتهای کوسش به بالای سوراخ کون رسونده و هر دو تا رو با هم لیس می زدم . حیف که سوراخ کونشو نمی تونستم میک بزنم . اونجا رو فقط زبون می زدم . چقدر تمیز و خوشبو بود . خیلی رعایت می کرد .. -ببینم برای مونا جون این قدر تمیزش کردی ;/; -حالا براتوست . حالا مال توست نادیا جون . ازش لذت ببر . باهاش حال کن . -اوووووخخخخخخ دارم حال می کنم مرسده جون تو چی بگو داری حال می کنی خوشت میاد .. -اوووووخخخخخخ نادیا نادیا شیطون بلا تو دیگه از کجا پیدات شد -مونا جون شکارچی خوبیه اون راحت می تونه دخترا رو تور کنه . -از بس خودش خوبه شکار چی خوبی هم هست .. فقط باید بتونی قلقشو بگیری . باور کن اونم خیلی دوست داشتنی و اهل حال و با حاله .. باید با هم راه بیاین .. هر هوس و لذتی که در وجود توست در تن اونم هست .. توی بدن منم هست .. ما زنا یه خاصیت مشترکی داریم که می تونیم به راحتی همو تامین کنیم . در همین لحظه نادیا به ناگهان سرشو روی کس من ولو کرد . انگاری که تازه چشمش به کس من افتاده باشه . حالا یه کس خوری دو طرفه داشتیم . اونم داشت بهم حال می داد . با این تفاوت که دو تایی مون سست شده بودیم . اونم بیحالم کرده بود . ولی سعی می کردم که بر خودم مسلط باشم تا از لذت دادنم کم نشه . با این حال یه وقفه یا مکث بین میک زدنهام میفتاد .. اونم با اینکه از بالا داشت کوسمو لیس و میک می زد ولی کارش درست بود .-نادیا نادیا جونم من بدون تو چیکار کنم . همیشه می خوامت .. -مرسده عزیزم بهم حال بده . وقتی بهم حال بدی و بدونی که می تونی بدی به مرسده جونم می تونی حال بدی .. وقتی که این قدرخوشگل و خوش بدن و توپی جاذبه جنسیت هم می تونه خیلی قوی باشه .. خودمو از زیرش در آوردم و از تخت اومدم پایین . اونو هم با به چرخش نو د درجه ای طوری قرار دادم که پاهاش بیرون تخت و به طرف پایین قرار بگیره کسشم بیفته رو لبه تخت . حالا با تسلط کامل می تونستم کس آبدارشو لیس بزنم . …. ادامه دارد … نویسنده …. ایرانی

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها