داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

زن نامرئی 121

من و داداش رفتیم تو بغل من حالا اون سر تاپامو می لیسید و امونم نمی داد -داداش داداش چه خبره هنوز تموم نشدم . هنوز همین جام . -می دونم می دونم ببینم انگاری خیلی وقته کس ندیدی . مگه تو داداش شیطون و خوش تیپ من نیستی -نادیا آدم خواهر خوشگلی که مثل تو داشته باشه مگه می تونه دنبال بقیه بره . -اووووووفففففف تو رو خدا داداش از این فیلمها پیش من بازی نکن . از همون طرف شورت کف دستمو رو کیر ورم کرده و قایم شده داخل شورتش قفل کردم . شورت داداشو تا اندازه ای پایین کشیدم که بتونم کیر ناز و کلفتشو ببینم . کمی احساس خستگی می کردم . انگار تمام کیر های دنیا باهام رفیق شده بودند و من نسبت به اونا نوعی احساس مالکیت می کردم . -جووووووون داداش داداش . معلومه این چند وقته که من اینجا نبودم حسابی از این کیر کار کشیدی . دستت درد نکنه . کیرت درد نکنه .. کیر نویانو گذاشتم تو دهنم و اون حالا داشت واسه من ناله می کرد .. چقدر این مردا در مقابل کیر شون حساسن . بیچاره ها چز دیگه ای ندارن . دارو ندارشون همین یه تیکه هست . اگه تنظیم باشه تنظیمن . اگه بهشون نرسی و به کیرشون نرسی برج زهر مارن . دیگه دنیا براشون زیر و رو شده نشون میده . -نویان نویان جون بیا  بهم بچسب بیا بیا .. . یک دفعه زور داداش زیاد شد و منو بغلم زد و برد طرف تخت خودش .. -نویان کی تختتو بزرگش کردی . این تشکیلاتو چرا متوجه نشدم -ازبس چشم بزرگان تنگه از لحظه ای که وارد اتاقم شدی فقط در پی این بودی که کی مچ داداشتو می گیری و برادرت کی میره عکس سکسی می بینه پامو توی این اتاق گذاشتم تو داشتی همینا رو دید می زدی . دیگه چیز تازه دیگه ای ندیده بودم . من انتظارشو نداشتم وقتی که به داداشم می رسم اون بخواد بازم چشم و دلش به دنبال زنای دیگه باشه . تو حالشو بگیری -ولی نویان خوشگله من تو چشم و دلت فقط به خواهرت نیست -حالا خیلی گیر میدی عزیزم . منو رو تخت جدید و خوشگلی که گرفته بود انداخت -نویان رو این تخت می تونی چهار تا زن هم بگیری -تو خودت کار هر چهار تا زنو می کنی -دوست داری برات برم خواستگاری ;/; -اگه دلت می خواد که داداشتو بدی دست یه دختر غریبه حرفی ندارم . -نمی دونم خودت باید بخوای . از چشاش آتیش می ریخت . یه لحظه چشاشو بست و باز کرد و خودشو انداخت رو من . شهوت نویان منو ترسونده بود -داداش داداش من مال خودتم داری چیکار می کنبی . کاش از اول همون چند دقیقه هم حالشو نمی گرفتم -اوووووووففففف اووووووفففففف نادیا نادیا -جوووووون چیه من مال توام . بخورش بخورش همه جامو بخورش تنمو لیسش بزن بلیسش . بزن . نویان بگو بگو دوستم داری . چه لذتی می داد عشقبازی روی این تخت . یه مقدار جزیی حالت فنری داشت نه به اون صورت که کمر منو درد بیاره . خودشو انداخت پشتم . کیر داغش رو به خوبی روی کونم حس می کردم . کونمو بازش کردم تا  درازای کیر داداش رو روچاک کونم حسش کنم . -نویان نکن نکن . کونمو قلش نده .. .بازم یه کیر دیگه یه کلفتی ناب دیگه راهشو به طرف کسم پیدا کرد چقدر کسم ترشح داره . این همه هوس از کجا میاد . شایدم واسه این باشه که حس می کنم هر وقت که بخوام در دسترسمه .حس کردم که نویان می خواد آبشو توی کسم خالی کنه . نمی دونستم دیگه ساعت چنده . زمان خیلی سریع می گذشت . باید یه سری به بابا هم می زدم . چقدر خسته و هلاک بودم . امان از دست این مردا وقتی یه چیزی رو بخوان ول کن معامله نیستن . دلم می خواست جیغ می کشیدم ولی گندش پیش بابا مامان در میومد . -نویان نویان می ترسم امشب کیرت شل شه نتونی ان جوری که من دوست دارم سر حالم کنی . آخه خواهرتم که این چند وقتی ازت دور بوده خیلی حشریه . اونم هوس کیر کرده . لبامو گرد کرده زبونمو در آوردم که یعنی داداش کس لیسی رو شروع کن . -تو دیگه کی هستی نادیا .. این خوشخواب دیگه می رفت تا رنگ و بوی سکسو به خودش بگیره . کسمو گذاشته بودم رو لبه تخت و پاهامو آویزون کردم تا داداش کسمو بلیسه . زبونشو چه عالی روی کسم می کشید . -نهههههههه عزیزم عزیزم . خواهش می کنم . خواهش می کنم داداش .. بخور بلیس .. تو دهنت میکش بزن . مثل یه آدامس .. فقط محکم گازش نگیر . آخخخخخخ آروم آروم گازش بگیر .. از کنار همون جایی که میکشون می زد انگشتشو کرده بود توی کس و با چوچوله های کنارش بازی می کرد …. ادامه دارد .. نویسنده … ایرانی

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها