داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

روزی که محسن کونم گذاشت

داستان کونی شدن من برمیگرده به هشت سال پیش که کاملا واقعیه فقط اسمها رو عوض کردم ، من فرزاد کونیم یه کونی حالا دیگه با تجربه که هشت ساله دارم کون میدم و میتونم آب هر فاعلی رو تو چند دقیقه بیارم کون نرم و خوشکلی دارم که زیاد دادم ولی میخوام از محسن براتون بگم که برا اولین بار تو خونه خودمون کونم گذاشت
محسن پسرداییمه که همیشه شلوارهای چسبون میپوشه و کیر برآمده ای داره که از رو شلوارش قشنگ میشه دید که چقدر کلفت و بلنده
من خونه یه سیستم خونگی داشتم که یه عالمه فیلم سکسی جمع اوری کرده بودم و بیشتر مواقع نگاه میکردم محسنم فیلم سکسی خیلی دوست داشت و بیشتر وقتها میومد پیشم که با هم نگاه کنیم ، یه شب که خونوادم خونه نبودن و رفته بودن خونه یکی از آشناهامون شهرستان و قرار بود شبم اونجا بمونن به محسن زنگ زدم و گفتم محسن تنهام اگه دوست داری بیا اینجا با هم فیلم ببینیم گفت باشه میام چند دقیقه ای گذشت دیدم محسن دم در وایساده اومد تو مستقیم رفت سروقت سیستم و به پشتی تکیه زد و پاهاشو انداخت رو هم و گفت بیا یکی از فیلمها رو برام بزار ببینم گفتم یه لحظه وایسا الان میام رفتم در حیاط رو ازداخل قفل کردم اومدم بالا در اتاقم کلید کردم و اومدم نشستم بغل دست محسن که به سیستم نزدیکتر بود یکی از فیلمها رو پلی کردم یه مرد ورزشکاری بود با یه کیر کلفت که داشت از کون یه زنه رو میکرد با محسن داشتیم نگاه میکردیم که محسن دست برد کیرشو یه کم جابجا کرد من چون بغل دستش نشسته بودم هم فیلمو میدیدم هم اگه محسن حرکتی انجام میداد من قشنگ میدیدم کیر محسن رو میدیدم که یه ذره بلند شده و از رو شلوارش مشخص بود ناخودآگاه با دیدن کیر محسن کیر منم داشت سانت به سانت بلند تر میشد کیر محسن هی داشت بزرگتر میشد که دیدم محسن کیرشو با دستش صاف کرد ولی ایندفعه دیگه دستشو اونجا نگه داشت خیلی دوست داشتم دستم و بزارم رو کیرش و براش آروم آروم بمالم ولی روم نمیشد بهش بگم ، یه فکری به سرم زد کیرمو یه کوچولو جابه جا کردم و به محسن گفتم محسن من سردمه میرم یه پتو بیارم برمیگردم پتو رو که آوردم دیدم محسن غرق فیلم شده و داره آروم آروم کیر کلفتشو از رو شلوارش میماله خیلی عادی رفتار کردم و به روش نیاوردم اومدم کنارش نشستم
پتو رو کشیدم رو خودم محسنم یه گوشه پتو رو گرفت و دوتایی رفتیم زیر پتو بعد چند دقیقه حالا دیگه کیر دوتامون راست شده بود من برا خودم میمالیدم محسن هم خیلی آروم داشت برا خودش میمالید فیلمه هم دیگه داشت به یه جاهای خوبی میرسید پسره به پشت دراز کشیده پاهاشو جمع کرده بود تو سینش و خانومه هم کیرشو کرده بود تو دهنش و داشت براش ساک میزد همزمان انگشتشو میکشید رو سوراخ پسره و فشارش میداد که بره تو ، من دیگه طاقت نیاوردم خیلی حشری شده بودم دستمو از رو کیر خودم برداشتم از زیر پتو و رسوندم به کیر محسن دیدم کیر کلفتش تو دستشه و داره میماله آرووم دستشو کنار زدم کیرشو گرفتم تو دستم چه کیر کلفت و خوشکلی داشت یه کیر داغ و سفت که خیلی دوسش داشتم کیر محسن تو دستم جا نمیشد آرووم آرووم براش میمالیدم محسن یه نگاه بهم کرد ولی من روم نمیشد نگاش کنم واسه همین فقط به فیلم خیره شده بودم محسن که دید من به خواست خودم کیرشو گرفتم تو دستم به پشتی تکیه زد و دستهاشو گذاشت پشت سرش مشغول نگاه کردن فیلم شد کیر محسن تو دستم داشت هی کلفتر میشد تا اینکه دیگه به حد آخر خودش رسیده بود من همزمان هم داشتم کیر خودمو میمالیدم هم کیر محسنو ، خیلی دوست داشتم کیرشو بکنم تو دهنم و براش ساک بزنم ولی روم نمیشد یه نگاه به محسن کردم دیدم داره فبیم میبینه و غرق فیلم شده به محسن گفتم میرم ببرون و الان برمیگردم خیلی دوست داشتم الان که موقعیتش هست محسن منو بکنه واسه همین رفتم دستشویی و خودم و شستم و شرتم و کامل از پام دراوردم و شلوارم کشیدم بالا ، تو راه که داشتم میرفتم پیش محسن شلوارمو از پشت دادم پایین تا حدی که خط وسط کونم و برامدگی کونم قشنگ معلوم میشد رفتم دم در اتاق باورم نمیشد محسن پتو رو کنار زده بود و کیر کلفتش تو دستش بود داشت برا خودش میمالید اوووووف چه کیری داشت کلفت و خوشکل چقدر دوست داشتم همون لحظه کونم بزاره ، همونجا از گوشه در داشتم کیر محسنو نگاه میکردم ناخوداگاه دستم رفت سمت کونم از رو شلوار یه مقدار کونمو مالیدم طاقت نیاوردم شلوارمو دادم پایین دستم و کشیدم رو کونم از لای کونم عبور دادم رسیدم به سوراخ کونم که چقدر هوس کیر محسن رو کرده بود انگشتم و تفی کردم و یه تف هم به سوراخم زدم و آروم اروم خودمو انگشت میکردم خیلی حال میداد خیلی تو کف کیر محسن بودم انگشتم و فشار میدادم میرفت تو کونم و دوباره درمیاوردم و دوباره میکردم تو ، دیگه سوراخم باز شده بود اینقدر خودمو انگشت کرده بودم به نظر خودم کیر محسن رو قشنگ جا میدادم تو خودم ، مونده بودم چیکار کنم یه فکری به سرم زد کش شلوارم رو کامل دراوردم و شرتمم که دیگه پام نبود شلوارم دیگه خیلی شل شده بود و براحتی اگه حواسمو جمع نمیکردم از پام میفتاد یه جوری که کونم یه مقدارش بیرون باشه شلوارم درست کردم رفتم تو اتاق محسن داشت با کیرش ور میرفت و چون میدونست من به روش نمیارم کیر کلفتشو جلو چشمهای من این ور و ان ور میکرد اوووووف ، اگه خودمو کنترل نمیکردم همونجا یه ساک پرتف براش میزدم ، از کنار محسن رد شدم یه ذره جلوترش دوزانو نشستم الکی تو کشو هارو میگشتم میگفتم محسن تو شارژر منو ندیدی میخوام گوشیمو بزنم به شارژ ، الان مطمئن بودم که کون خوشکلم الان نصفش پیداست و محسنم کیرش تو دستشه و داره کونم و نگاه میکنه ، محسن گفت نمیدونم احتمالا تو یکی از همون کشو ها باشه یا همون دور و بر احتمالا افتاده ، به نظرم محسن هم داشت الکی میگفت اونجا رو بگرد که من همونطور که دارم میگردم کون نیمه لختمو دید بزنه بعد چند دقیقه که گذاشتم محسن خوب کونمو نگاه کنه برگشتم یه لحظه دیدم محسن چشهاش گرد شده رو کونم و داره کیر کلفتشو میماله به روش نیاوردم گفتم شارژره نیستش ولش کن شارژ دارم فعلا ، انگار قسمت نیست شارژش کنم بلند شدم شلوارم که تا نیمه اومده بود پایبن کشیدم بالا اومدم بغل دستش و دراز کشیدم و پتو رو کشیدم رو خودم ، ادامه دارد

نوشته: Setareh

ادامه…

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها