داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

زن نامرئی 231

زنه رفته بود توی فکر که دیگه این سیتی زن آمریکا بودن چه صیغه ایه ولی من اونو پیچونده بودم که دیگه به دنبال شجره نامه نباشه . این امریکایی ها و بقیه هم  که دیگه از بس اسیر کیر و کس بازیهاشون شده بودن  به من توجهی نداشتن که جعلی هستم یا اصلی .. ولی اون مرد فرانسوی خیلی خوشحال و لب خندون بود که یک چشم و ابرو و مو مشکی ایرونی به گیرش افتاده بود . تا باشه از این کیر ها .. ولی ای ای .. اگه من جای مردم بودم کیر تمام مردای هیئت ایرانی رو از ته قطع کرده و قبل از مردنشون اونا رو سرو ته  دارشون می زدم . آخ که چه حالی می داد . در همین افکار بودم که  دیدم دو متر رو به جلو حرکت کردم .. حواسم بود جای دیگه این مرتیکه همچین کیر دراز و کلفت و سر و سفیدشو همچین کوبوند به  ته کون که کیره تا ته کسم رفت و منو که در یه حالت سگی بودم رو به جلو حرکت داد . یه چند نفر امریکایی و اروپایی که شاهد این جریان بودن خنده شون گرفت . با خودم گفتم  با این کسم یه کیری بهتون بزنم که حظ کنین . دست از سر شما مردا ور نمی دارم . شیره کیر تک تک شما هایی رو که به  من خندیدین می کشم .  اگرم گمتون کردم حداقل حال  این آلن خانو می گیرم . این چه طرز ضربه زدن بود . از عقب  و از سمت کونم یه فشا ر ناگهانی که همون هل دادن بود به آلن آورده که اون با کمر به روی زمین پرت شد و همچین صدایی کرد که  شانس آوردم ستون فقراتش نشکست .  این بار خیلی ها زدن زیر خنده .. قبل از این که آلن از روزمین بلند شه رفتم رو کیرش نشستم . حالا تلنبه زدن من شروع شده بود .یکی دوتا از نماینده های زن هیئت ایرونی اومده بودند در صف کیر مرد فرانسوی و منتظر بودن که کی من ار رو کیر بلند میشم بیان بقاپن بگیرنش . کور خونده بودن . سوار کیر آلن با سرعت تلنبه می زدم و ول کنم نبودم . یه لحظه سرمو بر گردوندم دیدم یه جنده ایرونی که روسری سرش کرده و تمام بدنش لخته  زبونشو در آورده و داره رو کیر آلن که داره از پایین به بالا و بر عکس توی کسم حرکت می کنه رو لیس می زنه ..
 -آهای جنده ننه اون روسری چیه گذاشتی سرت . آبروی ما رو بردی . حتما می خوای این جوری کس و کون دادنو وقتی که رفنی ایران مد کنی . تا حالا زیر چادر می دادین و از این به بعد معلوم نیست . من الان سیتی زن هستم و نمی تونم کاری به کار شما داشته باشم وگرنه فلفل توی کس و کونتون می ریختم که این جنده باریها رو کنار بذارین . داغ کیر آلنو به دلتون می ذارم .
ولی این زن که معلوم نبود از کجا پیداش شده  و قیافه اش هم داخل هیئت انرژی هسته ای ایرانی برای من مشخص نبود با کمال پر رویی داشت کیر در حال حرکت آلن رو لیس می زد .. همون  لیس زدنها کارشو کرد و مرد فرانسوی سر بالایی آبشو توی کسم خالی کرد .. اون زن اون قدر دریده و پر رو بود که از من می خواست خودمو کنار بکشم و اون آب برگشتی کیر آلن رو از دور و بر پام لیس بزنه . هر چند همین جوریش هم مقدار کمی از آب بر گشت کرد و اون شروع کرد به لیس زدن .. ولی من اجازه ندادم که آلن از جاش تکون بخوره . حرکتمو رو کیرش ادامه می دادم . دوتا دستامو گذاشتم دو طرف صورت اون مرد و  تا می تونستم خودمو به طرف پایین کشوندم و نذاشتم که اون حرکتی انجام بده . لذت می بردم از این که تونستم قفلش کنم . حالیش نمی شد که من چی دارم میگم .
-ولت نمی کنم اگه ارضام نکرده ولم کنی .
ولی خیلی خوش کیر بود . با این که کلی آبشو چلونده بودم ولی هنوز اون قدرت و شق بودنشو در حد قابل قبولی حفظ کرده بود . آلن دیگه به کارش وارد بود . دستشو گذاشت روی کونم و با پنجه های قدرتمندش دو طرفشو چنگ می گرفت . اون زن هنوز منتظر بود تا من کنار بکشم و جای منو بگیره .. اونو که می دیدم اعصابم خرد می شد . -آهای کس خل این همه کیر تو به این پیله کردی ; ..
در همین لحظه یه اشاره ای به یکی از چینی ها کرده و هموطن جنده ایرونی خودمو حواله اش کردم . چینی رفت سمتش و اول روسریشو در آورد و اونو مالید به کیرش .. آخ که چقدر خندیدیم .. ولی من حیفم اومد که نتونستم از این صحنه تاریخی فیلم بگیرم . ظاهرا یه امریکایی از این صحنه فیلم بر داشته بود اونم با موبایلش . اگه می تونست بعدا واسم بلوتوث کنه خیلی عالی می شد . …. ادامه دارد … نویسنده …. ایرانی

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها