داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

زن نامرئی 68

می خواستم بگم که من عاشق کون کردن هستم .. -غیب گفتی کدوم مرده که از کردن کون زن بدش بیاد .. می خواست یه چیزی بگه که حرفشو پس گرفت . هر لحظه بیشتر از لحظه قبل هوس و نیاز من بیشتر می شد شکمشو انداخت رو کمر من و تقریبا به من چسبید و از زیر کیرشو با فشار می فرستاد تا ته کوسم -آههههههه کریم کریم چقدر استاندارد کارتو انجام میدی . خیلی تکی .. کیرت حرف نداره .. همچین حشری و هیجان زده شده بود که با یه سرعت عجیبی پشت گردن و کمر و شونه ها مو  غرق بوسه کرده بود . من از این داغی و هوس اون بد جوری داغ کرده بودم .. -کریم جرم بده کوسمو بسوزون .. نههههه … نهههههه .. چقدر کلفته کیرت .. خیلی حال می ده. کیرشو وقتی به دیواره های کوس تنگم می چسبوند و با فشار و چسبندگی و اصطکاک لذت بخش اونو می کرد تا ته کوس و درش می آورد دلم می خواست خودمو بکوبونم به درو دیوار و یه جوری خودمو تخلیه کنم .. قبل از این که اون آبش بیاد من حس کردم که دارم ارضا میشم فکرشو نمی کردم این قدر زود بتونم ارگاسم شم . اونم با کیر کلفتی که از پشت رفته بود تو کوسم . بااین که کوسم خودشو خالی کرده بود و لذت و آرامش خاصی رو در تمام بدنم حس می کردم ولی بازم هوس داشتم . دلم می خواست ادامه بده و با همون شور و حال اولیه منو بکنه .. . کوسم و کمرم و تن و بدنم همه جام تشنه بود و تشنه این که آبشو تو کوسم خالی کنه . -کریم منو بنداز رو تخت .. منو بنداز …. کیرشو کشید بیرون و کف دستشو گذاشت وسط درز کونم و با همون یه دست  پاهامو داد هوا و طوری منو رو تخت صاف و طاقبازم کرد که خودمم دهنم از این سرعت عملش وا موند و تا بیام بجنبم و لاپامو باز کنم که کیرشو راحت تر بکنه تو کوسم کیرشو در انتهای کوسم حس می کردم -کریم .. کیرم تو معرکه ای .. از اونجایی که یه بار ار گاسم شده بودم و طالب این بودم که کوسم پراز آب کیر شه به کریم گفتم چون  تو پسر خوبی هستی بهت اجازه میدم که آبتو تو کوسم خالی کنی تا برای ادامه گاییدن من جلوگیری نکنی و کمتر به مغزت فشار بیاری . این حرفو که به کریم زدم با دستان توانمندش کمرمو محکم به خودش فشرد و کیرشو محکم از زیر به سقف کوس من می زد و با چند حرکت مثل فشفشه آبشو خالی کرد تو کوسم .. -جااااااان کریم کریم .. اگه بدونی چقدر ثواب کردی چقدر تشنه ام بود .. نمی دونم بد حالیش شد یا چه چیز دیگه ای که کیرشو از توی کوسم بیرون کشید و همونو فرو کرد تو دهنم .. منم دیگه چیزی بهش نگفتم .. توی ذوقش نزدم . گذاشتم حالشو بکنه. دستمو روکوسم می کشیدم و منتظر بودم که یه بار دیگه هم ار گاسم شم . کیر کریم رو که چند سانتی عقب نشینی کرده بود دوباره رو به جلو هدایتش کردم و پس از این که یه حال جانانه ای بهش دادم حالیش کردم که حالا وقت کردن منه . پاهامو به دو طرف بازشون کرد و دوباره مشغول شد . کریم اصلا خستگی حالیش نبود . یه بار دیگه هم تونست ار گاسمم کنه ولی من دست بر دار نبودم . دلم می خواست بازم به کارش ادامه بده . سرشو میون دو تا دستام گرفته اونو به سینه هام می چسبوندم . داغش کرده بودم اونم واسه این که منو خوشحالم کنه  هر کاری رو که دوست داشتم انجام می داد . وقتی با کونم بازی کرد حس کردم که دلش پیش سوراخ کونمه . دلم نیومد  که اینو ازش دریغ کنم ولی بهش گفتم اول تا می تونی محل عملیات رو نرم و لغزنده و آماده اش کنه و این منم که کون خودمو باید به کیرش فشار بدم و بعد که روون شد خودش میدونه و خودش . . همون که اسم کونو شنید کیرش تیز تیز شد . کونمو به کیرش چسبوندم و این جوری خودمم کیف می کردم ولی کیر شده بود عین سنگ و سوراخ کون منم شده بود عین یه در آهنی سفت و سخت که به زور باز میشه . ولی با این حال صبر و حوصله به خرج داده و کونمو به کیرش فشار می دادم . -جووووووون خانوووووم نازیلا جون کیرم کیییییرررررم داره آبم میاد -کریم بذار بیاد ولی اگه شل شه از خودت می دونی . کیرشو همون دم در سوراخ کونم به آتیش کشیده بودم . جهشهای کیرشو که سرش چسبیده به سوراخ کونم بود احساس می کردم . چقدر ناتوان شده بود و اسیر زود انزالی .. در هر حال من که مرد نبودم بتونم میزان هوس و حالت مرد رو هنگام ریزش آب کیرش تصور کنم ولی باید یه حالتایی مثل ما زنا داشته باشه . حالا جلوگیری واسه اونا سخته در عوض ما دوست داریم زودتر آبمون بیاد . -کریم سر کیرتو همین طور به کونم فشار بده . بذار سوراخ کونم با همین آب تو هم خیس بخوره و نرم تر شده . راستی راستی نرم تر هم شده بود -جاااااان نازیلا داره میره .. داره میره .. کیرم داره میره توی کون .. -عجله نکن همین هفت سانتی که کردی توش واسه هفت پشتم بسه . …. ادامه دارد .. نویسنده … ایرانی

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها