داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

روز تولدم که واسم تلخ بود

آیدا هستم. اهل تهرانم و فرزند اول خانواده.
یه بازیگر تئاتر ۳۰ ساله که یک اتفاق ساده بر اثر سهل انگاری خودم باعث شد که کل زندگیم نابود بشه.
تا سال ۹۶ که تازه ۲۴ سالم شده بود همه چی خوب پیش میرفت. زندگی معمولی داشتم ، بعضی وقتها تئاتر بازی میکردم و بعضی وقتها با دوستام خوش میگذرونیم.
کارگردان تئاتر مون تصمیم گرفت یه سریال بسازه و تیم اصلی بازیگرهای تئاتر رو به عنوان هسته اصلی سریال قرار داد. سریالش نمایش خانگی بود و جزو اولین سریال‌های نمایش خانگی به حساب میومد.
اوایل سال ۹۷ سریال تو نمایش خانگی پخش شد و به شکل عجیبی بازی من که نقش مکمل رو داشتم مورد توجه قرار گرفت و حسابی معروف شدم.
اردیبهشت ۹۷ و شب تولدم بود و به دعوت دوستانم قرار شد شب بریم باغ تا واسم تولد بگیرن.
شب توی باغ حسابی مست کردم و علی رغم اصرار دوستم که گفت خودت نشین پشت ماشین و حداقل تا فردا صبر کن و امشب تو باغ بمون به سمت خونه راه افتادم.
توی راه و نزدیک یکی از خیابان های خلوت شهر احساس کردم ماشینم به یه چیزی برخورد کرد.
اولش فقط ترمز کردم.
از ماشین پیاده شدم. اثر مشروب تازه داشت از بین میرفت و متوجه اتفاقی که افتاده بود شده بودم.
به یه نفر زده بودم و طرف کشته شده بود.
از ترس اعدام و زندان و پلیس سریع از اونجا فرار کردم و رفتم خونه.
وقتی رسیدم متوجه شدم که موبایلم تو جیبم نیست.
اولین کاری که کردم زنگ زدم بهش.
کارت ملیم هم توی همون جیبم بود و ازش خبری نبود.
صدای موبایل از توی کیفم نیومد ، پس احتمالا افتاده بود همون محل تصادف.
برگشتم به محل تصادف که متوجه حضور آمبولانس و پلیس شدم.
یه ذره از دید پلیس فاصله گرفتم. میدونستم که اگه زنگ بزنم به موبایل و دست پلیس باشه بهم شک میکنن.
از شانس من اون منطقه دوربین نداشت و یجوری پاتوق کارتن‌خوابها و معتادهای شهر به حساب میومد.
آمبولانس و پلیس که از اونجا رفتن با تلفن عمومی که همونجا بود زنگ زدم روی موبایلم.
چند ثانیه که گذشت صدای یه مرد از پشت تلفن اومد.
-سلام ، خانوم محمودوند.

از کجا منو میشناسی.
-بعد اینکه تصادف کردی و ول کردی موبایل و کارت ملیت رو از روی زمین برداشتم و با خودم آوردم تو خونه‌ام.
خونه‌ات کجاس؟ ، بیام ازت بگیرم.
-همین شکلی مفتی که نمیشه ، فردا پلیس میاد واسه تحقیق که بفهمه چی شده ، فقط من لحظه تصادف بیرون خونه بودم ، اگه میخوای بهشون چیزی نگم یا موبایل و کارت ملی رو ندم فردا صبح اول وقت بیا اینجایی که بهت میگم.
آدرسش کجاس؟
-همونجایی که تصادف کردی ، سمت چپش یه در کوچیکه ، طبقه بالاش یه کارگاهه ، طبقه پائینش محل زندگی منه ، نگهبان کارگاهم.
چه ساعتی بیام؟
-هشت یا نه ، فقط دیرتر نشه.
باشه.
رفتم خونه ، دست چک رو برداشتم و موجودی حسابم رو چک کردم ، انقدر داشتم که بهش بدم.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
شب از استرس به سختی خوابم برد.
صبح ساعت ۷ و نیم بیدار شدم و با ماشین رفتم همونجایی که طرف گفته بود.
دسته چکم رو برداشتم و رفتم زنگ زدم.
خودش اومد در رو باز کرد.
-به به خانوم محمودوند ، سر موقع اومدین. تشریف ببرین پائین.
همینجا بگو چقدر میخوای؟
-برید پائین تا با هم صحبت کنیم.
به اجبار رفتم پائین.
نگهبان هم پشت سرم اومد پائین.
در رو باز کرد برام.
یه راهرو کوچک بود.
زیر پله‌اش یه تخت قدیمی بود که نشون میداد محل خوابشه. سمت راست راهرو هم یه دستشوئی و حموم مشترک و با یه آشپزخونه نقلی بود.
نشست رو تخت.
منم دسته چک رو در آوردم.
چقدر میخوای از یک تا سیصد میلیون ، هرچقدر میخوای میتونم برات بنویسم.
-پولی حل نمیشه.
چجوری حل میشه؟
-الان برات میگم.
یه روزنامه هنرمندان برداشت که عکس من روش بود.
-شبها میشینم به این عکس نگاه میکنم و به این فکر میکنم که کی باهات سکس میکنه و بدن زیر این لباس مال کیه. مثل اینکه الان میتونه به شکل موقت مال من باشه.
حرفشم نزن.
-پلیسا هر لحظه ممکنه برسن. میتونی دو سه ساعت اینجا با من باشی و موبایل و کارت ملیت رو بگیری. میتونی هم بیفتی زندان و کارت به اعدام بکشه.
خفه شو آشغال عوضی ، میفهمی داری چی میگی؟
-من کاملا متوجه هستم. ولی انگار تو متوجه نیستی که قتل انجام دادی. تا من چایی میخورم وقت داری تصمیم بگیری.
اگه میذاشتم کارشو بکنه و بعد هم ازش پیش پلیس شکایت میکردم ماجرای تصادف بازم لو میرفت.
اگه هم میگفتم به پلیس بگو گیر می افتادم و امکان داشت اعدام بشم.
روز تولدم بود و اگه قبول میکردم باهام سکس کنه تلخ ترین روز تولد عمرم میشد.
صدای اومدنش از آشپزخونه رو شنیدم.
موبایل و کارت ملیم رو نشونم داد.
-همین الان بهت میدمشون منتها انتخاب با خودته ، به پلیس بگم یا کیر خسته منو بعد چند سال ارضا میکنی؟
با اینکه از این کار متنفر بودم ولی صرفا برای اینکه به پلیس چیزی نگه به اجبار قبول کردم.
به یه شرط، من دخترم ، با کصم کاری نداشته باش.
-با اینکه میدونم واسم سخته ولی باشه.
کیفم رو گذاشتم کنار و بهش اشاره کردم که شروع کنه.
اومد جلو و در عرض چند ثانیه همه لباسهام رو از تنم کند و کامل لختم کرد.
( یه بدن سفید رو به سبزه داشتم ، سینه‌های نسبتا درشت ، قمبل‌های کونم هم نسبتا بزرگ بود. انگشهای دستم کشیده بود و پاهای خوش فرمی داشتم که یبار پسرخاله‌ام که دو سال ازم بزرگتره تو سال کنکورم به بهانه اینکه میخواست باهام درس کار کنه باهاش فوتجاب کرده بود. )
توی یه چشم به هم زدن خودش هم لخت شد.
یه کیر سیاه معمولی داشت، نه خیلی کلفت بود و نه خیلی دراز.
از اونجایی که تو عمرم کسی باهام رابطه نداشته بود قطعا به مشکل میخوردم و درد زیادی میکشیدم.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
داشتم به میزان دردی که میکشیدم فکر میکردم که یهو اومد چندباری محکم بغلم کرد و بدن لختش رو زد به بدن لخت من.
روی تخت خوابوندم و روم خیمه زد.
بعد خودش رو ول داد روی بدنم و شروع کردم ازم لب گرفتن.
وحشیانه ازم لب میگرفت و لبم داشت کبود میشد.
یواش تر حداقل ، لبم کبود شد.
-ما مثل شماها نیستیم صبح تا شب به این و اون لب بدیم.
قشنگ معلوم بود من اولین کسی هستم که باهاش میخواد رابطه برقرار بکنه.
بد از لبم شروع کرد به لیس زدن گوش و گردنم‌.
یکی از نقاط تحریک کننده بدن گوش هست. با لیس زدنهاش منم کم کم داشتم تحریک میشدم.
کیرش هم روی کصم تکون میخورد و کصم رو تحریک میکرد.
گوش سمت راستم رو که خوب لیس زد رفت سراغ گوش سمت چپم.
اولین زبون رو که زد بدنم لرزید و آب کصم خارج شد.
-خودت هم دلت میخواد ، بعد میگی باهاش کاری نداشته باشم.
گردنم رو ول کرد و افتاد به جون سینه‌هام.
همینطوری داشت میک میزد و نوک سینه‌هام رو گاز میگرفت.
دستش رو هم برده بود روی کس خیسم و داشت باهاش بازی میکرد.
تو همین حین بود که برای بار دوم هم ارضا شدم.
بی حال شده بودم و صدای آه و ناله‌هام تو اتاق پخش شده بود.
با صدای آه و ناله من اون هم حشری تر میشد و با قدرت بیشتر میک میزد.
بعد از اینکه نوک سینه‌هام رو حسابی کبود کرد سرشو برد بین پاهام و شروع کرد به لیسیدن کصم و با زبونش به سر سوراخم ور میرفت و باهاش بازی میکرد.
منم داشتم دوباره تحریک میشدم.
بعد یه چند دقیقه که لیس زد بدنم برای بار سوم لرزید و دوباره ارضا شدم.
داشتم از حال میرفتم.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
متوجه حال من شده بود. به سرعت برم گردوند و دوباره خودشو انداخت روم.
اینبار گردنم رو از پشت لیس میزد و خیسش میکرد.
کل بدنم با تف‌هاش یکی شده بود. بوی گند سیگارش هم اذیتم میکرد.
همینطور که گردنم رو لیس میزد دستش رو برد زیر بدنم و شروع کرد دوباره با کصم بازی کردن.
بعد از اینکه ارضا شدم یه ضربه به کونم زد و گفت حالا وقت افتتاح اتوبان یلدا خانوم شده.
بهم گفت استایل داگی بگیرم و دستام رو بذارم رو لبه‌ی جلوی تخت.
چندتا ضربه به کونم زد و یه تف روی سوراخم انداخت ، کیرشو تنظیم کرد و فقط سرش رو چندباری عقب و جلو میکرد.
بار آخر یه مقدار بیشتر برد داخل و یهو با تمام قوا کل کیرش رو فرو کرد داخل کونم.
از اونجایی که فهمید میخوام داد بزنم دستش رو گرفت جلوی دهنم.
یه ناله خفه از شدت درد سر دادم و اونم شروع کرد به تلمبه زدن.
اونقدر محکم و وحشیانه تلمبه میزد که درد شدیدی توی کونم درست شده بود.
چند دقیقه که تلمبه زد ارضا شد و کل آبش رو توی کونم خالی کرد.
کیرش رو در آورد و گفت دیگه رو حالت داگی نباش معمولی بخواب‌.
رفت سراغ پاهام.
شروع کرد به خوردن و لیسیدن کف پاهام و انگشتهام.
وقتی زبون میزد مور مورم میشد. اونم با چنان ملچ و ملوچی میخورد که انگار داره شیرینی میخوره.
-جوووون این هلو تا حالا کجا بوده، چرا کشفش نکرده بودم.
خوب که پاهام و انگشهای پام رو خیس کرد کیرش رو گذاشت بین کف پاهام و بهم گفت که عقب و جلوش کنم.
منم شروع کردم به عقب جلو کردنش.
اونم کم کم داشت صدای آه و ناله‌اش میومد.
بعد چند دقیقه پاهام رو نگه داشت و کل آبش رو کف پاهام خالی کرد.
یه پارچه برداشت و کف پاهامو پاک کرد.
از رو تخت بلند شد.
_ بیا اینجا زانو بزن.
چرا؟ مگه کارت تموم نشد؟
_ باید سالار تو دهنت هم خالی بشه.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
جلوش زانو زدم و شروع کردم به لیسیدن کیرش.
جوری لیس میزدم که تحریک بشه.
علی رغم میل باطنیم داشتم تن به این کار میدادم.
بعد چند دقیقه بهم گفت کافیه و کل کیرش رو کرد تو دهنم. موهامو از پشت گرفت و شروع کرد به عقب و جلو کردن سرم.
یه چند دقیقه که گذشت سرم رو ثابت نگه داشت و کل آبش رو خالی کرد تو دهنم.
-یه قطره‌اش هم حروم نشه.
به سختی کل آبش رو قورت دادم. مزه شور و تلخی میداد که حالم به هم خورد.
برای اولین بار بود که آب یه نفر رو میخوردم و بدنم رو در اختیار یه مرد میذاشتم.
کارش که تموم شد رفت دستشویی و بعد که اومد بیرون لباس‌‌هاشو پوشید.
یه نگاه به من انداخت.
-نکنه بازم دلت میخواد که لخت لم دادی رو تخت؟
ننننننه.
سریع پاشدم با سرعت هرچه تمام لباسهامو پوشیدم، کارت ملی و موبایلم رو برداشتم و سریع زدم بیرون.
ساعت ۱۰ و نیم بود ، حدود دو ساعت زیر خواب یه معتاد شده‌بودم صرفا واسه اینکه قتل گردنم نیفته.
ماشین رو روشن کردم و رفتم سمت خونه.
رسیدم خونه و اولین کاری که کردم این بود که برم حموم.
توی حموم زدم زیر گریه.
هیچ وقت روز تولدم به این تلخی واسم جلو نرفته بود.
اولش که با یه نفر تصادف کردم و طرف بعدش کشته شد.
موبایل و کارت ملیم گم شد و یه نفر که صحنه تصادف رو دیده بود به عنوان حق السکوت ازم استفاده جنسی کرد.
اگه اون شب به حرف دوستم گوش میدادم این بلا سرم نمیومد و این اتفاق واسم نمیفتاد.

پایان

نوشته: Aydaaa

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها