داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

زنم دو كيره دوست داره (۱)

سلام اسم من ارش 27سال دارم اين اولين داستان من هست. من 2 سال پيش با شهلا ازدواج كردم.زنم خيلي خشكل وقد 170 داره وسينه هاي بزرگي دارهكه خوراك لا پستونيه.اين رو بكم تو خونوادشون فقط سينه هاي شهلا بزرگ. بعدها بهم گفت از 10 سالگي همش با سينه هاش بازي ميكرده و خواهر كوچيكش كه يه سال ازش كوچيكتره مجبور ميكرده تا سينه هاشو بخوره. من يك هفته بعد از خواستگاري شروع به كردن زنم كردم. چون خيلي حشري بود.يجور سكس ميكرد انگار 10ساله بازيگر فيلم سوپره. روز اولي كه ميخواستم كه بعد از خواستگاري رفتم خونشون در زدم شهلا گفت بيا بالا رفتم تو تازه اونجا بود فهميدم چه زني انتخواب كردم اب دهنم راه افتاد.اخه شهلا يه دامن كوتاه پوشيده بود وقتي راه ميرفت شرت سبز رنگش زده بود بيرون با يه تاپ كه فقط نوك سينه هاش معلوم نبود. با ديدن ان صحنه چنان كيرم راست شده بود كه داشت شلوارم پاره ميشد.پرسيدم پس مامان اينا كجان گفت رفتن بازار تو دلم گفتم اخجون كسرو افتاديم.زنم رفت برام شربت بياره منم تو اين فكر بودم چجوري بكنمش اخه هنوز رومون باز نشده بود. رو كاناپه نشته بودم كه شهلا با ابميوه اومد كنارم تا نشست دست انداخت ره گردنم يه لب ابدار گرفت.منم از فرصت استفاده كردم گفتمدو قبول نيست من هواسم نبود .ديدم لبشو اورد جلو منم شرو به لب گرفتن كردم و اونم خودشو چسبونده بود بهم و لب ميگرفت يه لهظه ديدم يكي از سينه هاش افتاده بيرون . بايه دستم سينشو ميماليدم و گردنشو ميخوردم همينجور ميومدم پايين اونم از رو شلوار كيرمو ميماليد داشت كيرم منفجر ميشد.ديدم خودش تابشو در اورد واي تاهالا اونجور سينه هايه بزگوو سفت نديده بودم.يجوري ميخوردم انگار از قحطي اومم.همينجوركه سينه هاشو ميخوردم با دستم كسشو از رو شرتش دديگه طاقت نداشتم اونم حشرش زده بود بالا . دامن و شرتشو با هم در اوردم ااي چه كس سفيدو تپلي داشت شرو كردم به خردنش واي چه بوي خوبي داشت.شهلام با دستش سرمو فشارميداد سمت كسش ااشتم خفه ميشدم ولي خيلي حال ميداد يه لهظه ديدم سرمو محكم فشار دادو ول كرد فهميدم ابش اومده. .خوب دوستان منتظر ادامه داستان باشيد تا بعد.

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها